Start > Körkortsforum > Str fråga

Str fråga

Gäst 2012-06-08 21:10 ! Citera #
Du kör i 90 km/h, en älg springer plötsligt ut 45 meter framför bilen. Vilken hastighet har du när du krockar med älgen?

Alternativ 1
Mellan 0 – 20 km/h
Alternativ 2
Mellan 20 – 40 km/h
Alternativ 3
Mellan 40 – 60 km/h
Alternativ 4
Mellan 60 – 80 km/h

Skulle någon kunna hjälpa till med denna fråga och förklara hur man ska tänka skulle verkligen uppskattas.
Amm 2012-06-08 21:23 ! Citera #
Hej Gäst!! Det är 60-80 km /h rätt svar :D
Gäst 2012-06-09 23:27 ! Citera #
Skulle du kunna förklara hur man kommer fram till svaret också :)
Amm 2012-06-10 22:18 ! Citera #
Jag tror att du fick svara för att den här fråga finns redan på körkortonline.se
9*3=37
37+45=72
Bara gissar :?
Dave 2012-06-10 23:34 ! Citera #
Här följer ett matematiskt och fysiskt korrekt svar:

Man ska ta reda på hastigheten när man krockar med en älg.
Följande fakta känner man till: hastigheten (90 km/h) samt stoppsträckan (45 meter).

Stoppsträckan består av reaktionssträckan (sträckan man hinner åka från det att du upptäckt faran tills dess att man börjar bromsa eller väja) och bromssträckan (sträckan som man faktiskt bromsar in).

Det första man måste ta reda på är reaktionssträckan.
s = (v * r) / 3.6 , där v = hastigheten i km/h och r = reaktionstiden i sekunder.

(Reaktionstiden anses alltid vara 1 sekund under provet. I verkligheten skiljer det sig åt beroende på faktorer som t.ex. handlingsberedskap, trötthet och alkohol i blodet.)

s = (90 * 1) / 3.6 = 90 / 3.6 = 25 meter

Den faktiska bromssträckan blir då:
Stoppsträcka - reaktionssträcka

45 - 25 = 20 meter

Formeln för bromssträckan är följande:
s = v^2 / (250 * f) , där v = hastigheten, ^2 = upphöjt till två och f = friktionstalet.

(Friktionstalet anses vara 0.8 på torr asfalt medan 0.1 på slät is. ”En varm solig dag” uppfattas som 0.8 under ett prov.)

s * (250 * f) = v^2
v^2 = s * (250 * f)
v^2 = 20 * (250 * 0.8)
v^2 = 4000
v = Roten ur 4000
v ~ 63 km/h
Gäst 2012-09-20 20:01 ! Citera #
Hur skulle man någonsin ha tålamod, ork eller kunna räkna ur detdär under teoriprovet innan uppkörningen? med all stress samt att man saknar miniräknare.

idiotiskt, varför skulle jag i hela världen behöva veta detta någonsin?
Guest 2012-09-20 21:33 ! Citera #
En enkel tumregel är att vid 90 km/h så färdas man i snitt 25 m/sek. Om du har med det i åtanke så har du något att räkna efter.

På två sekunder har du färdats 50 meter, det vill säga 5 meter längre än vart älgen befinner sig. Bara reaktionssträckan i 90 km/h är cirka 27 meter (9 x 3). Därefter ska du börja bromsa och sänka farten också... Då har du 18 meter tillgodo.

Logiskt tänkande och sunt förnuft borde då vara att du färdas mellan 60-80 km/h.

Komplicera inte till det genom att hålla på med en massa svåra matematiska formler! :)
Gäst 2012-09-20 23:16 ! Citera #
Gäst

idiotiskt, varför skulle jag i hela världen behöva veta detta någonsin?


För att förstå riskerna med hastigheter. Jag vet inte hur andra tänker, men jag anstränger mig hellre att förstå enkla samband som ovanstående än att ha en älg i förarkupén.
Guest 2012-09-21 14:57 ! Citera #
prs
Gäst

idiotiskt, varför skulle jag i hela världen behöva veta detta någonsin?


För att förstå riskerna med hastigheter. Jag vet inte hur andra tänker, men jag anstränger mig hellre att förstå enkla samband som ovanstående än att ha en älg i förarkupén.


Precis.

En annan fråga jag vill minnas är om man hinner att stanna från 30 km/h då man passerar en buss som är 12 meter lång ifall ett barn skulle springa ut framför.

Som det står i boken: Skillnaden mellan 30 km och 50 km är ganska mycket. Då den som kör 30 km/h har stannat bilen har inte ens den som kör 50 km/h börjat bromsa ännu.
SvnPe 2012-10-07 20:12 ! Citera #
Frågan om vilken hastighet bilen har när den träffar älgen är fortfarande obesvarad.
Signaturen ”Dave” har ansträngt sig men svaret han ger är den hastighet som ger bromssträckan 20 m.
Bromsningen innebär en linjär hastighetsminskning tills bilen står stilla. Bromssträckan vid 90 km/h anges till 36 m. Det innebär att på 20 m har Du förbrukat 20/36 av hastigheten 90 km/h, dvs 50 km/h. Kvarvarande hastighet är 90-50 = 40 km/h.
Med uppgiftens satta gränser, så är det inte självklart vilket intervall som är rätt.
Eftersom man skall använda tumregler så blir reaktionsstrckan 27 m och bromssträcjkan då 18 m och då hinner bilen inte bromsas mer än 18/36 av 90 = 45 km/h och då hamnar svaret i 40-60 km/h.
(Men det är inte detta svar som Trafikverket vill ha!! Hur får man dem att besinna sig?)

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo