▼ MENY

Är det alltid förbjudet att köra om vid ett backkrön?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Där sikten är skymd vid ett backkrön eller i en kurva får omkörning ske endast om körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka mötande trafik inte får förekomma eller i andra fall där omkörningen kan ske utan att ett körfält avsett för fordon i mötande färdriktning behöver tas i anspråk.
Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får dock köras om.
” (Trafikförordningen)

Du får alltså bland annat köra om ifall du inte viker över i mötande körfält. Alltså är det inte alltid förbjudet att köra om, som frågan säger.

Hur kan detta vara tillåtet?
– Säkerhet har högsta prioritet, men praktiska hänsynstaganden måste också göras. Jämför med hastigheten: det skulle vara säkrast om alla vägar hade max 10 km/h, men det skulle inte vara praktiskt.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil