Start > Körkortsforum > Teori & trafikregler > Vilotider för taxi, hur ska ja…

Vilotider för taxi, hur ska jag lära mig?

hebb 2018-06-17 17:34 ! Citera #
Taxigäst 2018-05-15
Det lättaste sättet som jag kommit fram till är att hålla reda på hur många timmar som finns kvar disponibla för arbete. Reglerna säger att man max får arbeta 13 timmar per dygn och ska vila 11 timmar. Om vi tar dina exempel med mina kommentarer i kursiv stil:

Viloschema:
2017-07-28
00:00 24:00

2017-07-29
09:15 15:45 Arbete mellan 24:00 och 09:15 = 9 timmar och 15 min arbete (3 timmar och 45 min kvar disponibla för arbete)
17:45 24:00 Arbete mellan 15:45 och 17:45 = 2 timmar arbete (1 timme och 45 min kvar disponibla för arbete)

Inget brott mot reglerna om dygnsvila eftersom att maximitiden för arbete ej har överskridits.

2017-07-30
09:15 15:45 Arbete mellan 24:00 och 09:15 = 9 timmar och 15 min arbete (3 timmar och 45 min kvar disponibla för arbete)
17:30 24:00 Arbete mellan 15:45 och 17:30 = 1 timme och 45 min arbete (2 timmar kvar disponibla för arbete)

Inget brott mot reglerna om dygnsvila eftersom att maximitiden för arbete ej har överskridits.

Nästa exempel:

Viloschema:
2015-05-14
00:00 24:00

2015-05-15
02:35 10:50 Arbete 24:00 - 02:35 = 2 timmar och 35 min arbete (10 timmar och 25 min kvar disponibla för arbete)
18:00 21:45 Arbete 10:50 - 18:00 = 7 timmar och 10 min arbete (3 timmar och 15 min kvar disponibla för arbete)

2015-05-16
01:30 16:35 Arbete 21:45 (föregående dag) - 01:30 = 3 timmar och 45 min arbete (-30 min disponibelt för arbete)
23:15 24:00

Brott mot reglerna om dygnsvila har skett eftersom den arbetade tiden under ett dygn överskridit maximigränsen med 30 min. I det passet som arbetades mellan 2015-05-15 och 2015-05-16 borde chauffören antingen börjat jobba 22:15 eller slutat jobbet 01:00.

Hoppas detta hjälper någon med dessa krångliga och förvirrande regler.
Men frågan gäller även vilotid och den får delas men det ska vara minst en sammanhängande av 8 tim. Här är det två vilotider på dag ett, 6 tim och 15 min resp 6 tim och 30 min. På dag två är det 2 gånger 6 tim och 30 min. Inte ens om man lägger ihop dygnen hittar man 8 timmars vilotid och borde således vara brott mot viloregeln?
develope 2018-07-01 12:38 ! Citera #
Plus att på taxiprovet är inte frågan ställt sådan som ni beskriver här. där står tilleksempel: du startar jobba kl 15.00 till 19.00 har paus mellan 19.00-22.00 när måste du senast starta nästa viloperiod för att överhålla vilotidsreglarna. HUR Räknar man ut det, när frågan är lagt upp på det viset????
Abbe 2018-07-03 15:21 ! Citera #
Förvirrad med vilotiderna här med, men ska se vad som kan räknas ut @develope
Jag hittar på ett datum för att göra det som det ser ut på min kurs.

Vilotid 24/5
00:00-2400
19:00-22:00 3 timmars vilotid

Jobb 24/5
15:00-19:00 4 timmars jobb

han har ej brutit mot vilotidslagen eftersom han har vilat dagen innan inom samma 24 timmars vilotidsperiod. Samt delat upp sin vila i två delar vilka är 3 timmar och sedan natten till han började motsvarar minst 8 timmar.

De kluriga är då det är flera dagar som TS postade i början.
Svar: jag fick också exempel 1 till att det inte stämde eftersom det inte vilades minst 8 timmar i sträck. Däremot arbetades det högst 13 timmar så personen kan vila istället efter arbetspasset och ta sina 8 timmar då?? :S

Kruxet är tydligen att räkna på en tidpunkt i en 24 timmars period vad jag förstår, där är nyckeln.

MVH
Abbe

PS: Uppdaterar när jag fått tillbaka svar från min kurs coach ang. uppgifter och förklaringar DS:
Mari 2018-08-14 14:46 ! Citera #
Jag har inte nåt svar, men jag såg att man när som helst måste ha riktige vilotider 24 timmar bakåt. Om jag blir kontrollerad av polisen kl 15.00 i dag, måste vilotidsboken visa at jag har hatt 11 timmar (8 + 3) sedan i går kl 15.00.

När jag får en uppgåva, tenker jag mig at jag är en polis som skal göra kontrollen.

Uppgåva 1: Har föraren føljt viotidsreglerna?
Vilotid 2014-12-15
00.00 - 24.00
Vilotid 2014-12-16
00.00-06.00
13.00-16.00
19.00-24.00
Vilotid 2014-12-17
00.00-05.00

Jag ”är polis” och kontrollerar personen kl 05.00 1-2014-12-17. Jag lägger sammen villotiderna från kl 0500 17-12 til 05.00 16-12. Då får jag 5t +5 t +3 t +1 t = 14 t. Jag svarar ”ja” på frågan fordi den långa viloperioden er på tillsamman 10 timmar (5 + 5+). När fasit också sejer ”ja” er jag nöjd.

I uppåva 2 er frågan hur länge taxiföraren kan köra om han börjar arbeta den 17 december kl 05.00

Om jag ”är” polis och tänker meg att jag stoppar pärsonen kl. 12.00, så reknar jag vilotimmar tilbaka:
5 t +5 t +3 t = 13. Det går bra, han trenger inte så många vilotimmar. Om jag stoppar han kl 14.00 i stället så får jag rekna hur många vilotimmar som er uppførd i boken mellom kl. 14.00 17 december och kl. 14.00 den 16 december. Svaret blir 12 timmar (5 + 5 + 2).

Jag måste pröva igen och endrar stopptidspunkten till kl 15.00. Jag tellar vilotimmarna tillbaka til dagen förr kl. 15.00. Nu får jag 11 timmar vila. (5+5+1). Svaret blir att taxichauffören kan jobba till kl 15.00 den 17 december. Enligt fasit er svaret rätt.

Efter detta tror jag att jag har fattat hur man gör. Men det har jag endå inte. I nesta uppgift hittar jag inte rett svar:

Hur länge kan taxiföraren köra när han tenker börja igjen den 20 sep kl 13.00?
Vilotid 2014-9-18
00.00 - 24.00
Vilotid 2014-9-19
00.00-16.00
19.30-21.00
Vilotid 2014-9-20
04.30-13.00

Här vill jag skriva att chauffören kan köra från 13.00 till 15.00. Om jag reknar vilotiden mellom 20 september kl 15.00 och 19.september kl. 15.00 får jag totalt antal vilotimmar 8,5 t+ 1,5 +1 (från 15.00 til 16.00) = 11 timmar. Men här får jag fel svar. Men fasiten sejer kl.13.30.

Kan någon hjälpa?

Gandalf 2018-10-03 18:22 ! Citera #
Vilotid 2014-9-18
00.00 - 24.00
Vilotid 2014-9-19
00.00-16.00
19.30-21.00
Vilotid 2014-9-20
04.30-13.00

Kanske såhär:
Den sista vilotiden är 8,5 Tim.
Då måste man hitta 2,5 vilotimmar sammanhängande tidigare .
De börjar mitt i vilan den 19/9. Klockan 13.30.
fattar inte heller 2018-10-30 12:39 ! Citera #
Jävla krångel

tror detta inte heller stämmer nu i efterhand för 8-timmars vilan fick en annan förklaring

Det enklaste är att titta 24 timmar bakåt precis när vilotiden börjar (sekunder innan du slutar arbeta).

07-29 kl 09.15
Vila 07-28 09.15-24.00 = 14.45 OK

07-29 17.45
Vila 07-28 17.45-24.00=6.15 plus
07-29 9.15-15.45=6.30
6.15+6.30=12.45 inte OK eftersom ingen vila är minst 8 timmar

07-30 9.15
Vila 07.29 09.15-15.45=6.30 plus
07-29 17.45-24.00=6.15
6.30+6.15=12.45 inte OK eftersom ingen vila är minst 8 timmar

07-30 17.30
Vila 0729 17.45-24 00=6.15 plus
07-30 9.15-15.45=6.30 inte OK eftersom ingen vila är minst 8 timmar

Om man vill ta en genväg kan man se att ingen vilotid under de två sista dygnen är längre än 6.30. Alltså kan inte vilotidsreglerna vara uppfyllda även om den sammanlagda vilan är längre än 11 timmar.

