Start > Körkortsforum > Teori & trafikregler > Högerregel i T-korsning (igen)

Högerregel i T-korsning (igen)

Björn He 2022-05-07 18:45 ! Citera #
A-Caren 2022-05-06
Högerregeln gör folk osäkra och på sin vakt. Detta ökar faktiskt i många fall trafiksäkerheten, eftersom det manar till försiktighet; ingen har ”rätt” att blåsa på bekymmersfritt genom korsningen.

Finns studier som visar att övergångsställen, med sina tydliga regler, är osäkrare och farligare än att skippa övergångsstället. Utan övergångsställe är framförallt gående mer på sin vakt.
Fast om man har väjningsplikt enligt högerregeln så har man juridiskt sett ingen rätt att köra vidare utan att ha lämnat företräde och fri väg åt eventuella fordon från den korsande vägen till höger; man kan väl inte tro att man ursäkta att man missade högerregeln med att man inte visste högerregeln eller att man ”var för ovan vid att lämna företräde åt fordon från höger”, för såna ”ursäkter” lär väl inte frånta en fordonsförare vållandeansvar från en eventuell kollision med fordon från höger i länder som Norge, Frankrike och Belgien. I såna länder, där man verkar ha större respekt för högerregeln, så är man såvitt jag lärt mig jättestrikt skyldig att stanna eller väja för att ge fordon från höger företräde och fri väg, så en fordonsförare som saknar kunskap om högerregeln alternativt är för ovan vid högerregeln utgör alltså en trafiksäkerhetsrisk i Oslo.

Om de flesta bilister i Oslo inte brukar titta åt vänster vid gatukorsningar där det är högerregeln, och det brukar väl en del bilister i Sverige inte göra heller (för att de tenderar att förlita sig på att ”Jag som kommer från höger har rätt att passera först”), då undrar ju jag, är det verkligen absolut obligatoriskt att titta vänster i en korsning?
Det behöver väl inte vara obligatoriskt bara för att man får lära sig på trafikskolan att ”man skall titta åt vänster”, om man nu får lära sig det. Det var nån snubbe som skrev att det är ”ett jättegrovt nybörjarmisstag” att inte titta vänster vid vägkorsningar (där det är högerregeln); om man kör ut på en korsning utan att titta åt vänster så blir man kuggad på uppkörningen.
Björn He 2022-05-09 21:54 ! Citera #
A-Caren 2022-05-06
Högerregeln gör folk osäkra och på sin vakt. Detta ökar faktiskt i många fall trafiksäkerheten, eftersom det manar till försiktighet; ingen har ”rätt” att blåsa på bekymmersfritt genom korsningen.

Finns studier som visar att övergångsställen, med sina tydliga regler, är osäkrare och farligare än att skippa övergångsstället. Utan övergångsställe är framförallt gående mer på sin vakt.
Tycker inte du det är märkvärdigt att fordonsförare som kolliderat med fordon från höger (generellt sett) utdömts av domstol eller försäkringsbolag som (själv) vållande till kollisionen? I praktiken bör det väl kanske finnas mycket större utrymme för delat vållandeansvar än för ensamt vållande på den fordonsförare som inte stannat/väjt för att ge fordonet från höger företräde och fri väg.
Sen tycker jag personligen att det vore mycket rimligare och trafiksäkrare att hellre än högerregel eller vänsterregel ha en egen T-korsningsregel i trevägskorsningar; det enda som behövs för att införa en sån T-korsningsregel är väl att utöka svängningsregeln till att innebära, utöver väjningsplikt mot mötande trafik vid vänstersväng, även väjningsplikt mot korsande trafik vid sväng i en trevägskorsning, vilket alltså skulle innebära att fordonsförare på väg att svänga i en trevägskorsning har väjningsplikt mot ALL fordonstrafik på väg rakt fram; om två fordonsförare är på väg att svänga åt vänster samtidigt i en trevägskorsning så gäller väjningsplikt mot det svängande fordonet som närmar sig från höger.
Björn He 2022-05-12 12:28 ! Citera #
A-Caren 2022-05-06
Högerregeln gör folk osäkra och på sin vakt. Detta ökar faktiskt i många fall trafiksäkerheten, eftersom det manar till försiktighet; ingen har ”rätt” att blåsa på bekymmersfritt genom korsningen.

Finns studier som visar att övergångsställen, med sina tydliga regler, är osäkrare och farligare än att skippa övergångsstället. Utan övergångsställe är framförallt gående mer på sin vakt.
Orsaken till trafikolyckor på övergångsställen är tydligen, åtminstone såvitt Ingemar Jeanlo a.k.a. ”Trafikjuristen” bedömer, gående som går rakt ut över körbanan utan att ge eventuella fordonsförare som närmar sig möjlighet att hinna stanna för att lämna företräde och utan att ens uppmärksamma fordon som närmar sig övergångsstället.

Flera bilister som kört på gående på övergångsställen har, med hjälp från ”Trafikjuristen”, blivit friade från brott mot Trafikförordningen, genom att ha lyckats övertyga domstolarna om att gående som blivit påkörda gått ”bara rakt ut över körbanan” och därigenom inte iakttagit den omsorg och varsamhet som förväntades iakttas för att undvika trafikolyckor.
Att gå rakt ut över körbanan, ÄVEN på ett övergångsställe, är faktiskt varken varsamt eller ens tillåtet enligt lag, utan gående som gör så tror ju bara att det är tillåtet, eftersom de verkar ha tendens att uppfatta (av misstag) att de som är gående har ”förkörsrätt” MEN enligt lag har TVÄRTOM gående just på väg över körbanan på ett övergångsställe plikt att visa särskild hänsyn mot fordons hastighet och avstånd till övergångsstället - och alltså EJ rätt att gå ”rakt ut” över körbanan utan att ge fordon som närmar sig någon chans att hinna stanna för att lämna företräde.

Men en gatukorsning där det är högerregeln har dock, till skillnad från ett övergångsställe, ingen uttrycklig trafikregel som påbjuder fordonsförare som närmar sig från höger att visa särskild hänsyn mot ett från vänster kommande fordons hastighet och närhet till korsningen, och jag undrar varför.
Körsätt som att köra in på en högerregelskorsning utan att uppmärksamma fordon som närmar sig vänsterifrån lär väl inte anses som varsamt körsätt, och om ett sånt körsätt mot förmodan anses som ”brister i särskild omsorg och varsamhet”, vilket det egentligen inte bör anses som, så anser jag att det borde krävas en uttrycklig trafikregel som påbjuder särskilt hänsynstagande till fordon vänsterifrån, precis som på övergångsställen.
Nu är det ju tydligen lagstiftat att fordonsförare som har väjningsplikt enligt högerregeln MÅSTE stanna/väja för att ge eventuellt fordon från en korsande väg till höger företräde och fri väg, och det spelar generellt sett varken någon roll om en fordonsförare från höger tittar vänster i korsningen eller om fordonsförare från höger kör ”som en tok” i korsningen (och att en fordonsförare från höger inte uppmärksammar fordonsförare som har väjningsplikt behöver heller inte innebära att hen kör ”som en tok”); rent generellt så kan ju en fordonsförare åka bara direkt ut en korsande väg till höger (för det är väl precis vad fordonsförare från höger brukar göra i länder som Norge eller Belgien och Frankrike).
13 inlägg

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
i går 22:36
4
i går 12:38
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor