Start > Körkortsforum > Luras vid uppkörning

Luras vid uppkörning

Proxy 2012-05-17 14:07 ! Citera #
dreten
Vet inte om det kan komma på uppkörningen, men när jag övningskör med min pappa så ber han mig ibland att tex svänga in på en enkelriktad gata, bara för att testa om jag hänger med.


Inspektören får inte göra de, nej.

Läraren på trafikskolan lurade även in mig på enkelriktad gata. :lol:
Kuggad 2017-10-20 20:52 ! Citera #
Jag blev själv lurad idag av inspektören att köra rakt fram där det inte var tillåtet att köra rakt fram. Hade fullt fokus på att inte köra i bussfilen, på rödljuset och trafiken på korsande gata och frågade tom igen ”du vill rakt fram alltså?” Självklart mitt fel men blev helt klart lurad. Sjukt taskig inspektör. Otrevligaste människan jag mött.
Björn He 2024-03-31 23:01 ! Citera #
Jag vet inte om uppkörningsinspektörerna har haft rätt att instruera en körelev att köra in på en (enkelriktad) väg med förbjuden infart, men vad jag vet så har inspektörerna inte rätt att göra så nu längre, med hänsyn till att det är att lura en körelev, och om en inspektör försöker lura en elev på körprovet så bryter inspektören (och inte köreleven) mot lagen, som jag anser bör vara en straffbar handling. Jag upplevde dock aldrig på uppkörningen att jag blev dirigerad in på en förbjuden körväg, och jag tycker inte inspektören bör ha rätt att anvisa eleven att köra en färdväg som är förbjuden att köra av någon orsak (som exempelvis enkelriktad trafik).

Inspektören kan dock såvitt jag vet anvisa en uppkörningselev att ta till vänster i en vägkorsning även om vänstersväng är förbjuden, det är vad jag vet INTE att lura en elev; som körelev måste man komma ihåg att INTE svänga vänster om det nu finns uppsatt vägmärke som anger förbud mot vänstersväng, för då får man INTE svänga vänster i korsningen (och om man gör det ändå på ett förarprov så är man naturligtvis inte godkänd)! Istället för att svänga vänster trots förbud mot vänstersväng så måste man köra en alternativ färdväg in på den vänstra korsande vägen, den lämpligaste alternativa färdvägen är en sväng in till höger och där vända (på en lämplig vändplats) för att kunna köra rakt fram i korsningen, annars kan man bara fortsätta rakt fram och vända tillbaka (på närmaste lämpliga vändplats) och svänga höger.
Bl.a. de flesta gatukorsningar i Stockholms innerstad har förbud mot vänstersväng, antagligen för att innerstadsvägarna är relativt hårt trafikerade, och en fordonsförare som vill svänga vänster utgör oftast en trafiksäkerhetsfara med tanke på risk för fara eller trafikfarligt hinder för framförallt mötande trafik. Om det blir indraget körkort för färd mot rött ljus så borde även sväng till vänster trots vänstersvängsförbud ge indraget körkort, med hänsyn till att grönt ljus i en sån gatukorsning betyder att det är fritt att köra vidare rakt fram eller till höger, om det är (tillräckligt) trafiksäkert att köra vidare, men INTE till vänster eftersom vänster då är en förbjuden körriktning, och att svänga vänster ändå borde därför vara en allvarlig trafikförseelse likställd med det att inte stanna vid rött ljus.
Björn He 2024-04-01 15:52 ! Citera #
Harmonization 2011-08-04
”Nej, det får de inte.

Det kan dock hända att det efter en korsning är förbjudet att fortsätta rakt fram, inspektören säger ju inte att du ska köra rakt han säger bara när du ska svänga. Här måste du alltså vara uppmärksam på förbuds- och påbudsskyltar efter korsningar.

Skulle inspektören säga att du ska svänga in på en förbjuden gata så är det han som gjort fel och då ska han hjälpa dig tillbaka på rätt väg.”

----

Taget från klarauppkorningen.nu/myteromuppk.htm

Sedan så vet jag ju inte om faktan från den här sidan går att lita på till 100%. Det skulle vara intressant att höra efter med folk som kört upp, då jag själv har uppkörning om ett par veckor och har grubblat över det här med luriga inspektörer... :?
Även om det är förbjudet för en körkortsinspektör att lura en elev så är väl inspektören ansvarig för att kontrollera att eleven följer trafikregler, som inspektör måste man på något sätt ingripa om eleven (oftast på grund av ovana att köra) får för sig att exempelvis köra mot påbjuden körriktning. Jag vet inte hur ofta fordonsförare kör ”som en idiot” genom att exempelvis köra mot påbjuden färdriktning, exempelvis på en motorväg på vänstra sidan av mittbarriären (i högertrafik), men jag vill minnas att mamman som hittills aldrig haft svenskt körkort har haft orimligt lätt för att göra såna misstag en gång i tiden, och hon verkar än idag ha orimligt lätt för att göra såna lagvidriga misstag under övningskörning med pappan; en dag när mamman övningskörde hem och skulle svänga vänster på Åbyvägen i södra Stockholm, i korsningen med Götalandsvägen, så svängde hon inte vänster in på Götalandsvägen utan hon var såpass jävla urkorkad att hon körde vidare rakt fram på Åbyvägen - på vänstra sidan av mittbarriären - och det var väldigt urkorkat gjort, jag förstår inte varför hon kunde vara så klantig... Men som tur var närmade sig inga mötande fordon just då, och pappan lyckades ingripa genom att skrika åt henne att stanna bilen genast, hon får inte köra såhär för hon kör MOT (tillåtna) körriktningen, och sen när hon stannade så gick hon ifrån förarsätet och pappan gjorde sen ett lyckat försök att köra tillbaka över till den högra sidan av mittbarriären.

Sen har jag också en minnesbild av att mamman en gång, när jag var kanske 8-9 år, körde bara rakt ut till en cirkulationsplats utan att väja för ett fordon inne i cirkulationen före, som just kom från vänster, och var ganska nära att kollidera med oss, hon gjorde ett liknande (mer eller mindre trafikfarligt) misstag vid en rondell sommaren 2011, då hon körde rakt ut till cirkulationsplatsen samtidigt som en mötande mini-lastbil som svängde vänster vid rondellen just närmade sig, och den där mini-lastbilen kunde ju ha kraschat med oss från vänstersidan om inte den där föraren hade varit tillräckligt beredd att stanna upp, men som tur var hann den där mini-lastbilschauffören stanna upp PRECIS i tid när mamman som hade väjningsplikt körde in i cirkulationen utan att först väja för mini-lastbilen.

Det verkar som om vissa människor är för ovana att köra, så att de helt enkelt inte har lätt för att tillämpa gällande trafikregler på ett korrekt sätt. Jag som har Aspergers syndrom har funderat mycket på om inte Aspergers syndrom kan bidra till lättare för att lära sig vilka regler som gäller i trafiken och hur de skall tillämpas korrekt, jag började lära mig det så tidigt som kanske vid omkring 10 års ålder, eftersom jag redan då ansåg det som nödvändigt att ha kunskap om vilka trafikregler som gäller i trafiken och hur de skall tillämpas på ett korrekt sätt, det är faktiskt grundläggande för att cykla. När jag läste om vägmärken så läste jag någonstans att om det saknas vägmärken som anger vem som har väjningsplikt så gäller den generella så kallade högerregeln (som påbjuder en fordonsförare att väja för varje fordon som närmar sig från höger), men jag har upplevt att högerregeln efterlevs väldigt dåligt, bl.a. i Långbro söder om Stockholms innerstad där jag bor. Ett exempel är Johan Skyttes väg, en villagata där fordonsförare har väjningsplikt mot fordon från de korsande (mindre) villagatorna på höger sida (i körriktningen), trots att de som kör på Johan Skyttes väg måste ge ett fordon från en korsande väg till höger företräde och fri väg (utom i vissa undantagsfall då) så brukar oftast inte fordonsförare på Johan Skyttes väg göra det; de som kör på en väg som Johan Skyttes väg verkar ofta ha tendens att (felaktigt) uppfatta att den vägen är en ”huvudled” (trots att det icke är skyltat att vägen är en huvudled) - men nu är den vägen INTE skyltad som huvudled och då gäller väjningsplikt mot fordon från anslutande vägar till höger, det spelar ingen roll huruvida de anslutande vägarna är ”mindre” eller ”större”, den ”större” vägen är ändå INGEN ”huvudled” om den inte är skyltad som huvudled.
Gäst 2024-04-01 15:58 ! Citera #
Kuggad 2017-10-20
Jag blev själv lurad idag av inspektören att köra rakt fram där det inte var tillåtet att köra rakt fram. Hade fullt fokus på att inte köra i bussfilen, på rödljuset och trafiken på korsande gata och frågade tom igen ”du vill rakt fram alltså?” Självklart mitt fel men blev helt klart lurad. Sjukt taskig inspektör. Otrevligaste människan jag mött.
En inspektör vill rak fram så länge det är tillåtet, frågar du om dom vill rakt fram när dom inte säger något annat så blir svaret, ja? Och i bästa fall ja, så länge det är tillåtet..
du ska välja en annan lämplig väg om det är förbjudet, en inspektör lurar inte dig och säger sväng in på denna gatan till höger och så är det förbjudet!
Gäst 2024-04-01 16:01 ! Citera #
Björn He 2024-03-31
Jag vet inte om uppkörningsinspektörerna har haft rätt att instruera en körelev att köra in på en (enkelriktad) väg med förbjuden infart, men vad jag vet så har inspektörerna inte rätt att göra så nu längre, med hänsyn till att det är att lura en körelev, och om en inspektör försöker lura en elev på körprovet så bryter inspektören (och inte köreleven) mot lagen, som jag anser bör vara en straffbar handling. Jag upplevde dock aldrig på uppkörningen att jag blev dirigerad in på en förbjuden körväg, och jag tycker inte inspektören bör ha rätt att anvisa eleven att köra en färdväg som är förbjuden att köra av någon orsak (som exempelvis enkelriktad trafik).

Inspektören kan dock såvitt jag vet anvisa en uppkörningselev att ta till vänster i en vägkorsning även om vänstersväng är förbjuden, det är vad jag vet INTE att lura en elev; som körelev måste man komma ihåg att INTE svänga vänster om det nu finns uppsatt vägmärke som anger förbud mot vänstersväng, för då får man INTE svänga vänster i korsningen (och om man gör det ändå på ett förarprov så är man naturligtvis inte godkänd)! Istället för att svänga vänster trots förbud mot vänstersväng så måste man köra en alternativ färdväg in på den vänstra korsande vägen, den lämpligaste alternativa färdvägen är en sväng in till höger och där vända (på en lämplig vändplats) för att kunna köra rakt fram i korsningen, annars kan man bara fortsätta rakt fram och vända tillbaka (på närmaste lämpliga vändplats) och svänga höger.
Bl.a. de flesta gatukorsningar i Stockholms innerstad har förbud mot vänstersväng, antagligen för att innerstadsvägarna är relativt hårt trafikerade, och en fordonsförare som vill svänga vänster utgör oftast en trafiksäkerhetsfara med tanke på risk för fara eller trafikfarligt hinder för framförallt mötande trafik. Om det blir indraget körkort för färd mot rött ljus så borde även sväng till vänster trots vänstersvängsförbud ge indraget körkort, med hänsyn till att grönt ljus i en sån gatukorsning betyder att det är fritt att köra vidare rakt fram eller till höger, om det är (tillräckligt) trafiksäkert att köra vidare, men INTE till vänster eftersom vänster då är en förbjuden körriktning, och att svänga vänster ändå borde därför vara en allvarlig trafikförseelse likställd med det att inte stanna vid rött ljus.
Nej dom luras inte, mm kanske en spansk sväng, annars är det taxiprov som det händer på
Björn He 2024-04-01 16:29 ! Citera #
Gäst 2024-04-01
En inspektör vill rak fram så länge det är tillåtet, frågar du om dom vill rakt fram när dom inte säger något annat så blir svaret, ja? Och i bästa fall ja, så länge det är tillåtet..
du ska välja en annan lämplig väg om det är förbjudet, en inspektör lurar inte dig och säger sväng in på denna gatan till höger och så är det förbjudet!
Jag tycker nog att man som körelev måste vara uppmärksam på huruvida det är tillåtet att exempelvis svänga åt vänster när man blir ombedd av körkortsprövaren att svänga vänster i en vägkorsning, det är normalt tydligt skyltat om infart på den vägen är förbjuden och ser man att infart är förbjuden (som borde vara lätt att se) så ska man omedelbart avbryta färd in på den vägen och be förarprövaren om att få köra en annan väg (eftersom vägen man blivit ombedd att köra in på är otillåten).

Men som jag sa så får man INTE svänga åt vänster i en eventuell vägkorsning där man blir ombedd av körkortsprövaren att svänga vänster, om det nu finns uppsatt vägmärke som anger förbud mot vänstersväng, om man svänger vänster ändå så är man inte godkänd. Om jag mot förmodan skulle bli ombedd att svänga vänster i en korsning med förbud mot vänstersväng under ett förarprov, då skulle jag svänga åt höger istället och sen göra en (lämplig) vändning för att kunna köra rakt fram, och samtidigt kan man prata med körkortsprövaren och förklara att man gör så för att det är förbjudet att svänga vänster och därför måste man istället för att svänga åt vänster i korsningen köra en alternativ färdväg in till vänster, då ger man körkortsprövaren intrycket att man faktiskt VET vilka regler som gäller i trafiken och hur man skall tillämpa dem på ett korrekt sätt.
Gäst 2024-04-04 00:54 ! Citera #
Björn He 2024-04-01
Även om det är förbjudet för en körkortsinspektör att lura en elev så är väl inspektören ansvarig för att kontrollera att eleven följer trafikregler, som inspektör måste man på något sätt ingripa om eleven (oftast på grund av ovana att köra) får för sig att exempelvis köra mot påbjuden körriktning. Jag vet inte hur ofta fordonsförare kör ”som en idiot” genom att exempelvis köra mot påbjuden färdriktning, exempelvis på en motorväg på vänstra sidan av mittbarriären (i högertrafik), men jag vill minnas att mamman som hittills aldrig haft svenskt körkort har haft orimligt lätt för att göra såna misstag en gång i tiden, och hon verkar än idag ha orimligt lätt för att göra såna lagvidriga misstag under övningskörning med pappan; en dag när mamman övningskörde hem och skulle svänga vänster på Åbyvägen i södra Stockholm, i korsningen med Götalandsvägen, så svängde hon inte vänster in på Götalandsvägen utan hon var såpass jävla urkorkad att hon körde vidare rakt fram på Åbyvägen - på vänstra sidan av mittbarriären - och det var väldigt urkorkat gjort, jag förstår inte varför hon kunde vara så klantig... Men som tur var närmade sig inga mötande fordon just då, och pappan lyckades ingripa genom att skrika åt henne att stanna bilen genast, hon får inte köra såhär för hon kör MOT (tillåtna) körriktningen, och sen när hon stannade så gick hon ifrån förarsätet och pappan gjorde sen ett lyckat försök att köra tillbaka över till den högra sidan av mittbarriären.

Sen har jag också en minnesbild av att mamman en gång, när jag var kanske 8-9 år, körde bara rakt ut till en cirkulationsplats utan att väja för ett fordon inne i cirkulationen före, som just kom från vänster, och var ganska nära att kollidera med oss, hon gjorde ett liknande (mer eller mindre trafikfarligt) misstag vid en rondell sommaren 2011, då hon körde rakt ut till cirkulationsplatsen samtidigt som en mötande mini-lastbil som svängde vänster vid rondellen just närmade sig, och den där mini-lastbilen kunde ju ha kraschat med oss från vänstersidan om inte den där föraren hade varit tillräckligt beredd att stanna upp, men som tur var hann den där mini-lastbilschauffören stanna upp PRECIS i tid när mamman som hade väjningsplikt körde in i cirkulationen utan att först väja för mini-lastbilen.

Det verkar som om vissa människor är för ovana att köra, så att de helt enkelt inte har lätt för att tillämpa gällande trafikregler på ett korrekt sätt. Jag som har Aspergers syndrom har funderat mycket på om inte Aspergers syndrom kan bidra till lättare för att lära sig vilka regler som gäller i trafiken och hur de skall tillämpas korrekt, jag började lära mig det så tidigt som kanske vid omkring 10 års ålder, eftersom jag redan då ansåg det som nödvändigt att ha kunskap om vilka trafikregler som gäller i trafiken och hur de skall tillämpas på ett korrekt sätt, det är faktiskt grundläggande för att cykla. När jag läste om vägmärken så läste jag någonstans att om det saknas vägmärken som anger vem som har väjningsplikt så gäller den generella så kallade högerregeln (som påbjuder en fordonsförare att väja för varje fordon som närmar sig från höger), men jag har upplevt att högerregeln efterlevs väldigt dåligt, bl.a. i Långbro söder om Stockholms innerstad där jag bor. Ett exempel är Johan Skyttes väg, en villagata där fordonsförare har väjningsplikt mot fordon från de korsande (mindre) villagatorna på höger sida (i körriktningen), trots att de som kör på Johan Skyttes väg måste ge ett fordon från en korsande väg till höger företräde och fri väg (utom i vissa undantagsfall då) så brukar oftast inte fordonsförare på Johan Skyttes väg göra det; de som kör på en väg som Johan Skyttes väg verkar ofta ha tendens att (felaktigt) uppfatta att den vägen är en ”huvudled” (trots att det icke är skyltat att vägen är en huvudled) - men nu är den vägen INTE skyltad som huvudled och då gäller väjningsplikt mot fordon från anslutande vägar till höger, det spelar ingen roll huruvida de anslutande vägarna är ”mindre” eller ”större”, den ”större” vägen är ändå INGEN ”huvudled” om den inte är skyltad som huvudled.
Om Björns mamma mot förmodan är såpass ovan att köra, att hon kan ha så lätt för att köra mot påbjuden körriktning/på fel sida av vägen, som är ett mycket trafiksäkerhetsäventyrande misstag, så kan man undra om hon ens är lämplig för att kunna få körkort. Man får INTE vara såpass köroduglig att man kan ha lätt för att köra mot mötande trafik/på vänstra sidan av vägen. Jag hade känt mig skitförbannad om jag hade frontalkraschat med en förare som hade kört mot mötande trafik (på fel sida av vägen/till vänster om mittbarriären på en motorväg eller motorled). Som fordonsförare måste man kunna vara uppmärksam på refuger, mitträcken och liknande och se till att hålla till höger om sådana.
Gäst 2024-04-04 20:01 ! Citera #
Kuggad 2017-10-20
Jag blev själv lurad idag av inspektören att köra rakt fram där det inte var tillåtet att köra rakt fram. Hade fullt fokus på att inte köra i bussfilen, på rödljuset och trafiken på korsande gata och frågade tom igen ”du vill rakt fram alltså?” Självklart mitt fel men blev helt klart lurad. Sjukt taskig inspektör. Otrevligaste människan jag mött.
Det borde du har känt vid bemötande vid registreringen att du skulle bli kuggad.
Gäst 2024-04-05 08:30 ! Citera #
Gäst 2024-04-04
Om Björns mamma mot förmodan är såpass ovan att köra, att hon kan ha så lätt för att köra mot påbjuden körriktning/på fel sida av vägen, som är ett mycket trafiksäkerhetsäventyrande misstag, så kan man undra om hon ens är lämplig för att kunna få körkort. Man får INTE vara såpass köroduglig att man kan ha lätt för att köra mot mötande trafik/på vänstra sidan av vägen. Jag hade känt mig skitförbannad om jag hade frontalkraschat med en förare som hade kört mot mötande trafik (på fel sida av vägen/till vänster om mittbarriären på en motorväg eller motorled). Som fordonsförare måste man kunna vara uppmärksam på refuger, mitträcken och liknande och se till att hålla till höger om sådana.
Bra att du stöttar Björn! Ditt språk är väldigt likt Björns. :lol: ;)

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 15:19
3
I dag 12:27
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest