Start > Körkortsforum > Teori & trafikregler > En massa teorifrågor med svar:…

En massa teorifrågor med svar:)

kamzella 2012-07-26 20:43 ! Citera #
Kanonbra lista med frågor :) men man borde nog dubbelkolla svar på vissa frågor.
svar på 34:an är 50 km/h:
”Alla bilar ska vara utrustade med en varningstriangel. Blir din bil stående på en väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h måste du sätta ut en varningstriangel. Sätt ut den 50–100 meter bakom bilen”(https://korkortonline.se/teori/olyckor/)
Bkörkort 2012-07-27 10:19 ! Citera #
Svar på 34:an är 60. Där det är högre än 50km/h.


kamzella
kanonbra lista med frågor :) men man borde nog dubbelkolla svar på vissa frågor.
svar på 34:an är 50 km/h:
”Alla bilar ska vara utrustade med en varningstriangel. Blir din bil stående på en väg där hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h måste du sätta ut en varningstriangel. Sätt ut den 50–100 meter bakom bilen”(https://korkortonline.se/teori/olyckor/)
kamzella 2012-07-27 15:22 ! Citera #
Ska vara mer uppmärksam när jag läser frågor... 8-)
Gäst 2012-08-31 08:41 ! Citera #
Freja
Hej, jag läser mina anteckningar och här kommer en del av det som jag ska försöka att

memorera, se om ni kan svaren...Jag lär mig samtidigt som jag skriver detta, och kan ju

hjälpa andra med på köpet. Svaren kommer längst ner i mailet.

1. Hur många människor dödas varje år på grund av alkoholpåverkare förare?
2. Hur hög är minst en viadukt om ingen varning får låg höjd finns?
3. Vilken slutsats kan man dra om en kantreflexstolpe har orange reflexer?
4. Hur stor är dödsrisken för fotgängare som påkörs i 30 km/h? resp 50 km/h?
5. Måste skylt ’vänstersväng förbjuden’ finnas för att förbjuda detta, finns något

alternativ?
6. Är det alltid förbjudet att köra om på backkrön eller i skarp kurva?
7. Får du stanna och ’ta lite luft’ längst en huvudled? Får du stanna och lasta ur bilen?
8. Du ser en skylt av typ ’enskild väg’, vilken hastighet där ska förutsättas?
9. Du ser en skylt ’Förbud att stanna’ och under den en tilläggstavla ’Pil ner’, detta är på

en huvudled.
Får du efter skylten stanna och ta upp en person?
10.Ge exempel på tre fossila bränslen.
11.Ge exempel på något bio bränsle.
12. Hur många ton koldioxid skulle årligen undvikas i Sverige om alla höll

hastighetsgränserna?
13. Vilken tid på dygnet sker flest trötthetsolyckor?
14. För ungdomar mellan 18 och 24 ökar risken att dödas i trafiken med hela ???? gånger om

de har mer än 0,5 promille i blodet.
15. Medelålders: Med 0,5-1 promille i blodet ökar risken att dödas i trafiken med ???

gånger.
16. Hur mycket 40% alkohol är en flaska 15% vin?
17. Får vi köra om i en korsning där anslutande väg har väjningsplikt mot oss?
18. Får vi ha extraljus tända ihop med halvljus?
19. Vilken miljöklass måste moderna bilar uppfylla?
20. Vad styr hur stor fordonsskatten blir?
21. Hur många fotgängare dödas/år i Sverige?
22. Hur många viltolyckor ca?
23. Om alla höll hastighetsgränserna skulle ???? liv sparas varje år.
24. Hur många procent av singelolyckorna sker när det är mörkt ute?
25. För personbilar är skattevikten fordonets ??? vad då...
26. Måste reservdäcket ha dubbar om bilen har det?
27. Vad orsakar fällknivsverkan med släpvagn? Dåligt bromsar på bil eller släp?
28. Får militära fordon bryta mot trafikregler om det krävs?
29. Hur fort får du dra en cementblandare med järnhjul?
30. Finns vanlig användbar vägren på motortrafikled? Motorväg?
31. Vilka fordon får vi köra med B-kort?
32. Hur många personer får max färdas i en bil?
33. Hur fort får motorredskap klass II max köra?
34. På vägar med hastighetsgräns ???? eller högre måste varningstriangel sättas ut vid
olycka.
35. ??? mil efter däckbyte bör ??? efterspännas. Särskilt viktigt om ????-fälgar.
36. Vad står ESP/ESC/DSTC för?
37. ???% av de som omkommer saknar bälte.
38. AC’n ökar bränsleförbrukningen med ???%
39. Runt ??? % av de som blir tagna för rattfylla är yngre och medelålders män
40. Ett obromat släp har totalvikten 650 kg, bilens tjänstevikt är 1200 kg, hur fort får du
köra med släpet? Varför?
41. Hur fort får en traktor köra?
42. Hur fort får en EU moped köra?
43. Hur fort får Motorredskap klass I köra?
44. Hur fort får bil med husvagn köra?
45. Hur fort får tung lastbil på motorväg köra?
46. Hur fort får buss med totalvikten 4 ton köra?
47. Alla släp med ??? på max ??? kg är lätta släpvagnar
48. Du märker att bilen är understyrd med släp som har last, vad är sannolikt om kultrycket?
49. På vilket avstånd ser du en person med reflex om du har halvljus?
50. Får du köra om en mopedist vid obevakad plankorsning?
51. Motorväg: Automatiskt ??? km/h om inte annat anges.
52. ??? % av alla som dör i bilolyckor är män.
53. 18–19 år: Löper ??? gånger större risk att råka ut för en trafikolycka än andra grupper.
54. Vad är PM10?
55. Får du köra hem mat till en vän på en adress på en gågata?
56. Endast motorfordon som är konstruerade för en hastighet av minst ?? kilometer i timmen
får färdas på motorväg
57. Förbudsskylt mot traktor - gäller även för ???
58. Hur lång måste en tunnel vara för att ett tunnelmärke ska behöva sättas ut?
59. Hur mycket minskar bullret om farten sänks till 30 från 50?
60. Jämför dessa mittlinjer:- - - - - och - - - - - Vad säger det om hastigheten på
vägen?
61. ??? av gående som skadas befinner sig på övergångsställe.
62. vad står dessa körkortsklasser för:
AM
A1
A
B
C
D
E
63. När måste ett släp ha färdbroms?
64. När måste ett släp ha parkeringsbroms?
65. Vilka ämnen skapar marknära ozon?
66. Biltrafiken svarar för ??% av koldioxidutsläpp.
67. ??? ggr större risk på natten för skador än på dagen
68. Vilket ämne, som renas i katalysatorn försämrar blodets syreupptagande förmåga?
69. När måste en bogseringslina märkas ut?’
70. Får du bogsera med en mc? Bogsera en mc då?
71. Kan körkortet förloras p g a en sjukdom/smitning från olycka/stor konsumtion av alkohol,
dock ej i samband med bilkörning??
72. Kan du få fängelse för smitning?
73. Förlorar du körkortet om du åker fast och körde 45 på en 30 väg förbi ett dagis?
74. kan du förlora körkortet om du kör om vid en cykelöverfart?
75. Hur brett behöver ett släp vara för krav på vitt positionsljus fram?
76. Om du bogserar på natten, måste den bil du bogserar märkas ut framtill på något sätt?
bak?
77. Får du ha varningsblinkers påslagna på den bil du bogserar? På dragbilen?
78. Maxbredden på fordon är 260 cm, gäller det även på enskild väg?
79. Du kör virke som sticker ut 85 cm framför bilen, syns bra, måste lasten märkas ut?
80: Du kör virke som sticker ut 110 cm framför bilen, syns perfekt, måste lasten märkas ut?
81. Du kör virke som sticker ut 90 cm bakom bilen, syns dåligt, måste lasten märkas ut?
82. Du kör på en 70-väg och ser en skylt ’varning för annan fara’ - ’Lösa bävrar på vägen’. Hur långt bort från skylten ungefär finns bävrarna?
83. Du kommer till en T-korsning och vill vända tillbaka. Rätt sätt att vända på?
84. Du kör i 15 km/h, och passerar punkt A, du ska till punkt B som ligger 300 meter bort, du får bara köra i en minut från punkt A, och måste hålla hastigheten 15 km/h. Kommer till till B i tid?
85. Hur många km längre hinner du om du kör i 120 km/h under en halvtimme än om du kör i 100 km/h?
86. Hur stor andel av drivmedel för fordon är idag icke-fossilt?
87. Är detta rätt - ’med väg menas bägge körbanorna, men inte vägrenen’?
88. En cyklist vill ta sig över på en cykelöverfart som korsar din bilväg, har du väjningsplikt?
89. En cyklist vill ta sig över på en cykelbana som korsar din bilväg, har du väjningsplikt?
90. En cyklist vill ta sig över på en övergångsställe för fotgängare, har du väjningsplikt?
91. Du svänger höger, och korsar en cykelöverfart, har du väjningsplikt?
92. Du kör in på ett område som har en zonskylt ’P förbjuden’ men en bit in ser du en P-skylt med tilläggstavla 9-12, det är tisdag och klockan är 10.00. Får du stå där?
93. Det kommer en cyklist från vänster i en högerregelskorsning, ska du väja för cyklisten?
94. Du möter en ryttare till häst i en högerregelskorsning, vad gäller?
95. En man är redlöst berusad, och påverkad av mer än alkohol, han vinglar fram till bilen som står efter vägen där ett dagis finns med lekande barn, och ska uppenbarligen köra iväg. Får du ta hans nycklar och sannolikt avstyra en olycka, eller måste du tillkalla polis.
96. Vilken färg ska det vara på polisbilens ljus om han vill använda dem för att du ska stanna vid vägkanten?
97. Om 70 eller lägre, och markerade körfält, okey att köra om till höger, när är det med tillåtet om fälten ej är markerade?
98. Får en veterinär bryta mot trafikregler??
99. Får en P-vakt dirigera trafiken som en polis?
100. Hur markerar en polis som vill att du ska följa efter bilen och stanna bakom den senare när
den stannar?


1. 150
2. 4.5 m, annars måste ett märke finnas.
3. Nära korsning/rondell.
4. 10% / 80%
5. Nej, påbudsskylt ’Kör rakt fram’ kan ersätta.
6. Nej, bara om mittlinjen överskrids. Cykel är ok att köra om där t ex.
7. Nej (Parkering) / Ja, det är ok.
8. 70 km/h
9. Ja, skylten betyder att förbudet upphör, och på en huvudled är det okey att lasta/ta upp

folk, men inte parkera.
10. Bensin, dielsel, naturgas
11. Etanol
12. 600 000 ton (motsvarar 200 000 bilar, en bil släpper ut 3 ton/år)
13. Mellan 02-05.
14. 900
15. 13
16. Formel: 15*75*0.025 (% halt * cl *0,025), ger nära 3 dl då.
17. Ja
18. Nej, endast ihop med helljus.
19. Miljöklass 2005
20. Utsläpp av koldioxid.
21. 100
22. 35 000
23. 100-150
24. 40%
25. Tjänstevikt.
26. Nej.
27. Dåliga bromsar på släpvagnen.
28. Ja
29. 10 km/h
30. Ja / Nej.
31. Bil, traktor, 3-4 hjuliga mc’s, moped klass 1, motorredskap klass I/II
32. 9 st, om fler är det ingen bil (buss blir det).
33. Max 30 km/h
34. 60 km/h
35. 50 / hjulbultar/lättmetall
36. Antisladdsystem.
37. 40
38. 5-10
39. 90
40. 40 km/h /risk för fällknivsverkan.
41. 40 km/h
42. 45 km/h
43. 40 km/h
44. 80 km/h
45. 90 km/h
46. 90 km/h
47. Totalvikt / 750 kg
48. För högt
49. 125 m
50. Ja
51. 110
52. 80
53. 5-6
54. PM10 är mikroskopiskt små partiklar
55. Ja
56. 40
57. Motorredskap klass II
58. 500 m
59. Det halveras.
60. 50 resp 70.
61. 1/3
62. EU-moped, lätt mc, tung mc, bil, tung lastbil, buss, alla typer av släp.
63. Totalvikt över 750 kg.
64. Tjänstevikt över 400 kg.
65. Kolväten + kväveoxid
66. 30
67. 2-3
68. Kolmonoxid.
69. Längre än 2 meter
70. Nej / Nej.
71. Ja/Ja/Ja
72. Ja
73. Nej (20 över på 30 väg gäller, annars 30 över)
74. Ja
75. 160 cm
76. Ja, vit lykta, reflex fram, rött bak.
77. Ja/Ja.
78. Där gäller andra regler...
79. Nej
80. Ja
81. Nej
82. Ca 150-200 meter bort.
83. Sväng vänster, backa en bit, gör en vänstersväng in på vägen. (Om du svänger höger så måste du backa över vägen, inte bra.)
84. Nej, du hinner 240 meter på en minut. (15000 meter/3600 = 4 meter/sek. 4*60 = 240)
85. 1 mil längre.
86. Ca 5 % (Etanol och annat).
87. Nej, vägen är vägren + båda körbanorna, (körbana = körfälten i en riktning)
88. Nej
89. Ja
90. Nej
91. Ja
92. Ja, förbud i en zon kan upphävas lokalt inom zonen med en P-skylt.
93. Nej, en cykel är ett fordon, cylisten ska väja för dig.
94. Hästar räknas som fordon i trafiken.
95. Du har ingen laglig rätt att ta hans nycklar, men, sunt förnuft måste gälla över regler i vissa fall, jag skulle ta hans nycklar och ta mitt straff - hur skulle du göra? Är lagtexten verkligen rätt i detta fall?
96. Blinkade rött/blått.
97. Om tät köbildning.
98. Ja.
99. Ja.
100. Röd rund skylt ut ur bilens ruta.

Är det dina frågor som kom på provet eller?
TrumRalle 2012-09-02 16:04 ! Citera #
Vill ha teorifrågor nuuuu :D
danielalkas 2012-11-22 14:16 ! Citera #
Hej
Robban 2013-08-07 17:39 ! Citera #
77. Får du ha varningsblinkers påslagna på den bil du bogserar? På dragbilen?

”Ja/Ja”

Nej, detta är fel.
Det får man inte ha eftersom medtrafikanter då ej kan se när du blinkar höger/vänster. Gäller på båda bilar.
amandaaaaaaaaaaaaaa 2013-09-08 18:15 ! Citera #
Tack som fan du hjälper mig super mkt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thaja 2014-03-17 14:48 ! Citera #
Hej och tack så mycket eftersom jag har misslyckat 2 gånger nästan ge upp nu. Tusen det kan jag plugga på igen :o
Gäst 2014-03-21 11:39 ! Citera #
Robban
77. Får du ha varningsblinkers påslagna på den bil du bogserar? På dragbilen?

”Ja/Ja”

Nej, detta är fel.
Det får man inte ha eftersom medtrafikanter då ej kan se när du blinkar höger/vänster. Gäller på båda bilar.


Du har fel, man får visst ha varningsblinkers påslagna vid bogsering!

”Varningsblinkers ska användas vid nödstopp och liknande. Varningsblinkersen använder oftast samma lampor som de vanliga blinkersen. Skillnaden är att alla lampor blinkar samtidigt.
Under bogsering får varningsblinkers användas på bilen som blir bogserad, med det är inget krav. Tänk dock på att det kan skapa förvirring i samband med sväng. En lösning kan vara att tillfälligt slå av varningsblinkers i samband med korsningar”

https://korkortonline.se/teori/lysen/

Står även i Körkortsboken, sid. 33

Blir väldigt dumt när du skriver att man inte får ha det, när man faktiskt får det.
Väldigt tråkigt om någon skriver fel på teoriprovet pga. att du skriver det du tror och inte det som stämmer :)
48 inlägg

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor »