Start > Körkortsforum > ... - Övergångsställe

... - Övergångsställe

fidelie 2009-05-29 18:20 ! Citera #
Är det tillåtet att parkera direkt efter ett övergångsställe?

Ja, det är tillåtet.

Nej, det är inte tillåtet.

Varför är det inte tillåtet? Fri sikt? Risker vid parkering (att backa på ngn ex)?
RedHeaart 2009-06-08 17:42 ! Citera #
Jag har läst att man får parkera efter men inte föra pga av att sikten då blir dålig för andra bilar som kör förbi.
Och då kan man lätt missa en gående pga av att bilen står där.

Du får parkera 10m före ett övergångställe, för det är regeln :)
Det är mycket att hålla koll på, men det går bra om man pluggar :)

Kram & ha det bra!
Gäst 2009-07-04 12:22 ! Citera #
10m före övergångsställe (kommer ihåg eftersom min pappa fick böta 700kr för att det var bara 8m), men man får parkera efter ett övetgångsställe. Såvida jag vet.
irena 2009-07-19 01:21 ! Citera #
Nej det är allldrig tillåtet man stör tafiken det är förbjudet
Milad 2009-07-20 18:25 ! Citera #
Det är tillåtet att parkera direkt efter övergångsstället men du får inte parkera före.
Du måste ha 10 meters avstånd om du ska parkera före.
Björn He 2024-04-02 22:08 ! Citera #
irena 2009-07-19
Nej det är allldrig tillåtet man stör tafiken det är förbjudet
Skitsnack! Det är visst tillåtet att parkera direkt efter ett övergångsställe, dock kanske inte om en vägkorsning är belägen direkt efter övergångsställe.

Läs på om parkeringsreglerna istället för att fråga såna här löjliga nybörjarfrågor. Enligt parkeringsreglerna är det förbjudet både att parkera och att tillfälligt stanna för att släppa på eller av passagerare eller för att låta gods lastas i eller ur fordonet bland annat på ett övergångsställe eller en cykelöverfart, eller inom 10 meters avstånd före övergångsstället eller cykelöverfarten, men det är däremot INTE förbjudet att parkera eller stanna närmare än 10 meter efter övergångsstället/cykelöverfarten. Det är dessutom förbjudet att parkera eller stanna på en gångbana eller på en cykelbana eller i ett cykelfält (och även ett kollektivkörfält räknas väl som cykelfält i de fall körfältet, som i regel är påbjudet för bussar i linjetrafik, är påbjudet även för cyklister och förare av moped klass II).
Björn He 2024-04-03 00:13 ! Citera #
irena 2009-07-19
Nej det är allldrig tillåtet man stör tafiken det är förbjudet
Det är kanske sant som det står i regel nummer 1 för parkering, att en fordonsförare får inte stanna eller parkera där fara kan uppstå eller där fordonet onödigtvis hindrar eller stör annan trafik. Men frågan är bara, exakt vad menas ”där fara kan uppstå eller där fordonet onödigtvis hindrar eller stör annan trafik”? Att man inte får stanna eller parkera ”där fara kan uppstå eller där annan trafik onödigtvis kan hindras eller störas” är såvitt jag förstår bara en generell trafikregel, liksom trafikregeln ”För att undvika trafikolyckor måste en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som erfordras med hänsyn till omständigheterna”, men regeln talar inte om specifikt exakt hur mycket omsorg och varsamhet man verkligen måste visa i en specifik trafiksituation, utan var och en är själv ansvarig för att bedöma hur mycket omsorg och försiktighet den måste iaktta för att undvika risk för kollision med andra trafikanter och fordon.

Parkeringsregel nummer 1 säger ju inte specifikt i vilka trafiksituationer ett stannande eller parkerat fordon kan utgöra fara eller onödigtvis hindra eller störa annan trafik, utan en fordonsförare är såvitt jag vet själv ansvarig för att försäkra sig om att fordonet inte utgör risk för trafikfara eller annars onödigtvis hindrar eller stör annan trafik. Det finns ju sedan ett stort antal andra parkeringsregler som specifikt talar om på vilka platser i trafiken det är förbjudet att parkera alternativt förbjudet både att stanna och parkera. Jag kan nog inte rabbla upp exakt alla platser där parkeringsförbud gäller generellt, men det är förbjudet att parkera bl.a. på en huvudled (och huvudledsskylten betyder generellt både att korsande trafik har väjningsplikt och att parkeringsförbud gäller), inom ett avstånd av 30 meter från en korsning med järnväg eller spårväg, och där fordonet hindrar eller annars väsentligen försvårar in- och utfart till och från en fastighet. På platser där det är förbjudet att parkera är det dock INTE förbjudet att tillfälligt stanna för att släppa på eller av passagerare, eller låta gods lastas på eller av.
På flera platser är det dock varken tillåtet att parkera eller stanna, bl.a. i en cirkulationsplats eller en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från någon av ytterkanterna på den korsande körbanan, på eller inom ett avstånd av tio meter från ett övergångsställe eller en cykelöverfart, i en vägport eller en tunnel, m.m..

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 15:19
3
I dag 12:27
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo