Start > Körkortsforum > Kommer det bli 16årsåldergräns…

Kommer det bli 16årsåldergräns för eu-moped?

Love 2009-08-04 15:32 ! Citera #
Har hört rykten om att man måste vara 16år för att få ta eu-körkort för moped nästa år? är det sant eller är det bara rykten?
tirsa 2009-08-27 15:28 ! Citera #
Ja, det kommer körkort för eu-moped.
Björn He 2024-03-02 06:31 ! Citera #
Åldersgränsen för att få ta körkort för moped klass I är 15 år, den har inte höjts till 16, även om det bästa vore om åldersgränsen för moped och lätt motorcykel hade höjts. Om åldersgränsen för körkort är 18 år för bil så bör den kanske vara 18 för moped och motorcykel också, med tanke på att inte så många tonåringar under 18, då framförallt killar, verkar vara tillräckligt mogna för att köra moped eller motorcykel.
Gäst 2024-03-02 18:00 ! Citera #
Björn He 2024-03-02
Åldersgränsen för att få ta körkort för moped klass I är 15 år, den har inte höjts till 16, även om det bästa vore om åldersgränsen för moped och lätt motorcykel hade höjts. Om åldersgränsen för körkort är 18 år för bil så bör den kanske vara 18 för moped och motorcykel också, med tanke på att inte så många tonåringar under 18, då framförallt killar, verkar vara tillräckligt mogna för att köra moped eller motorcykel.
Den som själv krockat 10 ggr ska inte döma andras mognad i trafiken.

En moped är en bra inkörsport till 125cc när man blir 16 som i sin tur är en utmärkt inkörsport till a begränsad vid 18 års ålder som i sin tur leder till tung mc när man är 21.

Och ALLA vill ha mc kort för det är så brutalt roligt att köra motorcykel!

Med andra ord: klart 15 åringar ska köra moped!
Björn He 2024-03-03 12:17 ! Citera #
Gäst 2024-03-02
Den som själv krockat 10 ggr ska inte döma andras mognad i trafiken.

En moped är en bra inkörsport till 125cc när man blir 16 som i sin tur är en utmärkt inkörsport till a begränsad vid 18 års ålder som i sin tur leder till tung mc när man är 21.

Och ALLA vill ha mc kort för det är så brutalt roligt att köra motorcykel!

Med andra ord: klart 15 åringar ska köra moped!
Du ska bara veta att en av de jag hade kollision med var en då 16 år gammal tjej på moped, som inte verkade ha lärt sig vissa trafikregler som exempelvis högerregeln, så jag VET att tonåriga moppeungdomar inte (alltid) är tillräckligt färdiga för att köra, att man fått mopedkörkort betyder inte (alltid) att man är tillräckligt färdig för att få köra moped. Lyckligtvis har jag bara haft en kollision med en moped, men det hade lika gärna kunnat ske fler gånger.

I fallet med moppekrocken så verkade den 16 år unga damen inte ha lärt sig att högerregeln gäller på Johan Skyttes väg i södra Stockholm, där hon körde och där jag kom inkörande på Johan Skyttes väg från höger (i hennes körriktning) i korsningen med Vältstigen, utan hon närmade sig bara korsningen med Vältstigen i full fart (cirka 45-50 km/tim) utan att ens sänka farten i god tid samtidigt som jag just kom från höger, och då blev påkörd av mopeden, trots att hon där förväntades väja för min bil som kom från höger och måste ha getts företräde enligt högerregeln som gällde där, men hon verkade inte ha lärt sig att högerregeln gäller just där, och att inte ha lärt sig högerregeln verkar vara något hon inte är ensam om; många som kör på vägar som Johan Skyttes väg verkar tendera att uppfatta att den vägen är en ”huvudled”.
Men man kan INTE ursäkta att ha missat högerregeln med att man inte hade lärt sig att högerregeln gäller, därför att en fordonsförare (liksom gångtrafikanter) har ett ansvar att ha kunskap om vilka trafikregler som gäller i trafiken och hur de ska tillämpas korrekt. Även om man inte har lärt sig högerregeln så måste man ändå kunna vara uppmärksam på om något fordon kommer körande från den högra korsande vägen, och tillräckligt beredd att väja före korsningen i händelse att man behöver väja för att ge fordonet från höger företräde. När jag cyklar på Johan Skyttes väg så har jag ALLTID varit tillräckligt bromsberedd, i händelse att jag behöver bromsa för en bilist som kommer körande ut från någon korsande smågata - men det är väldigt sällan någon kommer körande från en smågata, och för en som färdas på Johan Skyttes väg brukar det oftast vara svårt att se om något fordon kommer från höger, främst p.g.a. buskar och husväggar som skymmer sikten runt gatuhörnet - men det enda man kan göra då är att anpassa sin hastighet så att man hinner uppmärksamma ett fordon från höger och vara beredd att väja för det.

Jag tycker naturligtvis att det är konstigt att man kan ha bestämt att högerregeln ska gälla i vägkorsningar utan uppsatta väjningspliktsmärken, om nu inte så många fordonsförare brukar väja för fordon från den högra korsande vägen (trots att man måste göra det enligt gällande trafikregler), kanske för att man oftast tenderar att uppfatta att den ”större” vägen alternativt den väg som löper rakt fram i korsningen är en ”huvudled”. Alltså, i Storbrittanien gäller INTE vänsterregeln, till skillnad från här i Sverige där vänsterregeln gällde före högertrafikomläggningen.
Björn He 2024-03-03 16:48 ! Citera #
Gäst 2024-03-02
Den som själv krockat 10 ggr ska inte döma andras mognad i trafiken.

En moped är en bra inkörsport till 125cc när man blir 16 som i sin tur är en utmärkt inkörsport till a begränsad vid 18 års ålder som i sin tur leder till tung mc när man är 21.

Och ALLA vill ha mc kort för det är så brutalt roligt att köra motorcykel!

Med andra ord: klart 15 åringar ska köra moped!
Hade jag blivit påkörd eller annars utsatt för kollision av motorcyklister eller mopedister mer än tio gånger, då en mopedist eller motorcyklist inte följt regler som att väja för mig innan den kör vidare då den har väjningsplikt mot mig, då skulle väl det ge ett starkt intryck att ungdomar, eller åtminstone den 16 år gamla tjej som körde på min bil en gång, INTE (alltid) är tillräckligt färdiga för att få köra moped eller motorcykel; relativt många cyklister är vad jag vet inte heller tillräckligt färdiga för att få köra, med tanke på att cyklister ganska ofta kör som om de inte alls har lärt sig vilka regler som gäller i trafiken och hur de skall tillämpas på ett korrekt sätt, något mopedisten som kolliderade med min bil inte verkade ha lärt sig, eller så hade hon kanske bara glömt att högerregel gäller just i korsningen där jag kom från höger.
Jag har hört talas om några fall där gående som börjat korsa en körbana vid grönt ljus på bevakat övergångsställe har varit nära att bli påkörda av en cyklist som inte stannat före övergångsstället trots stoppsignal för fordonsförarna utan försökt köra vidare ändå, och då varit nära att köra över en gående på väg att korsa körbanan. Däremot har jag (åtminstone under tiden som bilägare) inte hört talas om att cyklister, då oftast cyklande barn, ”oftast inte lärt sig högerregeln”, men jag anser inte att det är rätt att låta en cyklist som missat högerregeln slippa undan ansvar för eventuell kollision med ett fordon från höger av anledningar som att cyklisten inte hade vetat att den måste ha väjt för fordonet från höger; med hänsyn till att en fordonsförare är ansvarig för att ha kunskap om vilka trafikregler som gäller i trafiken och hur de ska tillämpas (på ett korrekt sätt) så kan man INTE ursäkta att ha brutit mot högerregeln med argument som ”Jag hade inte lärt mig att högerregeln gäller”, och det spelar INGEN roll om det kanske kan vara mänskligt att som barn eller cyklist sakna kunskap om vissa trafikregler som högerregeln, för det går INTE (alltid) att skylla på den mänskliga faktorn.

Skulle jag ha rätt att exempelvis köra mot rött ljus och påstå att jag inte hade lärt mig att jag måste stanna vid rött ljus? Om inte - då har inte en som brutit mot högerregeln heller rätt att skylla på att ”inte ha lärt sig högerregeln”.
Jag har lärt mig att jag inte får köra vidare (enligt lag åtminstone) när jag har rött ljus, men jag körde mot rött ljus ändå bl.a. en dag under höstterminen i årskurs 9, för att jag (då 15 år gammal) hade bråttom just då eftersom jag höll på att komma för sent till Engelbrektsskolan i östra Stockholm, där jag hade hemspråksundervisning, men jag hann komma till första lektionspassen PRECIS i tid, och det hade jag väl inte hunnit om jag hade stannat före gatukorsningen tills jag fick grönt ljus (bara för att jag ”var tvungen att stanna enligt lag”).
Björn He 2024-03-20 13:10 ! Citera #
Åldersgränsen för att få köra moped är 16 år i vissa länder, man kan nog läsa på Wikipedia vilka regler och villkor som gäller för mopedkörning i olika länder. I Danmark är förresten moped klass II hastighetsbegränsad till 30 km/tim, till skillnad från här i Sverige där en moped klass II får vara konstruerad för högst 25 km/tim.
Gäst 2024-03-20 19:23 ! Citera #
När det fjärde körkortsdirektivet klubbas igenom i eu så kommer det sannolikt bli 16 årsgräns på a-traktor och förhoppningsvis slutar folk köra och istället satsa på a1.
Har vi tur så slipper vi dessa as på landsvägarna
Björn He 2024-03-21 06:18 ! Citera #
Det bästa vore om åldersgränsen för att få övningsköra, som sänktes till 16 år under år 1993, hade sänkts till 15 år, för personbil, och 17 år för skåpbil/lätt lastbil. Hade övningskörningsåldern varit 15 hellre än 16 så hade ungdomar, redan efter att ha fyllt 15, haft (begränsad) rätt att köra normal personbil exempelvis till och från skolan, under handledning av en förälder eller annan övningskörningshandledare; då skulle tonårsungdomar kunna undvika körning med moped eller mopedbil, A-traktor eller vad nu sånt fordon heter, som tydligen inte får köras i högre fart än 30 (som är orimligt sakta; en som övningskör personbil kan ju köra i upp till 50 km/tim inom tätbebyggt område sålänge högsta tillåtna hastigheten är 50). Ungdomar som kör moped klass I i 45 km/tim kan väl hellre övningsköra personbil i 45, för att färdas säkrare i trafiken. Förresten undrar jag varför inte moppeåldern är 13 eller 14 år istället för 15.

I Frankrike är det vad jag läst tillåtet att övningsköra personbil redan efter att ha fyllt 15 år, fördelen med 15 år hellre än 16 år som åldersgräns är ju att ungdomar skulle ha TRE år på sig att övningsköra innan körkort då de fyller 18. I Finland skulle det vara viktigt för ungdomar att lära sig köra bil redan vid 15 års ålder, för att hinna lära sig köra under två års tid, sedan sommaren 2018 finns det möjlighet för ungdomar i Finland att ansöka om dispens från åldersgränsen på 18 år, som ger möjlighet att ta körkort högst ett år före 18-årsdagen, om man har godtagbart skäl till att få ta körkort ett år i förväg; det vanligaste angivna skälet brukar vara att man bor på landsbygden där det är begränsad eller ingen tillgång till allmänna kommunikationer som bussar, varför man anser sig vara beroende av att kunna köra bil för att ta sig mellan skolan och hemmet.

För övrigt tycker jag att gymnasieskolan i Sverige borde avskaffas och ersättas med en ny 12 läsår lång grundskola (utan så kallad förskoleklass), varav första läsåret börjar då ett barn fyller 6 år, då skulle alla barn ha möjlighet att avsluta sin skolplikt (nästan) samtidigt som de fyller 18 och är myndiga, och under årskurserna 10 till 12 skulle skolungdomarna då ha möjlighet att plugga grundläggande trafikjuridik till körkortet då de blir 18.

Förresten har åldersgränsen för körkort inte alltid varit 18 ”för att man är myndig efter att ha fyllt 18”. Åldersgränsen för att vara myndig var 21 år före 1 juli 1969 då den sänktes till 20 år, och till 18 år fem år därefter, men åldersgränsen för att få ta körkort var 18 redan under tiden 21 år var myndigåldern.
Björn He 2024-03-21 08:01 ! Citera #
Gäst 2024-03-02
Den som själv krockat 10 ggr ska inte döma andras mognad i trafiken.

En moped är en bra inkörsport till 125cc när man blir 16 som i sin tur är en utmärkt inkörsport till a begränsad vid 18 års ålder som i sin tur leder till tung mc när man är 21.

Och ALLA vill ha mc kort för det är så brutalt roligt att köra motorcykel!

Med andra ord: klart 15 åringar ska köra moped!
Om jag krockat mer än 10 gånger(!) med fordonsförare som inte lämnat företräde vid väjningsplikt mot mig så VET jag att de som har körkort INTE (alltid) är tillräckligt färdiga för att köra ett fordon, med tanke på bristande kunskap om gällande trafikregler alternativt kanske bara bristande förmåga att tillämpa regler (framförallt väjningspliktsregler) på ett korrekt sätt.
Man kolliderar INTE, eller utsätter INTE andra trafikanter för risker, om man har lärt sig vilka regler som gäller om väjningsplikt och hur reglerna skall tillämpas (på ett korrekt sätt).

Den 16 år unga tjej på moped som en gång körde på min bil var tydligen inte tillräckligt uppmärksam på att hon måste ha väjt för min bil, som kom körande från en korsande väg till höger (i hennes körriktning) i en vägkorsning där högerregel tillämpas.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 15:19
3
I dag 12:27
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo