▼ MENY

Vad betyder vägmarkeringen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »


Varningslinje (M3)
Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.

Köp alla 1 000 frågor för personbil