▼ MENY

Körkortsprov

Vilken åtgärd är mest realistisk att fokusera på enligt Nollvisionen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.” (Trafikverket)

Ett misstag är per definition något som inte är avsett. Även en trafiklärare med 20 års erfarenhet kan begå misstag. Liknelse: Det råder matbrist i världen. En lätt lösning vore att lära människor att inte äta mat. Det går dock inte, eftersom det ligger i människans natur att äta. Lösningen får i stället bli att utveckla bättre metoder för att producera mat.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Missa inte teoriboken / körkortsboken online (2023) och lättlästa körkortsboken som PDF

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: