▼ MENY

Vilket eller vilka vägmärken saknar slutmärke?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


A: Motorväg upphör (E2)
Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.


B: Slut på ändamålsplats (C41)
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Andra ändamål kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges.


C: Gågata upphör (E8)
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.

Det är inte lika viktigt att veta när ett vägnummer slutar, eftersom det inte påverkar vad du får göra (exempelvis stanna och parkera).

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil