▼ MENY

Körkortsfrågor

Detta är en gammal körkortsfråga som inte används i teoriprov längre.

Bilder kan saknas och informationen kan vara inaktuell.

Gå till aktuella körkortstest (2024) >>

Är det tillåtet för fordon som färdas i körfältet som fotot är taget från att vika över i mötande körfält vid A för att påbörja en omkörning av en bil?

Där sikten är skymd vid ett backkrön eller i en kurva får omkörning ske endast om körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka mötande trafik inte får förekomma eller i andra fall där omkörningen kan ske utan att ett körfält avsett för fordon i mötande färdriktning behöver tas i anspråk.” (Trafikförordningen). Körkort online.

En streckad mittlinje betyder inte automatiskt att omkörning är tillåten. Långt ifrån alla skymda ställen har heldragna linjer. Det skulle vara en allt för stor arbetsbörda att åka runt på samtliga vägar i hela landet och bedöma om sikten är skymd genom att ta hänsyn till årstiden, nya träd som kan växa upp och försämra sikten med mera. Därför gäller bedömningen före linjen i detta fall.

Om fordonet inte hade vikit över i mötande körfält skulle ”Ja, men det är inte rekommenderat eftersom sikten är skymd” vara rätt. Men nu viker föraren alltså över i mötande körfält vilket inte är tillåtet enligt citatet ur Trafikförordning.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2024 online eller ladda ner körkortsboken 2024 gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: