Start > Körkortsforum > Allt behöver inte vara perfekt

Allt behöver inte vara perfekt

Gäst 2023-09-06 10:47 ! Citera #
Hej!
Igår blev jag äntligen godkänd på uppkörningen. Det var mitt tredje försök och jag har tidigare känt mig ganska uppgiven då jag trott att man skulle behöva 100 procent perfekt och prickfritt för att godkännas. Men så var det inte riktigt. När vi kom tillbaka till Trafikverket så började inspektören med att berätta att jag var godkänd, men sade samtidigt att jag skulle tänka på att ligga lite mer stabilt i mitt körfält på motorvägen och samspela lite bättre med andra (en korsning där jag blev förvirrad om vem som skulle köra först).

Dock menade inspektören att helheten var tillräckligt bra och det var inga brister som återkom eller ledde fram till någon farlig situation. Vissa inspektörer är säkert hårdare än andra men vill bara säga att man faktiskt inte behöver köra totalt felfritt för att ha chans att bli godkänd, något som jag trodde och fick mig att känna att jag aldrig skulle klara körkortet.
A 2023-09-06 10:56 ! Citera #
Tack för att du skriver detta! Får man fråga vad det var du blev underkänd på innan?

Jag har min andra uppkörning snart och känner mig mer nervös denna gången
Gäst 2023-09-06 11:21 ! Citera #
A 2023-09-06
Tack för att du skriver detta! Får man fråga vad det var du blev underkänd på innan?

Jag har min andra uppkörning snart och känner mig mer nervös denna gången
Första gången körde jag in för tvärt i en rondell mot en annan bil. Jag hamnade även fel i en korsning med trafikljus där jag skulle ta vänster så att jag blockerade de mötande som också skulle till vänster, vilket var huvudanledningarna till att jag kuggade. Andra gången var det stora grejen att jag missade en Stoppsignal-skylt där jag hade behövt stannat.

Det var ju ”större” fel men nu var det mindre saker och inget som återkom och blev farligt, därför släppte han igenom mig trots att körningen inte var helt prickfri.

Lycka till nästa gång!
A 2023-09-06 12:02 ! Citera #
Gäst 2023-09-06
Första gången körde jag in för tvärt i en rondell mot en annan bil. Jag hamnade även fel i en korsning med trafikljus där jag skulle ta vänster så att jag blockerade de mötande som också skulle till vänster, vilket var huvudanledningarna till att jag kuggade. Andra gången var det stora grejen att jag missade en Stoppsignal-skylt där jag hade behövt stannat.

Det var ju ”större” fel men nu var det mindre saker och inget som återkom och blev farligt, därför släppte han igenom mig trots att körningen inte var helt prickfri.

Lycka till nästa gång!
Tack för svar, och grattis till körkortet! :D
Björn He 2023-09-10 16:30 ! Citera #
Vissa fordonsförare som har körkort brukar inte alltid följa trafikregler, men just på uppkörningen måste man tydligen följa regler för att vara godkänd.

Min gamla universitetskamrat Alexander berättade att han klarade uppkörningen på tredje försöket trots att han körde upp med sin körskolas bil. På första försöket kuggades han bara med anledning av ett lindrigt misstag på en trefilig 110-väg, troligtvis den trippelfiliga motorvägen mellan Trångsund och Handen på riks-73. När han närmade sig en ”mittfilssnigel” som körde bara 80-90 km/tim i mellersta körfältet så körde han om den i höger körfält - och blev kuggad bara för att hade kört om på höger sida, tydligen för att det inte är tillåtet att köra om på sidan närmast vägkanten; på en körbana med fler än ett körfält påbjudna för trafik i samma färdriktning får man enligt Trafikförordningen köra om till höger om högsta tillåtna hastigheten är högst 70 km/tim eller annars om höger och vänster körfält leder till olika destinationer enligt vägvisare. Nån trafikpolis har sagt att man får passera fordon i vänster körfält på höger sida i anslutning till en korsning, alltså när det är skyltat att det är en avfart, som i de flesta fall börjar skyltas omkring tusen meter före.
Björn He 2023-09-13 14:35 ! Citera #
Björn He 2023-09-10
Vissa fordonsförare som har körkort brukar inte alltid följa trafikregler, men just på uppkörningen måste man tydligen följa regler för att vara godkänd.

Min gamla universitetskamrat Alexander berättade att han klarade uppkörningen på tredje försöket trots att han körde upp med sin körskolas bil. På första försöket kuggades han bara med anledning av ett lindrigt misstag på en trefilig 110-väg, troligtvis den trippelfiliga motorvägen mellan Trångsund och Handen på riks-73. När han närmade sig en ”mittfilssnigel” som körde bara 80-90 km/tim i mellersta körfältet så körde han om den i höger körfält - och blev kuggad bara för att hade kört om på höger sida, tydligen för att det inte är tillåtet att köra om på sidan närmast vägkanten; på en körbana med fler än ett körfält påbjudna för trafik i samma färdriktning får man enligt Trafikförordningen köra om till höger om högsta tillåtna hastigheten är högst 70 km/tim eller annars om höger och vänster körfält leder till olika destinationer enligt vägvisare. Nån trafikpolis har sagt att man får passera fordon i vänster körfält på höger sida i anslutning till en korsning, alltså när det är skyltat att det är en avfart, som i de flesta fall börjar skyltas omkring tusen meter före.
När jag var 19 år och körde på E4/E20 söderut nånstans mellan Västberga- och Bredängsmotet där det var fyra körfält påbjudna för trafik i min färdriktning och högst 90 km/tim (nu dock 80 km/tim), då körde jag faktiskt om på höger sida av en rad bilar som ”sölade” i 70-80 km/tim i körfältet näst längst till höger, men jag började att ångra att jag körde om på höger sida när Alex berättade att han blev kuggad på första försöket ”bara” för det där (ändå rätt lindriga) misstaget, att när han närmade sig en bilist som ”sölade” i 80-90 km/tim i mittersta körfältet på den trefiliga 110-sträckan på Nynäsvägen, då körde han om bilisten i höger körfält. Inspektören sa tydligen till Alex att hans körprov tyvärr inte kan godkännas, just av anledningen att Alex körde om en bil på höger sida, trots att det inte var tillåtet; att ”de flesta andra fordonsförare” brukar köra om på höger sida är ingen förmildrande omständighet för att man själv gör det.

Jag hade mest sannolikt själv blivit kuggad för samma ”fel” som Alex, om jag hade kört upp i Farsta, där tydligen är relativt vanligt jämfört med andra uppkörningsorter som exempelvis Västerås; Västerås verkar ha betydligt större andel körprovselever som blir godkända på första försöket än vad Stockholm/Södertälje har. Nu körde jag lyckligtvis inte upp i Farsta, främst tack vare att det var så gott som omöjligt att få en ledig tid för körprov som passade mig i Stockholm, så jag fick lov att boka prov i Västerås istället.

Det är väl ändå betydligt lättare att klara körprovet i Västerås än i någon annan stad. Åtminstone Lidköping, där jag var på andra försöket men blev kuggad, är ingen uppkörningsstad att rekommendera, om man vill ha stor chans att bli godkänd, och jag har insett att jag inte skulle ha åkt dit, utan hellre väntat tills det fanns en ledig tid för prov i Västerås, eller annars Eskilstuna.
Gäst 2023-09-13 20:24 ! Citera #
”På uppkörning måste man tydligen följa regler...”
Ja en förutsättning för att få sitt körkort är ju att kunna reglerna och sen faktiskt följa dom.

Alla inspektörer får samma utbildning, sen är dom ju ändå människor.

Men så länge man inte klantar sig på uppkörningen får man kortet oavsett vilken stad man kör i :)
Björn He 2023-09-14 10:28 ! Citera #
Kan jag verkligen bli av med mitt körkort, eller annars få böter, om jag exempelvis kör in på en landsväg eller annan huvudled, samtidigt som en polisbil på huvudleden närmar sig korsningen, och tvingas bromsa kraftigt för att undvika påkörning/kollision? Eller kommer polisen bara att ignorera och glömma det och låta mig få köra vidare?

Jag frågar för att jag blev kuggad på andra uppkörningen, som var i Lidköping, främst för att jag var på väg att köra i vägen för en lastbil, då jag blev prövad på momentet infart på landsväg. Visst såg jag en lastbil närma sig från vänster, men eftersom lastbilen fortfarande faktiskt var på avstånd så ansåg jag mig ha möjlighet att ändå köra vidare; skulle jag utgöra eventuellt hinder för lastbilschauffören så skulle väl han bara ha behövt bromsa/sänka sin hastighet för att undvika kollision med mig. Men den där djävla envisa inspektören, som tvingade mig att köra in på en stor landsväg som var relativt hårt trafikerad, vägrade ju att låta mig köra vidare samtidigt som lastbilen närmade sig (i cirka 70-80 km/tim), trots att den säkert var tillräckligt beredd att behöva bromsa.
När jag gjorde ett andra försök att köra vidare så ingrep inte inspektören som han gjorde då jag försökte köra vidare samtidigt som det kom en lastbil, då han bromsade mig. Dock körde jag i vägen för en annan personbil i cirka 70-80 km/tim, som dock var på avstånd från korsningen, men den bilisten tvingades tydligen bromsa kraftigt för att undvika risk att köra på mig (bakifrån), då ingrep inspektören genom att säga åt mig ”Hördu nu får du se till att gasa på lite, du hindrar ju bilen bakom dej”.
Jag tycker inte det var allvarligt att jag utgjorde hinder för andra fordonsförare då jag körde in på landsvägen, för de fordonsförare jag ”råkade” hindra var ju ändå tillräckligt beredda att bromsa för mig, och det är väl ändå något man skall göra när man kör på en landsväg eller annan huvudled, i händelse att något fordon färdas in på huvudleden (utan att lämna företräde), och det spelar väl ingen roll om jag hade varit stillastående före korsningen med landsvägen i flera timmar, jag hade väl kanske ändå inte haft möjlighet att köra vidare utan att utgöra eventuellt hinder, med tanke på hur hårt trafikerad den där landsvägen var. Hade inspektören tänkt att jag skulle stå still vid infarten till landsvägen hur länge som helst eller?! I så fall hade det väl varit bättre för mig att bara få avbryta körprovet vid landsvägen och åka hem igen, och boka ett nytt körprov.


Jag tittade ganska nyligen igenom protokollet från mitt andra körprov i Lidköping, där det INTE stod att jag brutit mot gällande trafikregler vid infart/körning på landsväg, jag vet inte om inspektören glömde att kryssa i att jag inte följt trafikregler eller om inspektören kanske bedömde att jag visat brister i ”förmåga att förutse, bedöma och anpassa körningen efter potentiella trafiksäkerhetsrisker” men däremot inte i ”förmåga att korrekt tillämpa gällande trafikregler”, i momentet infart och körning på landsväg.
Om inte inspektören kryssade i punkten ”inte följt gällande trafikregler” i momentet infart och körning på landsväg, då ska jag inte ha brutit mot trafikregler då jag körde in på landsvägen på ett sätt som hindrade fordon på landsvägen. Jag hade naturligtvis stopplikt vid infarten på den hårt trafikerade landsvägen, men jag hade stannat före stopplinjen som man skall göra, och väntat förbi så många fordon på landsvägen jag ansåg mig behöva vänta förbi. När jag till slut såg en lastbil närma sig från vänster, men inget fordon närma sig från höger, så var lastbilen fortfarande på avstånd från korsningen så att jag hade möjlighet att köra vidare, trots att jag hade kunnat utgöra potentiellt hinder för lastbilen, men lastbilen hade väl bara behövt bromsa/sänka hastigheten i så fall, jag var väl ändå säker på att lastbilschauffören var tillräckligt beredd att bromsa om nödvändigt!?

Nu i efterhand inser jag att jag inte alls skulle ha varit i Lidköping för att köra upp, utan jag skulle hellre ha försökt boka andra uppkörningen i nån annan stad som Västerås eller Eskilstuna, jag tycker inte jag skulle ha behövt köra upp för andra gången heller. Jag borde ha blivit godkänd på första försöket.
Hade det funnits möjlighet för kuggade uppkörningselever att komplettera sitt underkända körprov hos trafikskola istället för att behöva göra ett helt nytt körprov, då hade jag faktiskt kunnat nöja mig med att bara vända mig till Staffans trafikskola hemma i Älvsjö, alternativt till någon trafikskola i Västerås (där jag blev kuggad på första försöket), för att där ”köra upp” de brister jag uppvisat under uppkörningen (hos Trafikverket), de brister jag uppvisade under första körprovet i Västerås knappt tre veckor före andra körprovet i Lidköping var ändå inga jättestora brister, utan bara småsaker som var lätta att lära sig av och rätta till (och som borde ha kunnat ge godkänt resultat snarare än underkänt).
Det skulle ha varit lättare att få körkort om man hellre än göra ett helt nytt körprov bara hade fått ett föreläggande att komplettera det kuggade körprovet hos en trafikskola, då skulle man bara behöva lära sig av de brister man ansågs uppvisa på körprovet, träna mer på dem och sedan vända sig till en körskola för att boka tid för komplettering, och sen om man mot förmodan avklarar kompletteringen skulle man få körkort.

Med tanke på mina erfarenheter av Lidköping så anser jag att det EJ är rekommenderat att boka körprov där! Det är riktigt dåliga vägar där har jag upplevt, inte alls så bra vägar som det är i Västerås. Hade jag åkt till Lidköping för att göra om körprovet så skulle jag mest sannolikt ha blivit kuggad på tredje försöket också, men nu klarade jag lyckligtvis uppkörningen på tredje försöket, dock andra i Västerås, eftersom jag var i Västerås även på första försöket.
Teoriprovet klarade jag dock på andra försöket.
Björn He 2023-09-14 15:45 ! Citera #
Gäst 2023-09-13
”På uppkörning måste man tydligen följa regler...”
Ja en förutsättning för att få sitt körkort är ju att kunna reglerna och sen faktiskt följa dom.

Alla inspektörer får samma utbildning, sen är dom ju ändå människor.

Men så länge man inte klantar sig på uppkörningen får man kortet oavsett vilken stad man kör i :)
Om allt inte måste vara perfekt så är det fel att bli kuggad på uppkörningen för småsaker.

Förresten önskar jag att man inte hade behövt göra ett helt nytt körprov bara för ett kuggat körprovs skull.
Jag läste i någon nyhetsartikel att trafikskolor har, eller kan komma att ha, möjlighet att ge kuggade uppkörningselever kompletteringsmöjligheter, som innebär att en kuggad elev kan få ett föreläggande att, istället för att göra ett helt nytt körprov, komplettera sitt kuggade körprov för att kunna få körkort. Det enda som skulle behöva göras då är faktiskt att lära sig av de brister man bedömts visa under uppkörningen, som man anses behöva träna mer på, träna mer på det, och sedan när man klarar av det boka tid för komplettering hos en trafikskola; sen om man klarar kompletteringen så anmäler trafikskolan körkortsprovet som godkänt (efter komplettering).

I skolan brukar väl elever som inte godkänts på prov (p.g.a. otillräckliga kunskaper) få möjlighet att komplettera provet istället för att behöva skriva ett helt nytt prov. Kan inte körkortsprovet fungera likadant? Då skulle man ju kunna få mindre köer till platserna på körprovslokalerna.
Gäst 2023-09-14 20:08 ! Citera #
Jag tycker följande:

Hindra andra i trafiken, särskilt så andra får bromsa på landsväg = kugg direkt

Komplettera kugg på körskola = riktigt dålig idé!

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
23
I går 23:17
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor