▼ MENY

Vad är sant vid denna kombination av övergångsställe och cykelpassage?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon i samband med övergångsstället och cykelpassagen.
  – Fel, ”Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.” (Trafikförordningen). Undantag finns, men de gäller inte här eftersom det bara finns ett körfält i varje riktning.

 • Eftersom cykelpassagen är obevakad har jag väjningsplikt mot alla som korsar vägen på cykelpassagen.
  – Fel, du har endast väjningsplikt mot gående, inte cyklister. Väjningsplikt innebär att du är alltid är skyldig att släppa fram. Att ”anpassa hastigheten” räknas inte som väjningsplikt.

 • Jag kan bli skyldig att sänka hastigheten om en cyklist börjar korsa vägen på cykelpassagen.
  – Rätt, ”En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.” (Trafikförordningen).

 • Det är tillåtet att parkera inom ett avstånd av 10 meter före övergångsstället och cykelpassagen.
  – Fel, det är förbjudet före, men kan vara tillåtet efter.

 • Jag har ingen väjningsplikt mot gående, eftersom övergångsstället är kombinerat med en cykelpassage.
  – Fel, kombinationen upphäver inte väjningsplikten.

Körkortonline.se erbjuder teoriprov för körkort på svenska (testa gratis), engelska (testa gratis) och arabiska (testa gratis). Detta är ett exempel på en förklaring till en provfråga.

Fler exempel på förklaringar:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil