▼ MENY

Teoriprov

Vad är sant angående din väjningsplikt i denna situation?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Påbudsmärket har inget med väjningsplikten att göra. Det talar endast om att du måste svänga höger:


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Genomgång av alternativen:

  • Jag har endast väjningsplikt mot korsande fordon från höger.
    – Fel, väjningsplikten gäller hela vägen.

  • Jag har inte väjningsplikt om jag svänger vänster.
    – Fel, väjningsplikten gäller hela vägen. Du får inte köra vänster. Även om du skulle göra det, så har du väjningsplikt.

  • Jag har väjningsplikt mot alla korsande fordon.
    – Rätt.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online och ladda ner lättlästa körkortsboken 2024 som PDF.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Läs mer om körkortsfrågor/teoriprov med video.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: