Start > Körkortsforum > Väjningsplikt ???

Väjningsplikt ???

Björn He 2023-07-03 12:24 ! Citera #
Makkann 2023-07-03
Den rondellen är jag övertygad om att många som ska köra ut från parkeringen, och som ska vänster, kör direkt vänster utan att använda rondellen

Åter igen kommer frågan, var kan man få reda på vilka skyltar som det är bestämt ska sitta på vägarna? Har ju hört förut att vissa som fått P-böter har begärt ut någon form av ”skyltningsplan”, men från vart?
Nu handlar väl denna tråd om väjningsplikt snarare än om hastighetsbegränsningar.
Björn He 2023-07-03 23:31 ! Citera #
Makkann 2023-07-03
Den rondellen är jag övertygad om att många som ska köra ut från parkeringen, och som ska vänster, kör direkt vänster utan att använda rondellen

Åter igen kommer frågan, var kan man få reda på vilka skyltar som det är bestämt ska sitta på vägarna? Har ju hört förut att vissa som fått P-böter har begärt ut någon form av ”skyltningsplan”, men från vart?
Jag har en fråga om skyltning, är det verkligen tillåtet att svänga vänster i en korsning med förbud mot vänstersväng, om förbudsskylten inte är väl synlig av någon orsak, som exempelvis att den övertäckts av snö (under vintertid)? Om man kan styrka att förbudsskylten varit översnöad eller av annan orsak inte väl synlig så bör det väl vara möjligt att befrias från böter för att ha brutit mot förbudet.
Nu vet jag inte hur ofta fordonsförare fått böter på att ha svängt vänster trots förbud mot vänstersväng, som ju gäller framförallt i de flesta (större) gatukorsningar i Stockholms innerstad, men jag undrar om det inte bör vara straffritt att svänga vänster vid förbud mot vänstersväng om det sker utan risk för fara; enligt generella trafikregler får ändå en fordonsförare svänga i en korsning under förutsättning att det sker utan risk för fara eller onödigt hinder för övriga fordon som färdas i samma färdriktning, och utan fara eller hinder för mötande trafik om man svänger till vänster.

Det förekommer väl ändå i Stockholms innerstad att fordonsförare (inklusive en jag körde på i högersidan en gång) svänger vänster i gatukorsningar där det inte är tillåtet enligt förbudsmärke. Bara en bråkdel av dem har väl fått böter på att inte ha följt gällande trafikregler, för praktiskt sett kan det inte bli böter på det sålänge det sker utan att noteras på plats av någon trafikpolis och/eller utan att medföra kollision med mötande trafik (som vänstersvängande måste lämna företräde för).

För övrigt är det märkvärdigt att det är tillåtet att vända i en korsning där vänstersväng är förbjuden, såvida det inte finns även en förbudsskylt som förbjuder vändning, tydligen eftersom en vänstersväng inte anses vara detsamma som en så kallad U-sväng, trots att man svänger till vänster när man gör en U-sväng för att byta färdriktning; det var en gång en fordonsförare som friades från böter för trafikbrott i Högsta domstolen, som konstaterade att han inte hade svängt (vinkelrätt) till vänster i en gatukorsning med förbud mot vänstersväng, utan han hade snarare gjort en så kallad U-sväng för att byta färdriktning, som enligt HD:s bedömning inte är detsamma som en (vinkelrät) vänstersväng, varför det inte kan anses förbjudet att svänga 180 grader i en korsning med förbud mot sväng (vinkelrätt) till vänster, om så kallad U-sväng ska vara förbjuden så måste det alltid finnas en förbudsskylt som förbjuder U-sväng.
Makkann 2023-07-04 09:43 ! Citera #
Svar till:
——————————————
”Nu handlar väl denna tråd om väjningsplikt snarare än om hastighetsbegränsningar.”
——————————————

Skyltplanen eller vad den nu kan heta som jag eftersökt avser väl all skyltning?
Och främst är det den dåliga skyltningen kring väjningsplikt som är av intresse.

