▼ MENY

Studera vägmärkena. Vilket alternativ är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Begränsad fordonshöjd (C17)
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.


Avstånd (T2)
Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser.

Ska det inte stå 4,4 meter i det rätta svaret?
– Nej, inte nödvändigtvis, det är förbjudet att köra allt över 4,4 meter. Alltså, det är förbjudet att köra fordon som är 5, 7, 10 (…) meter.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil