Start > Körkortsforum > Angående 50-väg utan huvudled …

Angående 50-väg utan huvudled med anslutande 30-vägar

Gäst 2011-09-12 16:53 ! Citera #
Hejsan.

Jag står inför ett knivigt dilemma. När jag övningskör runt farsta (gubbängen i det här fallet) så kommer jag in på en 50-väg utan huvudledsskylt uppe på toppen av gubbängen. Området är ett typiskt bostads/villaområde med anslutande vägar som är begränsade till 30 km/h.

För att komma till den väsentliga fråga; Gäller den så kallade utfartsregeln för trafikanterna som befinner sig på 30-vägarna när de ska svänga in på min väg som är en väg med högre hastighet (50 km/h)?

Om man ser det ur en trafiksynpunkt känns det väldigt ologiskt att om man färdas på en väg med en högre hastighet måste bromsa in och kväva trafiken bara för att tillämpa högerregeln för anslutande vägar med en lägre hastighet. Men jag vill samtidigt inte göra mig skyldig till brott mot högerregeln om det nu inte finns en sådan utfartsregel i denna situation.

Så, hur ligger det till egentligen? Tacksam för svar :D
Gäst 2011-09-12 19:08 ! Citera #
Om det inte står uppsatt något som säger något om väjningsplikt så är det högerregeln som gäller, förutsatt att den anslutande vägen inte är en:
Parkering, bensinstation, ägoväg, fastighet, stig, cykelbana, vägren, gågata, gårdsgata, terräng eller liknande då utfartsregeln gäller.
Gäst 2011-09-12 19:50 ! Citera #
TEO
Om det inte står uppsatt något som säger något om väjningsplikt så är det högerregeln som gäller, förutsatt att den anslutande vägen inte är en:
Parkering, bensinstation, ägoväg, fastighet, stig, cykelbana, vägren, gågata, gårdsgata, terräng eller liknande då utfartsregeln gäller.


Så du menar att om jag färdas på 30 väg och ska in på 50 väg där det inte finns några vägmärken så gäller högerregeln? Så utfartsregeln gäller inte om man kommer från en väg med lägre hastighetsbegränsing?
Gäst 2011-09-13 18:12 ! Citera #
Nej, det har inte med hastigheten att göra även om storleken och hastigheten på vägar ofta gör att bilförare hittar på sina egna regler.

Många bilförare tror att de har företräde när de kör på en större väg än den korsande!

Högerregeln gäller i ditt fall! :)
Gäst 2011-09-13 18:34 ! Citera #
Hastigheten har ingen betydelse, och inte heller vägens storlek. Ditt agerande ska tillämpas utifrån utfartsregeln eller högerregeln om det inte klart framgår att någon har väjningsplikt eller om vägen är utrustad med trafiksignaler.
Gäst 2011-09-14 21:17 ! Citera #
TEO, du säger att mitt agerande ska tillämpas utifrån utfartsregeln eller högerregeln.

I så fall, vad gäller i min situation där jag färdas på 50-väg och en annan bil från höger närmar sig på en 30.väg. Är det utfartsregeln för honom, eller högerregeln för mig?

Kleinemonster menar på att jag ska tillämpa högerregeln i denna situation, är du säker på detta? Det finns 70-vägar som inte är huvudleder. Ologiskt och farligt om jag ska tillämpa högerregeln om en bil från en 30 väg från höger ansluter sig till mig... Visst, jag vet ju att han på 30-vägen ändå inte kommer att köra ut just p.g.a hans vetskap om att nästan ingen egentligen tillämpar högerregeln.
Björn He 2023-09-22 14:03 ! Citera #
Det spelar ingen roll vad som är högsta tillåtna hastigheten på de korsande körbanorna som skär varandra i en vägkorsning, det är ändå generellt väjningsplikt mot fordon från höger som gäller i korsningen, utom i vissa undantagsfall som när utfartsregeln gäller eller när korsningen är belägen på en huvudled.
Håkan 2023-09-22 17:13 ! Citera #
Utifrån hur du tänker. Saken blir densamma oavsett hastighet på den anslutande vägen. Det är högerregeln så du måste ändå ”sakta ner och kväva...”
Björn He 2023-09-22 17:28 ! Citera #
Håkan 2023-09-22
Utifrån hur du tänker. Saken blir densamma oavsett hastighet på den anslutande vägen. Det är högerregeln så du måste ändå ”sakta ner och kväva...”
Det är såvitt jag förstår tänkt med högerregeln att fordonsförare skall sänka sin hastighet då fordonet närmar sig en vägkorsning, även om det är en 50-väg. 50 km/tim är liksom bara en högsta hastighet som är tillåten att föra ett fordon i, men det innebär inte att man får köra i 50 om det är nödvändigt med hänsyn till de specifika trafikförhållandena att föra fordonet i lägre hastighet; när man närmar sig en korsning där man har väjningsplikt mot ett fordon som kommer körande från höger så måste man alltid sänka sin hastighet till 20-30 km/tim för att hinna väja för ett fordon från höger, att väja för fordon från höger innan man kör vidare (som man måste enligt lag när högerregeln gäller) är generellt sett omöjligt om man närmar sig korsningen i högre hastighet än 20-30 (eller om man annars inte är tillräckligt beredd att bromsa eller stanna vid behov).

Vid övergångsställen är det numera ofta nödvändigt att köra saktare än 50 eftersom man numera anlägger farthinder på eller strax före övergångsställen men sålänge inte farthinder finns så är det faktiskt juridiskt sett tillåtet att passera ett övergångsställe i 50 km/tim (på en 50-väg), om man nu inte har några gående att behöva väja för.
Håkan 2023-09-23 01:48 ! Citera #
Björn, ja det är väl korrekt såklart. Men sån är lagen och ja, för att hinna bromsa så behöver du vara handlingsbredd, därav att du måste alltid vara det i en korsning där du har väjningsplikt på grund av högerregeln.

”Vid övergångsställen är det numera ofta nödvändigt att köra saktare än 50 eftersom man numera anlägger farthinder på eller strax före övergångsställen men sålänge inte farthinder finns så är det faktiskt juridiskt sett tillåtet att passera ett övergångsställe i 50 km/tim (på en 50-väg), om man nu inte har några gående att behöva väja för.”

Vet inte hur många trådar jag har sett dig ta upp detta i.. ge dig bara. Dom är till för att få förare att sakta ner.. Skiter du i det så är du egentligen en trafikfara. Finns dom inte så bör du ändå vara beredd på att sakta ner. Trafikförordningen säger att du ska visa hänsyn mot gående och andra trafikanter vilket du inte gör om du kör över ett farthinder/övergångsställe i 50.

och ja, gående och cyklister är trafikanter..

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   363 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo