Start > Körkortsforum > Teori & trafikregler > Högerregel i T-korsning (igen)

Högerregel i T-korsning (igen)

apekatt 2013-10-31 20:01 ! Citera #
Under körlektionen idag hamnade jag i en situation som jag inte lyckas förklara på något logiskt sätt med utgångspunkt i högerregel eller liknande. Vad är egentligen den rätta lösningen på en sådan här situation?

Bil C (jag) skall rakt fram i T-korsningen. A skall svänga höger och B skall svänga vänster.
Både A och B kommer alltså korsa mitt körfält. På vägen gäller högerregeln.

När jag stannade upp för att släppa förbi B (till höger om mig) fick jag veta av körläraren att jag skall åka rakt på.
Varför upphävs högerregeln i denna situation (om den nu gör det)?

Bild som förklarar situationen:
i.imgur.com/FwBqtRQ.png

Edit: Såg även den andra tråden i forumet om T-korsning och högerregel. Där finns denna bild som verkar motsäga det min instruktör sa. farm4.staticflickr.com/3691/9720898425_fd2513334c_o.png
Morrissey 2013-11-01 00:29 ! Citera #
”Frångå trafikreglerna ibland

100 % regelföljande i alla lägen är inte eftersträvansvärt. Enligt kursplanen för B-körkort ska du visa ”gott omdöme i samspelet med andra trafikanter”. En rimlig tolkning av detta är att reglerna ibland kan frångås.

Kugghjulsprincipen finns inte med i några lagtexter. Ändå rekommenderar Trafikverket, NTF och FMK att den används i vissa lägen.”

Gäller då inte samma sak i detta fall?... och då antar jag att det ska vara en klurig fråga på teorifrågorna.

Att det är lättare att släppa fram bilarna nära korsningen som ska rakt fram och en vänstersväng behöver mer koll på trafiken. Gäller inte alltid i högerregelkorsningar. Beror kanske på sikten, trafikens täthet, väglag mm ... fan, blir ändå förvirrad ändå =)
inspektörn 2013-11-01 07:19 ! Citera #
Eftersom höger regeln även gäller för bil B, kan han inte köra pga bil A.
Bil A kan inte köra pga att han korsar bil C:s färdväg!
Alltså måste bil C köra för att underlätta situationen! Förvisso gäller högerregeln för bil C gentemot bil B, men den ”upphävs” av ovanstående!
Sunt förnuft alltså!
Gäst 2013-11-02 15:14 ! Citera #
Klassiskt exempel på något man måste uppleva för att förstå.
Tack för era svar!
Björn He 2022-05-04 21:53 ! Citera #
Högerregeln innebär inte att man har absolut väjningsplikt mot fordon från höger.
Alltså, en fordonsförare från den korsande vägen till höger har faktiskt själv väjningsplikt mot korsande trafik från höger i hens egen färdriktning; om ett fordon närmar sig både från höger och vänster samtidigt så har faktiskt hen väjningsplikt mot BÅDA fordonen, för hen får väl inte stanna mitt i en korsning för att lämna företräde och fri väg åt enbart fordon högerifrån, så att hen onödigtvis blockerar körvägen för fordon vänsterifrån, för det är väl förbjudet enligt blockeringsregeln.

För övrigt så anser jag personligen att högerregeln borde avvecklas i Sverige, åtminstone för T-korsningar, för där borde det hellre än en högerregel finnas en egen T-korsningsregel, som såvitt jag vet gäller i vissa länder (men märkligt nog inte i Sverige) och som påbjuder väjningsplikt mot fordonstrafik som färdas rakt fram:

Låt oss säga att väg A som går rakt fram förgrenar sig till väg B på höger sida (sett i ena färdriktningen); enligt T-korsningsregeln måste alltså fordonsförare på väg ut från väg B in på väg A väja för att lämna företräde och fri väg åt ALL fordonstrafik som redan färdas på väg A (från såväl höger som vänster).
Björn He 2022-05-06 00:20 ! Citera #
inspektörn 2013-11-01
Eftersom höger regeln även gäller för bil B, kan han inte köra pga bil A.
Bil A kan inte köra pga att han korsar bil C:s färdväg!
Alltså måste bil C köra för att underlätta situationen! Förvisso gäller högerregeln för bil C gentemot bil B, men den ”upphävs” av ovanstående!
Sunt förnuft alltså!
Vore det inte klokt om högerregeln avvecklas i Sverige, åtminstone vid T-korsningar, med tanke på att en trafikregel som högerregeln kan utgöra en potentiell trafiksäkerhetsrisk (och det gör den väl t.o.m. redan?!). På många vägar där man i regel har väjningsplikt mot fordon som närmar sig från en korsande väg till höger brukar fordonsförare relativt ofta missa plikten att väja eller stanna för att ge fordon från höger företräde och fri väg; liksom, relativt många verkar tydligen ha tendens för att köra på såna vägar, som om de har uppfattat (av misstag) att den vägen är en ”huvudled” (och det är såvitt jag lärt mig ett grovt nybörjarmisstag som faktiskt utgör en trafiksäkerhetsrisk).

Åtminstone T-korsningar anser jag borde ha en egen trafiksäkrare T-korsningsregel, som såvitt jag lärt mig gäller i vissa länder (men sannerligen inte i Sverige) och som påbjuder väjningsplikt vid sväng i en T-korsning:

Låt oss säga att väg A (som går rakt fram) förgrenar sig till väg B på höger sida (sett i ena färdriktningen); enligt T-korsningsregeln har då fordonsförare på väg ut från B in på A väjningsplikt mot samtliga fordon som redan färdas på väg A (som om väg A vore en huvudled).
Alltså, hellre en sån T-korsningsregel än en högerregel som påbjuder lämnande av företräde åt fordon från en korsande gata till höger; det är ju oftast inte så lätt se ordentligt om nåt fordon kommer från en korsande sidogata till höger, och tänk om en fordonsförare kommer körande bara direkt ut därifrån?!
Björn He 2022-05-06 13:39 ! Citera #
inspektörn 2013-11-01
Eftersom höger regeln även gäller för bil B, kan han inte köra pga bil A.
Bil A kan inte köra pga att han korsar bil C:s färdväg!
Alltså måste bil C köra för att underlätta situationen! Förvisso gäller högerregeln för bil C gentemot bil B, men den ”upphävs” av ovanstående!
Sunt förnuft alltså!
Anser inte du som är inspektör att det vore sunt förnuft att utöka svängningsregeln till att påbjuda väjningsplikt vid sväng i en trevägskorsning? Då skulle väl den potentiellt trafikfarliga högerregeln kunna undantas från trevägskorsningar där fordonsförare på väg rakt verkar ha tendens för att (av misstag) uppfatta att vägen de kör på är en ”huvudled” (som faktiskt är ett grovt nybörjarmisstag men bara en fordonsförare med tendens för att göra såna misstag utgör ju en potentiell trafiksäkerhetsrisk sålänge högerregeln existerar).
I vissa länder, men sannerligen inte i Sverige, gäller faktiskt en särskild T-korsningsregel (som alltså innebär avvikelse från högerregeln).

Enligt T-korsningsregeln har alltså ALLTID svängande fordonsförare väjningsplikt i en trevägskorsning;
-om två fordonsförare gör en vänstersväng samtidigt så har en vänstersvängande fordonsförare väjningsplikt mot det andra fordonet, om det andra närmar sig från höger (sett i färdriktningen)
-om en fordonsförare gör en högersväng och en annan en vänstersväng samtidigt så har den vänstersvängande väjningsplikt mot den högersvängande, om deras kurser skär varandra
A-Caren 2022-05-06 13:44 ! Citera #
Högerregeln gör folk osäkra och på sin vakt. Detta ökar faktiskt i många fall trafiksäkerheten, eftersom det manar till försiktighet; ingen har ”rätt” att blåsa på bekymmersfritt genom korsningen.

Finns studier som visar att övergångsställen, med sina tydliga regler, är osäkrare och farligare än att skippa övergångsstället. Utan övergångsställe är framförallt gående mer på sin vakt.
Björn He 2022-05-06 20:53 ! Citera #
A-Caren 2022-05-06
Högerregeln gör folk osäkra och på sin vakt. Detta ökar faktiskt i många fall trafiksäkerheten, eftersom det manar till försiktighet; ingen har ”rätt” att blåsa på bekymmersfritt genom korsningen.

Finns studier som visar att övergångsställen, med sina tydliga regler, är osäkrare och farligare än att skippa övergångsstället. Utan övergångsställe är framförallt gående mer på sin vakt.
Generellt sett har en fordonsförare som inte stannat eller väjt för att ge fordon från höger företräde och fri väg, trots väjningsplikt enligt högerregeln, ansetts som ensam vållande till kollisionen - medan fordonsföraren som närmat sig från höger däremot gått helt fri från vållandeansvar - i flera fall trots omständigheter som att hen ska ha kört ”bara rakt ut från höger utan att ens sänka farten (trots att hen kanske borde ha kunnat uppmärksamma och vara beredd att stanna för fordon som närmar sig vänsterifrån)”.
Anledningen måste väl vara att en fordonsförare är skyldig enligt lag att stanna eller väja för att ge fordon som närmar sig högerifrån företräde och fri väg, när det är högerregeln; om en fordonsförare mot förmodan missar plikten att ge ett fordon från en korsande väg till höger företräde och fri väg, då har (generellt sett) fordonsföraren varit (själv) vållande till en eventuell kollision med fordonet från höger - och såvitt jag uppfattar det så kan (rent generellt) en fordonsförare som närmar sig från höger (i en vägkorsning där det är högerregeln) åka bara direkt in på vägkorsningen.

Jag hade mest sannolikt själv kolliderat med ett eventuellt fordon från en korsande väg till höger om mot förmodan jag själv vore utan kunskap om högerregeln alternativt bara ”för ovan” att väja för fordon från höger.
Med tanke på att fordonsförare relativt ofta missar plikten att väja för att ge fordon från en korsande väg till höger företräde och fri väg så utgör en väjningspliktsregel som högerregeln en potentiell trafiksäkerhetsrisk; alltså, på en väg där man egentligen har väjningsplikt mot fordon från korsande vägar till höger verkar relativt många fordonsförare ha tendens att uppfatta (av misstag) att den vägen är en ”huvudled” - och det är ett grovt nybörjarmisstag och såna misstag kan vara trafikfarliga åtminstone i länder som Frankrike eller Belgien och Norge där man såvitt jag lärt mig är jättestrikt skyldig att stanna eller väja för att ge fordon högerifrån företräde och fri väg; flera svenskar som varit i Norge har faktiskt berättat att ”i Oslo brukar de flesta bilister inte titta åt vänster vid gatukorsningar där högerregeln är tillämplig”, och det brukar antagligen vissa bilister i Sverige inte göra heller (för de har tydligen tendens att förlita sig på att ”Jag som kommer från höger har rätt att passera först”).

Jag tycker personligen att det vore trafiksäkrare att ha en särskild T-korsningsregel vid trevägskorsningar hellre än en högerregel.
Björn He 2022-05-06 21:11 ! Citera #
För övrigt funderar jag på om Europadomstolen kan uttala allvarlig kritik mot svenska staten för bristande respekt över gällande trafikregler. Jag anser att Sverige helt eller delvis saknar respekt för gällande trafikregler, framförallt högerregeln (priority-to-the-right). Saknar de respekt för högerregeln i Frankrike, Belgien och Norge också? Jag antar att de där är mer strikta med plikten att stanna eller väja för att ge fordon från höger företräde och fri väg.
13 inlägg

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
i dag 22:36
4
i dag 12:38
3
i dag 05:57
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor