Start > Körkortsforum > Övrigt > Prövotid på körkortet, fartkam…

Prövotid på körkortet, fartkamera

Gäst 2019-06-05 13:35 ! Citera #
Björn He 2019-06-05
Jag har aldrig sagt att jag har kört mot rött, det har jag inte. Eller jo, jag har det i några enstaka undantagsfall: En gång när jag stannade vid rött ljus kom en brandbil körande med sirenerna tutande och då var jag tvungen att lämna plats åt brandbilen och körde då förbi stopplinjen vid rött ljus för att det var enda sättet att lämna plats. En annan gång när det var snö och halt ute var det rött ljus för vänstersvängande men jag lyckades inte stanna vid rött ljus utan gled förbi stopplinjen p.g.a. halt väglag.

Det förekommer väl att vissa förare kör mot rött ljus eller kör vidare utan att lämna företräde trots att de har väjningsplikt och måste lämna företräde, men anser ni andra att det är okej att kollidera med förare som inte lämnar företräde? Jag har hört att företräde måste ges, företräde är ingen rättighet. På vilket sätt anser ni att det är trafikfarligt att inte följa en trafikregel som att inte lämna företräde trots att man måste lämna företräde???

Det enda man behöver göra för att inte kollidera med någon som inte följer regler är ju att anpassa sin körning så att man kan uppmärksamma att en som måste lämna företräde inte gör det trots skyldighet att göra det och finns det risk för kollision med en som kör vidare utan att lämna företräde så skall man ju bara se till att stanna om det är nödvändigt, det går väl om man bara anpassar sin körning så att man kan stanna eller sänka hastigheten, om det krävs för att undvika kollision med en som inte lämnar företräde trots att han skall lämna företräde.

Och jag har väl inte hittat på regeln att man måste anpassa sin körning så att man kan undvika krocka med en bilförare som inte följer regler, det är faktiskt en skriven regel! Det står ju i Trafikförordningen paragraf 1 att man är skyldig att iaktta sådan omsorg och aktsamhet som behövs för att undvika trafikolyckor, det gäller ÄVEN i en trafiksituation där andra trafikanter har väjningsplikt.

Ja förare med väjningsplikt måste ju ge dig företräde men du har INGEN företrädesrätt och det betyder ju att man inte får kollidera med någon som inte lämnar företräde trots att han måste lämna företräde.

Det har väl hänt er att ni mött förare som inte lämnar företräde trots att de måste ge er företräde, ni har själva minst en gång missat väjningsplikt, tycker ni att ni borde bli av med era körkort för det?
Du har väl ingen som helst rätt att skriva om att man ska anpassa sin körning när du självskrev ” En annan gång när det var snö och halt ute var det rött ljus för vänstersvängande men jag lyckades inte stanna vid rött ljus utan gled förbi stopplinjen p.g.a. halt väglag.” Då har du väl inte anpassat din egna körning om du glider förbi ett stoppljus??
Du visste att det var snö och halt ute, så därmed borde du ha haft en betydligt lägre hastighet när du närmade dig stoppljuset..

Och jo, jag har ALDRIG missat väjningsplikt!
För jag har lärt mig att se alla syltar och lära mig vad dom betyder och därmed veta vad jag ska göra!
Till skillnad från dig!

Jag tycker du ska växa upp och mogna till i ditt tankesätt, för så som du skriver (jag har läst väldigt många av dina inlägg) så förbygger du inte en trafiksäker värld för alla oss andra som finns på samma väg, utan det är snarare tvärtom!

Så ta några teorilektioner även om du redan har körkort, och be att körläraren förklarar för dig varför det är på vissa sätt och vilka regler som du ska följa, för du verkar tyvärr inte ha en aning om vad som verkligen gäller..
Henkipenki 2019-06-05 13:53 ! Citera #
BjörnHe, att du åberopar eventuella lagar och bestämmelser hjälper inte dig i din argumentation. Givetvis är det uppenbart att ge blåljus företräde, synnerligen när det kan ske utan fara.

Problematiken är att du tar lätt på reglerna då du inte förstår innebörden av reglerna. Som andra har skrivit påstår du att bryta mot rödljus inte är så allvarligt, samt att köra om på fel sida i fel hastigheter.

Jag vet ärligt talat inte om du trollar eller om du med fullaste allvar tror på det du säger. Men som jag sagt tidigare är bilister som resonerar som du en ren trafikfara.
Björn He 2019-06-07 19:44 ! Citera #
På vilket sätt är det ”trafikfarligt” att köra om en annan bilist till höger om jag får fråga???
Fanaoxå 2019-06-08 00:21 ! Citera #
Björn He 2019-06-07
På vilket sätt är det ”trafikfarligt” att köra om en annan bilist till höger om jag får fråga???
Men förfan....är du efterbliven på nåt sätt eller trollar du.......


Tom 70väg så välj vad som passar din fortsatta färd....då omkörning höger sida är tillåten....dvs fortsatt färd mot mål....


Sen över 70...håll till höger... omkörning ska ske på vänster sida.. ....

Det är ok om mitt inlägg tas bort pga ovårdad text....men står för den.


www.trafiksakerhet.se/omkorning-hoger-sida.htm

Björn He 2019-06-09 21:35 ! Citera #
Fanaoxå 2019-06-08
Men förfan....är du efterbliven på nåt sätt eller trollar du.......


Tom 70väg så välj vad som passar din fortsatta färd....då omkörning höger sida är tillåten....dvs fortsatt färd mot mål....


Sen över 70...håll till höger... omkörning ska ske på vänster sida.. ....

Det är ok om mitt inlägg tas bort pga ovårdad text....men står för den.


www.trafiksakerhet.se/omkorning-hoger-sida.htm

Det är inte helt förbjudet att köra om till höger på en väg med minst två körfält utan möte och med en hastighetsbegränsning över 70 km/tim. Man får ju köra om till höger
-om höger och vänster körfält leder till olika färdmål enligt körfältsvägvisare
-om det är tät köbildning i alla körfälten, eller
-om fordonen placerats i olika körfält i anslutning till en korsning (att passera ett fordon i ett annat körfält i anslutning till en korsning klassas inte som omkörning)

Men du svarar inte riktigt på min fråga, jag frågar ju: Varför får man inte köra om till höger, är det på nåt sätt ”trafikfarligt”??? Jag undrar för att en studiekamrat på universitetet berättade att han blev kuggad på första uppkörningen bara för ett litet misstag: När han körde på en trefältig motorväg så körde nån snubbe överdrivet långsamt (cirka 80-90 trots att hastighetsbegränsningen var 110) i mittersta körfältet och han blev kuggad bara för att han (som körde i runt 110 i höger körfält) körde om den där snubben på högersidan, var det rättvist?! Tror ni man får indraget körkort om man skulle göra en sån omkörning på riktigt?! Varför skall man behöva göra om körprovet bara för att man gör en sån regelöverträdelse på körprovet?!
Gäst 2019-06-10 10:17 ! Citera #
Björn He 2019-06-09
Det är inte helt förbjudet att köra om till höger på en väg med minst två körfält utan möte och med en hastighetsbegränsning över 70 km/tim. Man får ju köra om till höger
-om höger och vänster körfält leder till olika färdmål enligt körfältsvägvisare
-om det är tät köbildning i alla körfälten, eller
-om fordonen placerats i olika körfält i anslutning till en korsning (att passera ett fordon i ett annat körfält i anslutning till en korsning klassas inte som omkörning)

Men du svarar inte riktigt på min fråga, jag frågar ju: Varför får man inte köra om till höger, är det på nåt sätt ”trafikfarligt”??? Jag undrar för att en studiekamrat på universitetet berättade att han blev kuggad på första uppkörningen bara för ett litet misstag: När han körde på en trefältig motorväg så körde nån snubbe överdrivet långsamt (cirka 80-90 trots att hastighetsbegränsningen var 110) i mittersta körfältet och han blev kuggad bara för att han (som körde i runt 110 i höger körfält) körde om den där snubben på högersidan, var det rättvist?! Tror ni man får indraget körkort om man skulle göra en sån omkörning på riktigt?! Varför skall man behöva göra om körprovet bara för att man gör en sån regelöverträdelse på körprovet?!
Det är förbjudet för att det står det i trafiklagen, så din ”vän” vart med all rätt kuggad som körde om på högersida.
Och nej, man mister inte sitt körkort om polisen skulle se att man gjorde det, men man skulle få rätt saftiga böter!

Dessutom har du än en gång helt fel på en sak!
Du skrev nämligen ”och med en hastighetsbegränsning över 70 km/tim.” vilket som sagt är helt fel.
Det som är rätt är följande:

om den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller lägre och det finns en synlig körfältsmarkering som skiljer körfälten åt och som går i samma riktning, körfältet på sidan om dig är ett kollektivkörfält.

Så ta och lär vad som verkligen gäller innan du i fortsättningen skriver något!
Björn He 2019-06-26 12:42 ! Citera #
Du har lite fel, det är INTE absolut förbjudet att köra om till höger om hastighetsbegränsningen är högre än 70! Jag skrev att det finns undantag men har du inte läst ordentligt vad jag skrev! Jag skrev följande:

På en väg som har flera körfält utan mötande trafik är det tillåtet, OAVSETT hastighetsbegränsning, att köra om fordon i vänster körfält till höger om
-körfälten leder till olika destinationer enligt körfältsvägvisare
-det är tät köbildning i samtliga körfält, eller
-fordonen är placerade i olika körfält i anslutning till en korsning
Gäst 2019-06-26 21:51 ! Citera #
Björn He 2019-06-26
Du har lite fel, det är INTE absolut förbjudet att köra om till höger om hastighetsbegränsningen är högre än 70! Jag skrev att det finns undantag men har du inte läst ordentligt vad jag skrev! Jag skrev följande:

På en väg som har flera körfält utan mötande trafik är det tillåtet, OAVSETT hastighetsbegränsning, att köra om fordon i vänster körfält till höger om
-körfälten leder till olika destinationer enligt körfältsvägvisare
-det är tät köbildning i samtliga körfält, eller
-fordonen är placerade i olika körfält i anslutning till en korsning
Nej det är Du som har fel...
Min text kommer nämligen ifrån Trafiksäkerhet.se och litar mer på dom än på dig med tanke på vad du har skrivit tidigare härinne..

Dessutom är det förbjudet att köra om på höger sida om man befinner sig på motorväg/motortrafikled, vilket din ”kompis” verkade göra eftersom hastigheten var 110 km/h...

Kolla upp reglerna lite bättre INNAN du hoppar in i en diskussion :D :D
Lagtext 2019-06-26 22:09 ! Citera #
Gäst 2019-06-26
Nej det är Du som har fel...
Min text kommer nämligen ifrån Trafiksäkerhet.se och litar mer på dom än på dig med tanke på vad du har skrivit tidigare härinne..

Dessutom är det förbjudet att köra om på höger sida om man befinner sig på motorväg/motortrafikled, vilket din ”kompis” verkade göra eftersom hastigheten var 110 km/h...

Kolla upp reglerna lite bättre INNAN du hoppar in i en diskussion :D :D
Hänvisa till lagtext, inte en privat hemsida.

”41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.”

Detta gället även motorväg. Jag säger dock inget om det aktuella fallet.

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
Gäst 2019-06-27 14:17 ! Citera #
Lagtext 2019-06-26
Hänvisa till lagtext, inte en privat hemsida.

”41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.”

Detta gället även motorväg. Jag säger dock inget om det aktuella fallet.

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
Med andra ord är det förbjudet att köra om på högersida på motorväg, precis det som vi har sagt hela tiden :D
Om det är köbildning i alla körfält och man står på motorväg och då passerar en bil på sin vänstra sida, så räknas det INTE som en omkörning... Det borde väl en paragrafryttare som du hålla koll på? ;)
42 inlägg

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
i dag 18:50
1
i går 19:30
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd »

Teoriprov online – testa dina kunskaper

Teoriprov Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor »