▼ MENY

Körkortsfrågor

Du kör i cirka 50 km/h och du har en bil bakom dig. Vad är sant när du passerar 70-skylten?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det är sant att detta står i lagen:

En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet”. (Trafikförordningen)

I detta fall verkar det dock finnas giltiga skäl att hålla låg hastighet.

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. […] Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet […] vid halt väglag”. (Trafikförordningen)

Genomgång av alternativen:

  • Jag måste öka hastigheten eftersom det är förbjudet att köra med överdrivet låg hastighet.
    – Fel, du får köra med låg hastighet om det krävs. I detta fall ser det ut att vara halt väglag samtidigt som du närmar dig en kurva.

  • Jag kan bli tvungen att sänka hastigheten med tanke på kurvan och väglaget.
    – Rätt, du kan bli tvungen att sänka hastigheten, men det är inte säkert att du måste det.

  • Jag måste köra med samma hastighet med tanke på den bakomvarande bilen, kurvan och väglaget.
    – Fel, om kurvan är väldigt hal kan du bli tvungen att sänka hastigheten. Hänsyn till en bakomvarande bil ska aldrig påverka dig att köra snabbare än vad du bedömer är lämpligt. Om du bedömer att du hindrar bilen bakom dig kan du stanna på ett lämpligt ställe och låta den passera.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Se även: körkortsfrågor med videoklipp.

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: