Uppkörning – körprov för B-körkort

Uppkörningen är det prov som Transportstyrelsen använder sig av för att bedöma dina praktiska trafikkunskaper. Officiellt kallas uppkörningen för körprov.

Uppkörningen utförs hos Trafikverket och kostar 800 kronor. Kostnader för lån av bil tillkommer (cirka 400 kronor).

Du bokar teoriprov och uppkörning samtidigt och tänk på att du måste ha gjort riskettan och halkbanan för att få göra proven.

Teoriprovet görs alltid först. Skulle du inte klara det ska du ändå göra uppkörningen. Ett teoriprov eller en uppkörning är giltig i 2 månader, vilket innebär att du måste klara båda momenten inom den tiden.

Hur uppkörningen går till

Uppkörningsbilen

Låter du din trafikskola boka provet åt dig är det någon av trafikskolans bilar som används vid uppkörningen. Normalt träffas du och din körlärare först på bilskolan för att sedan gemensamt åka till förarenheten. Trafikskolan tar oftast ut vanlig lektionsavgift för att följa med på uppkörningen.

Bokar du prov som privatist får du låna en bil av Trafikverket för 400 kronor (lista över lånebilar). Det är även tillåtet att köra upp i sin egen bil, förutsatt att den uppfyller kraven på dubbelkommando och extra backspeglar. Uppkörningsbilen har ingen övningskörningsskylt.

Inledning och säkerhetskontroll

Personen du ska köra upp med, trafikinspektören, kontrollerar först din legitimation och att du uppfyller kraven (exempelvis genomfört halkkörning). Därefter får du en kort genomgång av hur provet går till och hur du kommer att bedömas. Själva provet börjar med en invändig eller utvändig säkerhetskontroll.

Körningen

Körningen pågår i minst 25 minuter och cirka 10 av dessa moment väljs ut av inspektören:

Säkerhetskontroll och körställning Körning i körfält och körfältsbyte Motorväg, motortrafikled eller liknande
Effektiv bromsning Gatukorsning Infart och körning på landsväg
Parkering Signalreglerad korsning Sväng från landsväg
Backning Cirkulationsplats Omkörning
Start i lutning Passerande av stillastående fordon Nedsatt sikt och mörker
Vändning Självständig körning mot mål Riskfyllt och halt väglag
Användande av reglage Körning i vägarbetsområde Tätort
Fordonshantering Järnvägs- och spårvägskorsning Landsväg
Oskyddade trafikanter Körning på smal och krokig väg Situationsanpassade frågor

Efter körningen – klarade du det?

Provet är över när du har parkerat vid förarenhetens kontor och stängt av motorn. Trafikinspektören talar om för dig direkt i bilen om du blev godkänd eller inte.

Om du blev godkänd får du en ”Bevis om körkort”-lapp som fungerar som körkort tills plastkörkortet har tillverkats (kommer med posten inom några dagar). Ditt körkort får automatiskt två års prövotid, vilket innebär att du måste göra om körkortsproven om du får körkortet indraget inom prövotiden.

Blev du inte godkänd får du veta vilka moment du inte klarade. Du får även en kopia av protokollet. En ny uppkörningstid kan bokas tidigast två dagar senare.

Att tänka på innan uppkörningen, tips och råd

  • Ta av dig jackan (bältet ska sitta nära kroppen).
  • Ha bra koll i backspeglarna.
  • Körställning och färdförberedelserna ska alltid utföras, även om personen du kör upp med säger att du ska göra en yttre kontroll.
  • Tänk inte på att det är uppkörning. Koncentrera dig istället på körningen.
  • Försök att inte titta eller tänka på personen du kör upp med mer än nödvändigt (men lyssna givetvis på instruktionerna).
  • Om du gör ett misstag, glöm det och gå vidare. Det är inte alls säkert att du kuggat. Ett eller två motorstopp leder normalt inte till kuggning.

Boka uppkörning

Boka uppkörning via trafikskola

Har du kört mycket med en trafikskola är det vanligt att trafikskolan bokar uppkörningen åt dig. Din körlärare talar om när han eller hon tycker att du är redo. Vissa påstår att det finns dolda fördelar med att boka prov via en trafikskola, eftersom uppkörningsinspektören då ser att trafikskolan redan ”godkänt” dig. Bokar du genom trafikskolan är det trafikskolans bilar som används vid uppkörningen – det vill säga bilar som du är van att köra.

Boka uppkörning via internet

Bokar du prov via internet finns det möjlighet att snabbt boka om tiden. Den möjligheten finns inte om du bokar via en trafikskola. Du kan vinna månader på att hitta en tid som någon precis avbokat via internet! Internetbokare räknas som privatister (finns ingen officiell skillnad i bedömningen). Boka uppkörning hos Trafikverket via internet.

Källor

Transportstyrelsen & Trafikverket (2011). Körkortsportalen: Förarprov (2011-12-30).

Senast uppdaterad 2014-02-11.