Nr 2

05-15 02.35
Vila 05-14 02.35-24.00= 21.25 OK

05-15 18.00
Vila 05-14 18.00-24.00=6.00 plus
05-15 02.35-10.50= 8.15
6.00+8.15=14.15 OK

05-16 01.30
Vila 05-15 02.35-10.50=8.15 plus
05-15 18.00-21.45=3.45
8.15+3.45=12.00 OK

05-16 23.15
Vila 05-16 01.30-16.35=15.05 OK
Alexander 2018-11-27 23:17 ! Citera #
Taxigäst 2018-05-15
Det lättaste sättet som jag kommit fram till är att hålla reda på hur många timmar som finns kvar disponibla för arbete. Reglerna säger att man max får arbeta 13 timmar per dygn och ska vila 11 timmar. Om vi tar dina exempel med mina kommentarer i kursiv stil:

Viloschema:
2017-07-28
00:00 24:00

2017-07-29
09:15 15:45 Arbete mellan 24:00 och 09:15 = 9 timmar och 15 min arbete (3 timmar och 45 min kvar disponibla för arbete)
17:45 24:00 Arbete mellan 15:45 och 17:45 = 2 timmar arbete (1 timme och 45 min kvar disponibla för arbete)

Inget brott mot reglerna om dygnsvila eftersom att maximitiden för arbete ej har överskridits.

2017-07-30
09:15 15:45 Arbete mellan 24:00 och 09:15 = 9 timmar och 15 min arbete (3 timmar och 45 min kvar disponibla för arbete)
17:30 24:00 Arbete mellan 15:45 och 17:30 = 1 timme och 45 min arbete (2 timmar kvar disponibla för arbete)

Inget brott mot reglerna om dygnsvila eftersom att maximitiden för arbete ej har överskridits.

Nästa exempel:

Viloschema:
2015-05-14
00:00 24:00

2015-05-15
02:35 10:50 Arbete 24:00 - 02:35 = 2 timmar och 35 min arbete (10 timmar och 25 min kvar disponibla för arbete)
18:00 21:45 Arbete 10:50 - 18:00 = 7 timmar och 10 min arbete (3 timmar och 15 min kvar disponibla för arbete)

2015-05-16
01:30 16:35 Arbete 21:45 (föregående dag) - 01:30 = 3 timmar och 45 min arbete (-30 min disponibelt för arbete)
23:15 24:00

Brott mot reglerna om dygnsvila har skett eftersom den arbetade tiden under ett dygn överskridit maximigränsen med 30 min. I det passet som arbetades mellan 2015-05-15 och 2015-05-16 borde chauffören antingen börjat jobba 22:15 eller slutat jobbet 01:00.

Hoppas detta hjälper någon med dessa krångliga och förvirrande regler.
:) Ja det är lättaste sätt!
Simo 2019-01-22 20:51 ! Citera #
Det är lätt

24 bakåt

Nu

24 timmer framåt

Alltid du ska hitta 11 timmer rast 8+3 inom 24 timmer

24 timmer bakåt då måsta haft 11 timmer rast

Om inte då du för inte köra

Om du kan inte det bra då finns annan lösnning

Testa varje eltetnativ i provet det blir än av dom rät

Hoppas du fatter min svenska
Gäst 2019-01-22 21:04 ! Citera #
Iaiá 2018-03-18
Jag sitter just nu med exakt samma problematik och får inte rätt på det, i ditt första exempel anser jag att svaret är NEJ för att där inte är ngn rast som är minst 8h. Ett stort frågetecken är detta. Ingenstans hittar jag heller svar på just frågan ”Varför-hur kommer man fram till det svaret”.
Ju det finns 11 timmer

Fokuserar på dag inam ( 24 timmer bakåt )
Föraren skriv att han haft rast 00:00- 24:00

Då han har rätt att jobba 13 timmer men han måsta igen tar ett rast till 11 timmer på två anlednning

Förare för inte köra över 13 timmer inom 24 timmer

Då om föraren bestämt sig att joba fredag 15 timmer o lordag ska inte jobba i så fall han bryta mot lagen från andrasidan (( mer än 13 timmer arbet )
Jag kam inte mycket svenska annars jag kan förklara bättre
HS 2019-02-14 11:35 ! Citera #
Viloschema:
2017-07-28
00:00 24:00

2017-07-29
09:15 15:45 --- 6 timme och 30 min
17:45 24:00 --- 6 timmar och 15 min

2017-07-30
09:15 15:45 --- 6 timme och 30 min
17:30 24:00 --- 6 timmar och 30 min

Enligt regler så har man inte haft 8 timmar sammanlagda vila, svaret borde vara Nej
ok jag fårstår att han jobbat mindre än 13 timmar men, det är ändå mot regelverket att han inte haft en 8 timmars vila
27 inlägg

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd »

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor »