▼ MENY

Teoritest

Detta är en gammal körkortsfråga som inte används i teoriprov längre.

Bilder kan saknas och informationen kan vara inaktuell.

Gå till aktuella körkortstest (2024) >>

Är det alltid förbjudet att köra om vid ett backkrön?

Där sikten är skymd vid ett backkrön eller i en kurva får omkörning ske endast om körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka mötande trafik inte får förekomma eller i andra fall där omkörningen kan ske utan att ett körfält avsett för fordon i mötande färdriktning behöver tas i anspråk.
Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får dock köras om.
” (Trafikförordningen). Körkortsfrågor online.

Du får alltså bland annat köra om ifall du inte viker över i mötande körfält. Alltså är det inte alltid förbjudet att köra om, som frågan säger.

Hur kan detta vara tillåtet?
– Säkerhet har högsta prioritet, men praktiska hänsynstaganden måste också göras. Jämför med hastigheten: det skulle vara säkrast om alla vägar hade max 10 km/h, men det skulle inte vara praktiskt.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: