▼ MENY

Teoriprov

Vad ska du i första hand göra om du råkar skada ett vägmärke så att övriga trafikanter inte ser det?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Den som rubbat eller ändrat ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller någon annan anordning för trafiken skall omedelbart återställa anordningen i tillfredsställande skick. Om det inte går, skall han eller hon snarast underrätta polis eller den som satt upp och underhåller anordningen om förhållandet samt vidta de åtgärder som trafiken kräver.” (Trafikförordningen)

Det är viktigt att märket kommer upp så snabbt som möjligt. Om det är en skylt om väjningsplikt i en korsning kan det gå riktigt illa annars!

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortstest – öva på körkortsfrågor / teoriprov