Sedan tycker man att i en sådan plan så torde det väl också vara tydligt vart utfartsregeln iom cykelbana råder, vilket då kanske bara består av en tydlig markering av att det är ”cykelbana” i planen?

Att det slank in en extremt otydligt skyltad hastighetsbegränsningssträcka bland många exempel på väjningsplikt vs dålig skyltning får man ha förbiseende för.
Björn He 2023-07-04 14:16 ! Citera #
Jag antar att du menar att väjningsplikt gäller vid infart på den väg som är huvudled även i korsningar där det saknas vägmarkering för cykelöverfart över vägen som ansluter till huvudleden. Det är självklart ganska luddigt, men även om markering för cykelöverfart saknas så bör väl fordonsförare på väg ut på huvudleden från den anslutande vägen ändå ha väjningsplikt mot cyklister och klass II-mopedister, om nu väjningspliktsmarkeringen är målad före övergångsstället, för om väjningspliktsmarkeringen är målad efter övergångsstället (i riktning ut på huvudleden) så bör ju inte väjningsplikt mot cyklister råda, utan cyklisterna bör i det fallet ha väjningsplikt mot fordon som kör in på eller ut från gatan som ansluter till huvudledsgatan om det saknas (markerad) cykelöverfart.
Utan markerad cykelöverfart har fordonsförare såvitt jag förstår ingen väjningsplikt mot korsande cyklister, utan cyklister har alltid väjningsplikt vid infart på en körbana på en plats där cykelöverfart saknas, det är ju bara där det finns markerad cykelöverfart som fordon som svänger måste lämna företräde för cyklister och mopedister klass II.

De som byggde gång- och cykelbanan skulle naturligtvis ha tänkt på att utforma korsningarna bättre, med markering för cykelöverfart där cyklisterna ska korsa vägen som ansluter till huvudleden.

Min uppfattning är att vid de övergångsställen på anslutande gator till huvudledsgatan så måste inte fordonsförare på väg in på eller ut från den anslutande gatan lämna företräde åt korsande cykeltrafik, utan tvärtom har cyklister på väg över körbanan (utan markerad cykelöverfart) väjningsplikt mot fordonstrafiken. Cyklister måste ju inte, till skillnad från gående, lämnas företräde över körbanan på ett övergångsställe, utan då krävs det ju att en cykelöverfart är markerad intill.
Gäst 2023-07-04 20:16 ! Citera #
Vi startar här:
https://www.google.com/maps/@59.280052,18.1087227,3a,75y,315.65h,72.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sV79kefkaaskk3WwDw4B5tA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

Så kollar vi alla gator åt höger (vi åker hela tiden rakt fram).

Gamla Tyresövägen 351A-351D inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln för att det är från en fastighet/parkering, eller cykelbana?
Jag tycker att det är utfartsregeln.

Gamla Tyresövägen 359-351 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln för att det är från en fastighet/parkering, eller cykelbana?
Jag tycker att det är utfartsregeln.

Gamla Tyresövägen 351A-351D IGEN ??? inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln för att det är från en fastighet/parkering, eller cykelbana?
Jag tycker att det är utfartsregeln.

Åkervägen 100-96 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln iom att det är cykelbana och inte bara cykelöverfart/cykelpassage?
Jag blir vilsen.

Skördevägen 100 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln iom att det är cykelbana och inte bara cykelöverfart/cykelpassage?
Jag blir vilsen.

Dalgårdsvägen 1-43 hajtänder och väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln iom att det är cykelbana och inte bara cykelöverfart/cykelpassage?
Solklar väjningsplikt från Dalgårdsvägen, men pga cykelbana då, eller?

Åstorpsringen 35-41 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln för att det är från en fastighet/parkering, eller cykelbana?
Jag tycker att det är utfartsregeln.

Fyrskeppsvägen 15-47 hajtänder och väjningspliktsskylt:
Tjockispil rakt fram med tunn höger.
Jag tycker att det är en vanlig korsning utan någon möjlighet till utfartsregeln.
Åstorpsringen 3-19 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln för att det är från en fastighet/parkering, eller cykelbana?
Jag tycker att det är utfartsregeln.


Slut vid korsningen med rödljuset

-------------------------------
Nu åt andra hållet:
https://www.google.com/maps/@59.2896363,18.0965879,3a,90y,59.05h,90.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1si5XBWz2fhYK7GHEDHHN_ig!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

Infarts Dalens sjukhus ”godsmottagning” inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Utfartsregeln för att det är från en fastighet/parkering/godsmottagning, eller cykelbana eller för att vägen saknar gatunamn?

Åstorpsringen 8-6 hajtänder och väjningspliktsskylt:
Tjockispil rakt fram med tunn höger.
Jag tycker att det är en vanlig korsning utan någon möjlighet till utfartsregeln.

Täppgränd 1-75 hajtänder och väjningspliktsskylt:
Ingen Tjockispil rakt fram med tunn höger.
Solklar väjningsplikt från Täppgränd, men pga vad?, ingen tillstymelse till cykelbana och helt vanlig gata.

Svängen till höger dit Åstorpsringen fortsätter hajtänder och väjningspliktsskylt:
Ingen Tjockispil rakt fram med tunn höger.
Solklar väjningsplikt från Åstorpsringen, men pga vad, Utfartsregeln för att det är cykelbana?

Slåttervägen 1-3 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Ingen tillstymelse till cykelbana och helt vanlig gata.
Jag tycker att det är högerregeln.

Skördevägen 101-105 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Ingen tillstymelse till cykelbana och helt vanlig gata.
Jag tycker att det är högerregeln.

Åkervägen 101-105 inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Ingen tillstymelse till cykelbana och helt vanlig gata.
Jag tycker att det är högerregeln.

De Gamlas väg 1-5x inga hajtänder ingen väjningspliktsskylt:
Ingen tillstymelse till cykelbana och helt vanlig gata.
Jag tycker att det är högerregeln.


Slut vid korsningen med rödljuset

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samma huvudbry om man åker mot Skarpnäck…………….

https://www.google.com/maps/@59.2802693,18.1083495,3a,54.9y,151.57h,90.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGe62aTSGri1h5NDQA3yqfw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
Björn He 2023-07-07 20:54 ! Citera #
Det kan ju vara konstigt att olika regler gäller vid olika korsningar, som är olika utformade, men det är ju fortfarande de tillämpliga trafikreglerna som ska tillämpas. Inte värt att hålla på och älta det.
Makkann 2023-07-07 21:42 ! Citera #
Inte Älta...
....Skarpnäck :)

Det jag är ute efter är vad som gäller vid varje specifikt ställe.
Att det sedan är otroligt ologiskt det är en annan sak.

Så tyck gärna till. Har du samma syn på alla specificerade ”väjningspliktsställen”.

Syftet är ju för att veta hur man ska agera vid en uppkörning.
Känns som att det bara är några få av ställena som är kvar att reda ut....
.....så hoppa in och gör din bästa ”sunt förnuftare” :lol:
Björn He 2023-07-07 22:25 ! Citera #
Makkann 2023-07-07
Inte Älta...
....Skarpnäck :)

Det jag är ute efter är vad som gäller vid varje specifikt ställe.
Att det sedan är otroligt ologiskt det är en annan sak.

Så tyck gärna till. Har du samma syn på alla specificerade ”väjningspliktsställen”.

Syftet är ju för att veta hur man ska agera vid en uppkörning.
Känns som att det bara är några få av ställena som är kvar att reda ut....
.....så hoppa in och gör din bästa ”sunt förnuftare” :lol:
Jag har nog redan försökt svara på din fråga om gatukorsningar där det saknas markerad cykelöverfart. Där har i regel cyklister och förare av moped klass II väjningsplikt mot fordonstrafiken då de korsar körbanan utan cykelöverfart. När det finns markerad cykelöverfart vid sidan av övergångsstället så bör fordonsförare som har väjningsplikt vid utfart på huvudleden även ha väjningsplikt på korsande cykeltrafik, om nu väjningspliktslinjen är målad före övergångsstället.

Sen om en korsande körbana inte är upphöjd till trottoaren så att den korsar gång- och cykelbanan så är det i regel högerregeln som gäller, eftersom körbanan då inte korsar en gång- eller cykelbana. Om körbanan däremot korsar gång- eller cykelbanan vid korsningen så gäller väjningsplikt mot fordon ute på den korsande körbanan, efter utfartsregeln.
Björn He 2023-07-10 01:51 ! Citera #
Ang rondellen i Hägerstensåsen 2023-07-02
https://www.google.se/maps/@59.2994913,17.9817214,3a,75y,351.86h,80.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1shP0nv5CYP1_JUDRbgdpT4A!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

Jag har noterat en sak vid den gamla T-korsningen Bäckvägen-Sparbanksvägen-Valutavägen uppe på Hägerstensåsen, nämligen att till höger sett rakt fram från Sparbanksvägen finns det en parkeringsutfart, där det dock saknas väjningspliktsmärke och cirkulationsplatsskylt, som ju i regel skall finnas uppsatt vid varje infart till en cirkulationsplats.
Jag undrar faktiskt varför ingen väjningspliktsskylt är uppsatt där, trots att det bör vara obligatoriskt att ha väjningspliktsskylt uppsatt.

Även om en fordonsförare som kör in på en körbana då föraren färdas ut från en fastighet eller parkering alltid har väjningsplikt enligt utfartsregeln mot varje fordon som redan färdas på körbanan, så bör det ändå i det här fallet finnas uppsatt väjningsplikts- och cirkulationsplatsskylt, för annars är det väl oklart exakt vilka trafikregler som gäller för bilar som kommer ut från parkeringen. Eftersom det inte är angivet på någon cirkulationsplatsskylt att fordon på väg från parkeringen måste köra till höger vid utfart så kan väl det tolkas som att den som kör ut från parkeringen får köra till vänster (direkt och utan körning ett trekvarts varv runt rondellen), så att fordonet färdas EMOT den påbjudna körriktningen runt mittstolpen i rondellen.
In- och utfarten till parkeringen är ju faktiskt en bit ifrån mittstolpen i rondellen och inte rakt framför stolpen, och därför är det ju möjligt att vid utfart från parkeringen svänga till vänster direkt, utan ett trekvarts varv runt rondellstolpen.
På googlemaps kan man se att rondellen i Hägerstensåsen har avfasade/nedsänkta kantstenar runt den cirkulära stenläggningen, jag undrar varför stenarna är avfasade/nedsänkta. Är det kanske för att det ska vara möjligt för ett fordon att köra över halva stenläggningen, om fordonet råkar vara för stort eller långt för att kunna hålla sig på asfalten utanför stenläggningen vid färd runt mittstolpen i rondellen?

Vad jag förstår så måste rondellen ha byggts på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att köra över en del av den stenlagda cirkeln, med en mittstolpe mitt i, för det är ju generellt sett inte möjligt, i vart fall för bussar, att passera runt mittstolpen utan körning över den högra halvan av den cirkulära stenläggningen.
Bussförare på linje 147, som kör den vägen, har dock klagat över smärtor som uppstår då de måste köra över stenläggningar. Med tanke på det så anser jag att de som byggde rondellen skulle ha tänkt på att anpassa rondellen så att det vore möjligt att köra runt mittstolpen UTAN körning över den cirkulära stenläggningen, enligt Trafikkontoret är det ändå tänkt att ett fordon, eller i varje fall personbilar, skall köra på asfalten utanför stenläggningen och inte över stenläggningen, men nu klarar inte bussar av att köra utanför stenläggningen, eftersom man tydligen inte anpassat rondellen för bussar, trots att det bör ha varit ett krav att anpassa rondellen för samtliga fordon.
Hade den stenlagda rondellcirkeln varit mindre än vad den är nu, högst någon halvmeter bredare än mittstolpen som uppmanar att köra till höger runt, så hade bussar haft möjlighet att köra runt mittstolpen på asfalten - eftersom asfalten runt rondellen då skulle ha varit betydligt bredare, tillräckligt bred för att låta en buss passera runt mittstolpen (utan körning över den cirkulära stenläggningen).

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   363 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest