▼ MENY

Är det sant att du är skyldig att visa särskild hänsyn mot vissa i trafiken?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.” (Trafikförordningen)

Detta ska inte tolkas som att du kan vara hänsynslös mot alla andra, utan snarare som att du ska visa hänsyn mot alla men extra mycket när det gäller dessa grupper.

Körkortonline.se erbjuder teoriprov för körkort på svenska (testa gratis), engelska (testa gratis) och arabiska (testa gratis). Detta är ett exempel på en förklaring till en provfråga.

Fler exempel på förklaringar:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil