Start > Körkortsnyheter > 2008 > Sammanhållet förarprov ska införas

Sammanhållet förarprov ska införas

2008-01-24

Den 1 september 2008 börjar nya regler för förarprovet att gälla. Du ska då boka teoriprov och uppkörning samtidigt och genomföra momenten kort efter varandra.

Under 2006 genomfördes försök med sammanhållet prov på flera platser i landet. Resultatet från försöken var positivt.

Detta innebär att båda provmomenten bokas samtidigt och genomförs nära varandra i tiden (helst samma dag, dock senast inom 2 veckor). Ett provmoment är giltigt i 2 månader. Har du inte klarat det andra momentet innan dess måste du göra om det.

Du kan boka prov enligt de nya reglerna från och med 1 juni 2008 (du får dock genomföra provet tidigast 1 september 2008).

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB

Källor

Länsstyrelserna, Transportstyrelsen & Vägverket (2008). Körkortsportalen: Sammanhållet körkortsprov B införs (2009-01-30).

Senast uppdaterad 2009-01-30