Start > Körkortsforum > Hastighetsanpassning?

Hastighetsanpassning?

Gäst 2017-11-21 15:06 ! Citera #
Har min tredje uppkörning nu på måndag. Nu när det har snöt så tänkte jag att det vore ok att inte köra så snabbt då man skall anpassa hastigheten utifrån situationen och väglaget. Dock vet jag inte hur sakta? Om det är en 50 väg är det då ok att jag kör 40?
Hejhej 2017-11-21 15:48 ! Citera #
Gäst 2017-11-21
Har min tredje uppkörning nu på måndag. Nu när det har snöt så tänkte jag att det vore ok att inte köra så snabbt då man skall anpassa hastigheten utifrån situationen och väglaget. Dock vet jag inte hur sakta? Om det är en 50 väg är det då ok att jag kör 40?
Det beror helt och hållet på hur vägen ser ut just där du kör.
Här kan man med lätthet hålla 50 på en 50 sträcka, har du bilar framför så kan du ligga i 45-47 km/h för att skapa ett bra avstånd till bilen närmast framför, men jag avråder dig för att köra FÖR sakta då du kan bli hindrande för bilar som ligger bakom dig. Så håll den aktuella hastigheten som du bara kan, för bilen du kommer köra upp med kommer ha väldigt bra vinterdäck på, så koppla av och njut av din tredje uppkörning så ska du se att det kommer gå alldeles galant :D

Lycka till!!
Gäst 2017-11-21 16:18 ! Citera #
Lite tips, när du kom till övergångställe så släppa gas och var beredd att bromsa. När det gäller hastiget om det är 50väg, du kan köra 40 om situation krävs det. dvs, säkerhet är #1. Så länge du anpassa dina hastighet varje situation så klara du! Lycka till med provet!
Björn He 2023-09-13 11:47 ! Citera #
När man närmar sig ett övergångsställe så är det juridiskt sett, men kanske inte på ett körprov, okej att passera i 50 km/tim, om man nu inte har några gående att behöva väja för, man ser ju tydligt om man har gående att behöva väja för eller inte, eftersom gående som ämnar korsa körbanan alltid är framme vid övergångsstället. Numera måste man dock oftast köra i lägre hastighet, högst 30-40 km/tim, när man närmar sig ett övergångsställe, trots att det är 50-väg, eftersom man börjat bygga upphöjningar vid övergångsställen numera.
Om hastighetsbegränsningen på en väg inom tätbebyggt område är 50 km/tim, då är det faktiskt tillåtet att köra 40-50 km/tim (men inte fortare än 50), sålänge det kan ske på ett trafiksäkert sätt. Fordonsföraren har dock eget ansvar för att själv bedöma huruvida det är trafiksäkert eller ej, om det ej är trafiksäkert att köra 50 så får man se till att hålla cirka 30-40 km/tim.

I vissa fall förekommer det dock mindre upphöjningar i körbanan trots att det inte finns övergångsställe. Vid exempelvis Våghusbron på Södra ringvägen i Västerås är det ett mindre gupp trots att det inte är ett övergångsställe där, utan snarare en ”omarkerad” korsande gångbana, men eftersom det är inte ett markerat övergångsställe så har man inte väjningsplikt mot gående där, utan gående har tvärtom väjningsplikt mot fordonen.
När jag hade uppkörning i Västerås för tio år sen så blev jag kuggad bl.a. för att jag var på väg att köra cirka 50 över det mindre guppet, trots att det kanske inte alls var så farligt att köra 50 över det. Inspektören bromsade mig med dubbelkommandot innan jag ens hade hunnit se själv att det verkligen var ett mindre gupp just där, jag såg faktiskt det senare när jag kom närmare, jag hade kanske tänkt bromsa själv då men jag hann ju inte bromsa själv nu.
Inspektören kunde ju hellre bara ha låtit mig köra 50 över det där guppet, och låta mig prova hur det kan kännas om man kör 50 över ett gupp, istället för att ingripa (för han hade väl inte ingripit om bilen saknat dummbekommando). Hade jag fått känna på en hård smäll så hade jag säkert tänkt för mig själv ”Oj var det ett gupp här, då skulle jag kanske ha försökt köra saktare”.

Min ”kompis” David råkade köra i 50 över ett mindre gupp (som inte var så lätt att se ordentligt i god tid) nån gång när han var i Västerås, det måste ha varit det där mindre guppet vid Våghusbron, och han fick såvitt jag vet lyckligtvis ingen skada på bilen han körde, då hade väl jag inte fått det heller om jag nu hade råkat köra 50 över guppet. Att ”råka” köra 50 över ett sånt mindre gupp kan kanske oftast inte leda till någon allvarlig skada på bilen, sålänge det inte leder till allvarlig fordonsskada så ska det ju inte leda till körkortsåterkallelse heller. Varför ska kan bli kuggad på uppkörningen för såna rätt oskyldiga småsaker om man inte blir fråntagen körkortet för det (om man nu har fått körkort)?
Gäst 2023-09-13 13:09 ! Citera #
Att det inte anses lämpligt att köra 50 över ett fartgupp på uppkörningen, trots att det är en 50-väg, behöver ju inte betyda att det är förbjudet enligt lag att köra så fort över ett gupp, sålänge inte bilen skadas av det.
Man ska inte köra så fort när man har uppkörning, men när man väl har fått körkort och får börja köra ”på riktigt” så har man faktiskt rätt att provköra i 40-50 över ett fartgupp, om man nu vågar, det är ju ingen uppkörningsinspektör som kan förbjuda det. Det är ju inte förbjudet enligt lag att köra 50 på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/tim. Bilen kanske kan skadas allvarligt vid körning i 40-50 över ett gupp, men då får man faktiskt själv stå för skadorna. Skulle bilen bli okörbar så får man se till att snarast möjligt stanna och ringa efter vägassistans, med tanke på risken för såna olyckor så skall man helst helförsäkra sin bil, har man helförsäkring så kan man normalt ha tur och få bärgnings- och reparationskostnaderna täckta av försäkringen. Har man halvförsäkring så kan man såvitt jag vet få försäkringsersättning för bärgning men däremot inte för fordonsskador, om man själv varit vållande till skadorna på fordonet.
Björn He 2023-09-16 14:49 ! Citera #
Att David inte fick bilen skadad av att köra 50 över ett gupp, säkert det där mindre guppet vid Våghusbron, måste ju bero på att det kanske inte är så farligt att köra 50 just där. De flesta mindre gupp går det väl kanske bra att köra i 50 över medan man måste sänka hastigheten till 20-30 km/tim vid flera andra gupp där bilen kan ta rejält med stryk av att åka fortare än 30-40.

Vid Bandhagen i södra Stockholm är ett övergångsställe något upphöjt men jag har ändå klarat av att köra 40 eller kanske även 50 över det mindre upphöjda övergångsställen. Juridiskt sett är det ju inte förbjudet att köra 50 förbi ett övergångsställe på en 50-väg, om man nu inte har nån jävla fotgängare att behöva väja för, man ser ju tydligt om det finns nån gående som ämnar korsa körbanan eftersom den gående som ämnar gå över alltid är framme vid övergångsstället. Om en gående är framme vid övergångsstället så behöver man bara se till att stanna, det kan man hinna även om man kör 40-50 km/tim.

För övrigt är det inget övergångsställe vid det där mindre guppet vid Våghusbron i Västerås. Om inte bilen tar skada av att åka i 50 över så är det inte förbjudet enligt lag att köra 50 över. Det är tur att ”kompis” David har råkat köra i 50 över det, för då har jag en som har erfarenhet av att köra fort över ett fartgupp. Jag hade lika gärna kunnat provköra i 50 över guppet själv om jag nu hade vågat.
Gäst 2023-09-17 15:14 ! Citera #
Björn He 2023-09-16
Att David inte fick bilen skadad av att köra 50 över ett gupp, säkert det där mindre guppet vid Våghusbron, måste ju bero på att det kanske inte är så farligt att köra 50 just där. De flesta mindre gupp går det väl kanske bra att köra i 50 över medan man måste sänka hastigheten till 20-30 km/tim vid flera andra gupp där bilen kan ta rejält med stryk av att åka fortare än 30-40.

Vid Bandhagen i södra Stockholm är ett övergångsställe något upphöjt men jag har ändå klarat av att köra 40 eller kanske även 50 över det mindre upphöjda övergångsställen. Juridiskt sett är det ju inte förbjudet att köra 50 förbi ett övergångsställe på en 50-väg, om man nu inte har nån jävla fotgängare att behöva väja för, man ser ju tydligt om det finns nån gående som ämnar korsa körbanan eftersom den gående som ämnar gå över alltid är framme vid övergångsstället. Om en gående är framme vid övergångsstället så behöver man bara se till att stanna, det kan man hinna även om man kör 40-50 km/tim.

För övrigt är det inget övergångsställe vid det där mindre guppet vid Våghusbron i Västerås. Om inte bilen tar skada av att åka i 50 över så är det inte förbjudet enligt lag att köra 50 över. Det är tur att ”kompis” David har råkat köra i 50 över det, för då har jag en som har erfarenhet av att köra fort över ett fartgupp. Jag hade lika gärna kunnat provköra i 50 över guppet själv om jag nu hade vågat.
Om inte bilen tar skada av att åka i 50 över ett gupp så skall inte körning i 50 över ett gupp leda till körkortsåterkallelse, om det nu är en 50-väg, då bör det inte leda till kuggning på uppkörningen heller... Är det 50-väg så är det generellt sett inte förbjudet enligt lag att köra 50 km/tim, även om fordonsföraren har eget ansvar för att bedöma om det är lämpligt med hänsyn till trafiksäkerheten att köra 50.
Uppkörningsinspektörerna verkar inte alltid bedöma enligt gällande trafikregler utan snarare hitta på ”egna regler” om vad som förväntas och inte förväntas göras i trafiken, i vart fall under körprovet.
Gäst 2023-09-18 22:33 ! Citera #
Om det skulle hända ofta på Södra ringvägen i Västerås att bilister kör i 50 ”för att det är tillåtet enligt lag att köra i 50 (utom förbi resecentrum där det är 30)” och klarar sig utan skador av att köra i 50 över det där guppet vid Våghusbron, då kanske Västerås stad/Trafikverket tänker om och bygger om där så att fartguppet blir större och mindre tåligt mot högre hastigheter än cirka 30 km/tim. Nu är det som jag kan se på gatufotona bara en mindre stenlagd upphöjning, och ett sånt litet farthinder tål kanske oftast 40-50 km/tim, det kanske är utformat för att tåla 50 om någon nu råkar köra 50 över; bara för att man kör i 50 av misstag (på en 50-väg dessutom) så ska man ju inte riskera att skada bilen eller i värsta fall skada sig själv.
Björn He 2023-09-19 13:01 ! Citera #
När T-korsningen Bäckvägen-Sparbanksvägen-Valutavägen i Hägerstensåsen söder om Stockholms innerstad byggdes om till en minirondell så blev det väldigt tokigt tycker jag, med tanke på att en orimligt bred cirkulär stenläggning anlades mitt i korsningen. Trafikkontoret i Stockholm säger att det är tillåtet för större fordon som bussar att köra över högra halvan av stenläggningen, men personbilar däremot påbjuds att köra på asfalten utanför stenläggningen, och för en personbil ska det vara möjligt att köra utanför stenläggningen under förutsättning att föraren kör sakta; det var ändå tanken med minirondellen att fordonsförare skulle köra sakta förbi korsningen. Men då är ju frågan, exakt vad menas med sakta?

Hastighetsbegränsningen förbi rondellen är faktiskt 40 km/tim (sedan rondellen var färdigbyggd; före dess 30 km/tim). Det är inte lämpligt att köra i så hög hastighet förbi en sån minirondell, där man förväntas köra sakta, men 20-30 km/tim räknas oftast som sakta.
En personbil måste väl köra omkring 20 km/tim, för att kunna köra runt - och inte över - den cirkulära stenläggningen, men vissa eller kanske de flesta bilister brukar väl ”fuska lite” genom att köra över högra halvan av stenläggningen, när ändå bussar normalt gör det, för att kunna köra i så mindre skarp sväng som möjligt i minirondellen; i det här fallet bör det dock vara tillåtet att köra över högra halvan av stenläggningen, eftersom det ändå finns en stolpe uppsatt mitt i den cirkulära stenläggningen, med pilar som anger påbjuden körriktning till höger om stolpen, och om man kör över högra halvan av stenläggningen istället för på asfalten utanför den så bör det vara möjligt att köra kanske 30 km/tim för en personbil, om man bara är van att köra fort och styra ordentligt.
Den cirkulära stenläggningen har såvitt jag vet till och med avsiktligt byggts nedsänkt till asfalten, just för att ge fordon, eller i varje fall en buss, möjlighet att köra över halva cirkeln (vid behov) och då ska det inte vara förbjudet enligt lag att köra över cirkeln sålänge man håller till höger om mittstolpen.
Innan stolpen sattes upp så var det fritt fram att bara köra rakt över den stenlagda rondellen, men något år efter att ha byggt färdigt rondellen så satte man upp en stolpe för att försöka stoppa genandet rakt över stenläggningen och för att uppmana bilister att man är ”supposed” att köra RUNT rondellen och inte över den (men man kan trots allt köra över högra halvan av stenläggningen).
Förresten var det slarvigt av dem att höja hastighetsbegränsningen till 40 km/tim då rondellen var färdigbyggd, det vore lämpligast att behålla 30 när det ändå var 30 då det var en normal T-korsning.
Björn He 2023-09-19 15:41 ! Citera #
Gäst 2023-09-18
Om det skulle hända ofta på Södra ringvägen i Västerås att bilister kör i 50 ”för att det är tillåtet enligt lag att köra i 50 (utom förbi resecentrum där det är 30)” och klarar sig utan skador av att köra i 50 över det där guppet vid Våghusbron, då kanske Västerås stad/Trafikverket tänker om och bygger om där så att fartguppet blir större och mindre tåligt mot högre hastigheter än cirka 30 km/tim. Nu är det som jag kan se på gatufotona bara en mindre stenlagd upphöjning, och ett sånt litet farthinder tål kanske oftast 40-50 km/tim, det kanske är utformat för att tåla 50 om någon nu råkar köra 50 över; bara för att man kör i 50 av misstag (på en 50-väg dessutom) så ska man ju inte riskera att skada bilen eller i värsta fall skada sig själv.
Om farthinder är till för att uppmana fordonsförare att sänka sin hastighet vid särskilda platser som övergångsställen, då får Västerås stad lov att förklara varför det är en mindre upphöjning vid Våghusbron på Södra ringvägen, trots att det inte är ett övergångsställe där...

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
2
2024-06-20 01:46
5
2024-06-19 22:52
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest