▼ MENY

Du vill svänga i en korsning. Trafiksignaler saknas, men detta märke finns uppsatt. Vad gäller?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Stopplikt
Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tilllämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil