Start > Körkortsforum > Svårare uppköring för privatis…

Svårare uppköring för privatister?

Björn He 2023-10-01 15:54 ! Citera #
Gäst 2023-09-30
Du har haft körkort i 10 år enligt vad jag sett i andra trådar.
Kan du inte bara acceptera att du kuggade 2 ggr och gå vidare med livet?
Man har inga rättigheter i trafiken, bara skyldigheter emot sina medtrafikanter.
Uppkörningsinspektörerna bedömer inte alltid enligt gällande trafikregler utan gör då och då bedömningar utifrån sina ”egna regler”.
Gäst 2023-10-01 22:05 ! Citera #
Björn He 2023-10-01
Uppkörningsinspektörerna bedömer inte alltid enligt gällande trafikregler utan gör då och då bedömningar utifrån sina ”egna regler”.
Vad grundar du det på?
Björn He 2023-10-03 01:51 ! Citera #
Gäst 2023-09-27
Golf diesel är jättebra bilar att köra upp med. Själv körde jag dock volvo.

För polisen spelar det ingen roll att du ”saktar ner” du kommer få böter för den hastigheten som du kör den sekund du blir lasrad.

Ingen kan lura polisen!
Skulle polisen mot förmodan stoppa mig för att utfärda böter och eventuellt frånta mig körkortet för att ha noterat mig körande i 50 på den där 30-sträckan i Västerås, även om jag saktade ned, då skulle jag eventuellt överväga att överklaga. Om jag saktar ned så bör väl det beaktas. Man får väl inte direkt böter för att köra fortare än 60 km/tim på en landsväg där hastighetsbegränsningen är högst 60 km/tim, om man hinner sakta ned till under 60 i god tid före fartkameran.

Nu vet jag inte om det finns rättsfall där fortkörare frikänts för att den saktade ned efter att ha kört i för hög hastighet, för att undvika fortsatt körning i för hög hastighet, men det måste väl ha skett att polisen avstått från att stoppa förare som kört i för hög hastighet vid hastighetskontroll och bara låtit föraren köra vidare då föraren noterats sakta ned. Förresten borde inte polisen behöva lägga ned resurser på att göra hastighetskontroll på 30-vägar, för att hindra fortkörning på 30-sträckor, där det finns relativt många övergångsställen så skulle det bara behövas upphöjda övergångsställen/fartgupp strax före övergångsställena, för att hindra fordonsförare att köra fortare än 30 km/tim; att köra fortare än 30 över ett gupp/upphöjt övergångsställe går generellt sett inte eftersom bilen då riskerar att ta farligt med stryk.
När de sänkte hastighetsbegränsningen på Södra ringvägen förbi Västerås resecentrum från 50 till 30 km/tim för mer än tio år sen så tänkte de tydligen inte på att bygga om 30-sträckan, med nya upphöjda övergångsställen. Det vore dock rimligare att behålla 50-gränsen där och ha en 50-väg med farthinder, istället för att sänka 50-gränsen till 30.

Personligen tycker jag det är konstigt att det är 30 förbi Västerås resecentrum. På exempelvis Vasagatan förbi Stockholms central är det 50 km/tim, liksom på de flesta andra större gator inom Stockholms innerstad; det är ändå 50 som är standard inom tätbebyggt område (men kommunen kan tydligen föreskriva att högsta tillåtna hastigheten är 40 eller 30 km/tim inom en viss vägsträcka eller ett visst område inom tätbebyggt område om det är motiverat med trafiksäkerhetsskäl).
Gäst 2023-10-03 22:33 ! Citera #
Om polisen skjuter dig med sin radar kl 12:08.52 spelar det ingen roll om du ökat eller minskat farten. Om det står 50 kmh (ok då, 53 eftersom polisen drar av 3 km pga säkerhet) och gränsen är 30 ryker ditt körkort.
Vilken fart du har 5 sek före eller efter spelar ingen roll.
Tänk om nån skulle argumentera, öh vadå jag saktade ju ner jag står stilla nu jag kan inte få böter efter att polisen stoppat dig.
Björn He 2023-10-04 15:50 ! Citera #
Gäst 2023-10-03
Om polisen skjuter dig med sin radar kl 12:08.52 spelar det ingen roll om du ökat eller minskat farten. Om det står 50 kmh (ok då, 53 eftersom polisen drar av 3 km pga säkerhet) och gränsen är 30 ryker ditt körkort.
Vilken fart du har 5 sek före eller efter spelar ingen roll.
Tänk om nån skulle argumentera, öh vadå jag saktade ju ner jag står stilla nu jag kan inte få böter efter att polisen stoppat dig.
Jag har dock hittills aldrig fått böter för fortkörning. Det behöver inte enbart bero på att jag har ordningssinne nog för att köra i högsta tillåtna hastigheten, även om jag kanske av misstag gjorde det med uppkörningsbilen, utan det kan lika gärna bero på att jag generellt sett inte har kört någon jävla dieselbil som bilägare; så gott som alla bilar jag köpt har ju varit bensindrivna. Skulle jag mot förmodan äga en diesel-golf som kan ”gasa av sig själv” så skulle jag nog utan tvekan se till att få den skrotad.
Björn He 2023-10-04 17:48 ! Citera #
Gäst 2023-10-03
Om polisen skjuter dig med sin radar kl 12:08.52 spelar det ingen roll om du ökat eller minskat farten. Om det står 50 kmh (ok då, 53 eftersom polisen drar av 3 km pga säkerhet) och gränsen är 30 ryker ditt körkort.
Vilken fart du har 5 sek före eller efter spelar ingen roll.
Tänk om nån skulle argumentera, öh vadå jag saktade ju ner jag står stilla nu jag kan inte få böter efter att polisen stoppat dig.
Hur lång tid kan man få körkortsåterkallelse för att ha noterats köra i 50 km/tim på en 30-väg?
Björn He 2023-10-05 01:37 ! Citera #
Gäst 2023-10-03
Om polisen skjuter dig med sin radar kl 12:08.52 spelar det ingen roll om du ökat eller minskat farten. Om det står 50 kmh (ok då, 53 eftersom polisen drar av 3 km pga säkerhet) och gränsen är 30 ryker ditt körkort.
Vilken fart du har 5 sek före eller efter spelar ingen roll.
Tänk om nån skulle argumentera, öh vadå jag saktade ju ner jag står stilla nu jag kan inte få böter efter att polisen stoppat dig.
Om polisen noterar via radar- eller lasermätning att en bilist kör i 40 km/tim på en 30-sträcka, då kommer väl den bilisten utan vidare att stoppas för att få böter utfärdade, men kanske ändå få behålla körkortet. Bara att köra 35 km/tim på en 30-väg är väl straffbart? ”corax” berättade som sagt i ett inlägg 2014 att hon eller han körde i cirka 40 på en 30-sträcka av misstag, men blev ändå godkänd på första försöket, trots en sån lindrig fortkörning (som faktiskt är straffbar).

Nu blev jag inte stoppad av trafikpolisen då jag, enligt inspektörens uppgifter, var uppe i 50 på en 30-sträcka i Västerås, men om jag hade stoppats så hade jag väl inte kunnat få körkortsåterkallelse, eftersom jag inte hade körkort då vid uppkörningstillfället. Däremot hade jag väl kunnat få ett motsvarande straff som exempelvis förbud att ta körkort inom upp till 6 månader?
Förresten tycker jag att inspektören borde ha ingripit genom att bromsa mig om jag nu kom upp i 50 på den där 30-sträckan som han uppgav, jag undrar varför inspektören inte gjorde det. Han gav inte ens mig en uppmaning att omedelbart stanna alternativt återvända till förarprovskontoret, utan lät mig bara köra vidare ända tills hela uppkörningen var avslutad.

Att han inte ingrep då jag noterades komma upp i cirka 50 på en 30-sträcka berodde väl på att han var ”säker på att Björn kommer att sänka farten själv”. Jag vill minnas att jag faktiskt sänkte farten ungefär mitt i 30-sträckan, där höger körfält sammanvävs med vänster körfält, eftersom jag kände mig tvungen att bromsa in där för att hinna titta backspegel+döda vinkeln och byta körfält från höger till vänster - och då var jag omöjligtvis uppe i högre hastighet än mellan 20 och 30 km/tim - men inspektören kanske kuggade mig trots den inbromsningen för att jag bedömdes ha saktat ned ”för sent”.
Men jag hade väl inte kommit upp i 50 på 30-sträckan av misstag om jag hade kört någon annan bil än den där förbaskade dieselgolfen (som kunde ”gasa av sig själv” till skillnad från bensinbilar som inte kan det). Jag tycker diesel-golfar suger!
Björn He 2023-10-08 17:28 ! Citera #
Om jag skulle köra in på en landsväg eller liknande huvudled på ett sätt som hindrar en polisbil på huvudleden så att polisen måste bromsa för att undvika risk att krocka med mig, skulle polisen då verkligen stoppa mig för att utfärda böter eller skulle polisen bara ignorera saken och låta mig köra vidare? Det var något sånt jag gjorde under uppkörningen i Lidköping, men enligt protokollet hade jag inte brutit mot gällande trafikregler vid infart/körning på landsväg, så att köra in på en huvudled på ett sätt som tvingar fordon som redan färdas på huvudleden att bromsa behöver ju inte vara ett trafikregelbrott. Det behöver inte vara straffbart fel att bedöma att man kan köra in på en landsväg/huvudled utan risk för fara, trots att ett fordon närmar sig men än är på avstånd från korsningen, oavsett om det mycket väl kan vara en missbedömning i vissa fall.

Förresten var det fel att jag tvingades göra ett nytt körprov, som av en slump blev i Lidköping, bara för att jag inte blev godkänd på första försöket i Västerås. Det borde ha räckt att bara komplettera första körprovet, jag visade ändå inga jätteallvarliga brister, utan bara småsaker som helst inte bör ha lett till kuggning. Nu fanns tydligen inte kompletteringsmöjlighet för tio år sen, men hade sån möjlighet funnits så hade jag bara kunnat nöja mig med att träna mer på de brister jag bedömdes uppvisa på uppkörningen och sedan vända mig till en trafikskola hemma i Stockholm alternativt i Västerås för att ”köra upp” mina brister, det hade inte varit svårt för mig att klara av, och trafikskolan hade sen kunnat anmäla mitt kuggade körprov som ”godkänt efter komplettering”.
Jag har själv läst att det kan bli möjligt, eller kanske t.o.m. redan har blivit möjligt, för uppkörningselever som inte klarat uppkörningen (på första försöket) att få föreläggande att komplettera körprovet hos en trafikskola, istället för att behöva göra ett helt nytt körprov. Det hade gjort det mycket lättare att få körkort, och dessutom sparat platser i köerna till körproven.
Björn He 2023-10-12 23:43 ! Citera #
Gäst 2023-09-30
Du har haft körkort i 10 år enligt vad jag sett i andra trådar.
Kan du inte bara acceptera att du kuggade 2 ggr och gå vidare med livet?
Man har inga rättigheter i trafiken, bara skyldigheter emot sina medtrafikanter.
Angående påståendet att man har ”enbart skyldigheter i trafiken och inga rättigheter” så har man faktiskt en skyldighet att iaktta den omsorg och varsamhet som är erforderlig för att undvika trafikolyckor ÄVEN i en trafiksituation där andra trafikanter har väjningsplikt. Anser du att jag skulle göra ”rätt” om jag skulle försöka att krocka/köra på en annan trafikant (med flit) då den trafikanten utgör ett hinder för mig, exempelvis genom att köra in på en landsväg eller liknande huvudled på ett sätt som tvingar mig att bromsa/sänka hastigheten? Jag kanske har varit nära att köra på en fordonsförare som gjort så vid infart på landsväg/liknande huvudled (åtminstone en gång), men lyckligtvis ansåg jag mig då ha såpass god tid och beredskap att bromsa så att jag hann sänka farten precis i tid för att hinna undvika en kollision.

När jag var 19 år och skulle provköra landsväg på läns-259 utanför Haninge så gjorde jag själv ett liknande misstag, alltså jag körde av misstag in på länsvägen i vägen för en långtradare som just närmade sig i cirka 70-80 km/tim, tydligen för att jag glömde att uppmärksamma att en långtradare närmade sig (och jag missbedömde helt enkelt trafiksituationen som jag uppfattade som fritt fram att köra vidare; den där lastbilen kom bara plötsligt körande i samma ögonblick som jag just var på väg in på stora landsvägen). Lyckligtvis var det ingen allvarlig katastrof, för lastbilsföraren hann faktiskt uppmärksamma att jag just kom körande in på den stora landsvägen och bromsa precis i tid bakom min bil, för att hinna undvika en påkörning, och han gjorde ändå rätt som såg till att bromsa i tid då det var nödvändigt för att undvika risk för kollision.
Om nu den här lastbilsföraren lyckades stanna upp i tid för mig, då borde väl den där lastbilschauffören som närmade sig den där landsvägskorsningen i Lidköping, där jag hade uppkörning, sannolikt också ha lyckats göra det, om nu han hade tvingats bromsa för mig.
Ärligt talat så såg jag faktiskt att en lastbil närmade sig landsvägskorsningen, där jag var på väg in på stora landsvägen, under körprovet i Lidköping, men eftersom lastbilen än var på avstånd från korsningen så kunde jag ha kört vidare från stopplikten; skulle jag utgöra ett eventuellt hinder för lastbilsföraren så skulle väl han bara ha behövt sänka sin hastighet för att undvika kollision! Den där envisa inspektören ingrep dock genom att stoppa mig då jag försökte köra vidare samtidigt som det kom en lastbil, trots att det kanske inte var ett absolut nödvändigt ingripande; hade han ingripit sådär på läns-259 också, om han suttit med mig i bilen den gången?! Han ingrep ju inte andra gången jag försökte köra iväg, trots att en annan bilist närmade sig i hög fart (omkring 75 km/tim), och den bilisten fick bromsa kraftigt för att undvika en påkörningsolycka, men det var väl ingen katastrof; tänk om någon hade kört i vägen för mig då jag hade kört på en landsväg, skulle jag då göra ”rätt” om jag skulle fortsätta köra utan att ens vara beredd att bromsa, trots att det innebär risk att krocka med det fordon som utgjort ett hinder för mig?!
För övrigt var det olämpligt av honom att välja ut just den där farligt hårt trafikerade stora landsvägen för att pröva mig på momentet landsvägskörning, han kunde väl hellre ha prövat mig på det på en annan mindre trafikerad landsväg, där det inte var lika stora risker?! Jag har förresten skrivit till Lidköpings kommun på Facebook att jag tycker kommunen ska tänka på hur vägarna i kommunen är byggda, eftersom flera vägar är potentiellt livsfarliga, och att landsvägskorsningar som den jag fick köra upp vid borde byggas om till rondeller; rondeller skulle ha varit betydligt trafiksäkrare.
Björn He 2023-11-30 17:14 ! Citera #
Gäst 2023-09-28
Guppet finns där för en anledning, bara för att max hastigheten på vägen är 50 så betyder inte det att det enligt lag är tillåtet att köra i 50..
Du är skyldig att anpassa din hastighet efter omständigheterna,
Jag har stöd för det i lagtext i trafikförordningen. Jag vill gärna veta var du hittar ditt stöd (källa) för det du skriver.
Om det bedöms som olämpligt att köra i 50 km/tim över det där mindre fartguppet vid Våghusbron i Västerås, varför i helvete är då hastighetsbegränsningen förbi det där guppet 50 km/tim? Har de aldrig tänkt på att sänka hastigheten där till 40 km/tim, eller annars vidta hastighetsdämpande åtgärder, som exempelvis anlägga en mini-rondell i T-korsningen alldeles intill fartguppet? Hade det varit en rondell där så hade säkert de flesta kört högst 30-40 km/tim, eftersom det inte är lämpligt att köra fortare än så då man närmar sig en cirkulationsplats.

Förresten står jag fast vid att det var fel av inspektören som kuggade mig att ingripa genom att bromsa mig ”bara” för att jag närmade mig det där guppet i cirka 50 km/tim - på en 50-väg. Han hade väl aldrig försökt bromsa mig idag, om jag nu hade fått för mig att provköra i 50 km/tim över det där guppet, bara för att pröva hur det kan kännas? Då skulle han inte göra så vid uppkörningen heller! Han kunde lika gärna bara ha låtit mig åka i 50 över det där jävla guppet, eller annars bara ha låtit mig bromsa själv, för det kanske jag tänkte göra när jag kom lite närmare och såg mer klart och tydligt att det faktiskt var ett ”farthinder” (mindre upphöjd stenläggning) där. Det var dessutom dålig stil av honom att låna ut en Volkswagen Golf Diesel, som kan ”gasa av sig själv” så att man riskerar att köra över hastighetsbegränsningen på 30-vägar, för bilar som diesel-golfarna suger!

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 00:49
6
I går 23:30
4
I går 14:41
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortsfrågor