Start > Körkortsforum > Vänstersväng landsväg, oskydda…

Vänstersväng landsväg, oskyddad

Gäst 2024-03-29 15:22 ! Citera #
Hej, när jag körde lektion på landsväg sa min lärare att man inte ska börja bromsa förens man är dom sista metrarna innan svängen.
Tycker det känns ganska obehagligt, är det normalt att man gör så eller är det min trafiklärare som föredrar detta? Man ska alltså fortsätta i tex 70 km/h tills man är nära själva svängen, varpå man sedan nästan tvärnitar. Går från 70 till 18~på några sekunder.
Har försökt leta om detta är den vanliga metoden vid oskyddad vänstersväng men hittar inte så mycket information om själva inbromsningen.
Kändes lite som när man körde risk2an och var tvungen att stanna så fort som möjligt, skillnaden är såklart att man inte får stanna helt i denna situation.

Är lite osäker på hur inspektörer tänker om detta på en uppkörning då det inte är särskilt miljövänligt, samt att man kommer på svängen så snabbt?
Hon instruerar ungefär samma sak vid oskyddad högersväng.
När det finns skyddad sväng så ska man tydligen köra i rätt hastighet, tex 70km/h, tills man är inne i skyddade filen, och därefter mer eller mindre tvärnita.
Gäst 2024-03-29 22:39 ! Citera #
Gäst 2024-03-29
Hej, när jag körde lektion på landsväg sa min lärare att man inte ska börja bromsa förens man är dom sista metrarna innan svängen.
Tycker det känns ganska obehagligt, är det normalt att man gör så eller är det min trafiklärare som föredrar detta? Man ska alltså fortsätta i tex 70 km/h tills man är nära själva svängen, varpå man sedan nästan tvärnitar. Går från 70 till 18~på några sekunder.
Har försökt leta om detta är den vanliga metoden vid oskyddad vänstersväng men hittar inte så mycket information om själva inbromsningen.
Kändes lite som när man körde risk2an och var tvungen att stanna så fort som möjligt, skillnaden är såklart att man inte får stanna helt i denna situation.

Är lite osäker på hur inspektörer tänker om detta på en uppkörning då det inte är särskilt miljövänligt, samt att man kommer på svängen så snabbt?
Hon instruerar ungefär samma sak vid oskyddad högersväng.
När det finns skyddad sväng så ska man tydligen köra i rätt hastighet, tex 70km/h, tills man är inne i skyddade filen, och därefter mer eller mindre tvärnita.
Ja, din trafiklärare får säga så för den är inte så pedagogisk och väljer ett lättare sätt att lära ut på..
men ja den har rätt på ett sätt, för en inspektör köper det i en helhetsbedömning om det blir bra.

Men jag ska försöka förklara hur det är tänkt (fast jag inte är så bra på att förklara)

Vid en sväng på landsväg om du har fordon bakom dig, så ska du tända bromsljuset tidigt och ge tecken tidigt så att det som är bakom dig är med på vad som händer. Men inte bromsa ner farten fören i slutet om fordonen bakom dig är med på att du ska svänga, är dom inte det så ska du köra vidare för att undvika en påkörningsolycka!

En inspektör tänker inte på miljön när trafiksäkerheten äventyras!!
Har du inget fordon bakom dig äventyras inte trafiksäkerheten och då är det en helt annan sak, då tänker man på miljön och börjar motorbromsa tidigt osv, då kan du göra svängen som en gammal gubbe gör den :)


Man vill undvika att hindra och störa annan trafik i onödan när man svänger på en landsväg och man vill inte äventyra trafiksäkerheten, det är vanligt med påkörningsolyckor bakifrån i samband med sväng
Gäst 2024-03-30 11:51 ! Citera #
Gäst 2024-03-29
Ja, din trafiklärare får säga så för den är inte så pedagogisk och väljer ett lättare sätt att lära ut på..
men ja den har rätt på ett sätt, för en inspektör köper det i en helhetsbedömning om det blir bra.

Men jag ska försöka förklara hur det är tänkt (fast jag inte är så bra på att förklara)

Vid en sväng på landsväg om du har fordon bakom dig, så ska du tända bromsljuset tidigt och ge tecken tidigt så att det som är bakom dig är med på vad som händer. Men inte bromsa ner farten fören i slutet om fordonen bakom dig är med på att du ska svänga, är dom inte det så ska du köra vidare för att undvika en påkörningsolycka!

En inspektör tänker inte på miljön när trafiksäkerheten äventyras!!
Har du inget fordon bakom dig äventyras inte trafiksäkerheten och då är det en helt annan sak, då tänker man på miljön och börjar motorbromsa tidigt osv, då kan du göra svängen som en gammal gubbe gör den :)


Man vill undvika att hindra och störa annan trafik i onödan när man svänger på en landsväg och man vill inte äventyra trafiksäkerheten, det är vanligt med påkörningsolyckor bakifrån i samband med sväng
Okej, tack! Så om det är tomt bakom mig så kan jag motorbromsa lätt ovh sedan bromsa ner någorlunda normalt, men om det är bilar (även om de är relativt långt borta) så ska jag satsa på sista sekunden bromsning?
Och är det för mycket mötande eller bak så ska man vända någonstans istället :)
Björn He 2024-03-30 13:17 ! Citera #
Gäst 2024-03-30
Okej, tack! Så om det är tomt bakom mig så kan jag motorbromsa lätt ovh sedan bromsa ner någorlunda normalt, men om det är bilar (även om de är relativt långt borta) så ska jag satsa på sista sekunden bromsning?
Och är det för mycket mötande eller bak så ska man vända någonstans istället :)
Om det kommer för mycket mötande bilar eller är bilar nära bakom så är det inte lämpligt att svänga åt vänster på en landsväg. I de flesta fall kan man försäkra sig om att en bakomvarande fordonsförare verkligen uppmärksammar en framförvarandes avsikt att svänga till vänster, under förutsättning att en själv ger tecken om vänstersväng och sänker hastigheten i god tid, men om man tvingas stanna för att väja för mötande fordon samtidigt som det kommer mycket mötande bilar så riskerar man att utgöra trafiksäkerhetsäventyrande hinder för andra bakomvarande, som då tvingas stanna bakom i hög hastighet, och i en sån trafiksituation måste man ge upp vänstersväng och istället köra vidare till en lämplig vändplats för att där vända tillbaka och göra en högersväng.

Det bästa vore dock om så många farliga landsvägskorsningar som möjligt hade fått vänstersväng avstängd, då hade landsvägaolyckor undvikits i större mån. Det är ändå förbjudet att svänga vänster i bl.a. de flesta gatukorsningar i Stockholms innerstad.
Gäst 2024-03-30 19:38 ! Citera #
Gäst 2024-03-30
Okej, tack! Så om det är tomt bakom mig så kan jag motorbromsa lätt ovh sedan bromsa ner någorlunda normalt, men om det är bilar (även om de är relativt långt borta) så ska jag satsa på sista sekunden bromsning?
Och är det för mycket mötande eller bak så ska man vända någonstans istället :)
Ja precis!
Fast relativt långt borta så kan du ändå ta det lugnt, men tänk på att det är höga hastigheter på dom flesta landsvägar, så relativt långt borta för dig kanske är relativt nära för mig :)
Men om dom inte blir påverkade = inte behöver ta ner farten, då kan du svänga lugnt! Det är därför du tittar i backspegeln och följer upp (tittar igen) för att se hur fort dom närmar sig, det är så du kan styra över tempot som du behöver ha.

Som jag skrev innan så är jag inte den bästa på att förklara, men jag ska försöka igen, när det är bilar bakom dig så behöver du inte tänka att du ska göra någon sista sekunden bromsning, du får hindra och störa andra fordon när du ska svänga på landsväg, men du får inte hindra och störa i onödan
Gäst 2024-03-30 19:47 ! Citera #
Gäst 2024-03-30
Okej, tack! Så om det är tomt bakom mig så kan jag motorbromsa lätt ovh sedan bromsa ner någorlunda normalt, men om det är bilar (även om de är relativt långt borta) så ska jag satsa på sista sekunden bromsning?
Och är det för mycket mötande eller bak så ska man vända någonstans istället :)
Fast ska du svänga höger eller göra en skyddad vänstersväng (eget körfält) så behöver du inte köra och vända om inte det är supertydligt att dom bakom dig inte är med på att du ska svänga, vilket är väldigt ovanligt, men risken finns alltid, utan det är endast vid en oskyddad vänstersväng du gör detta och försök att planera din sväng så att du slipper stanna! Var placerad till vänster i körfältet när du ska svänga
Björn He 2024-04-01 17:09 ! Citera #
Gäst 2024-03-30
Fast ska du svänga höger eller göra en skyddad vänstersväng (eget körfält) så behöver du inte köra och vända om inte det är supertydligt att dom bakom dig inte är med på att du ska svänga, vilket är väldigt ovanligt, men risken finns alltid, utan det är endast vid en oskyddad vänstersväng du gör detta och försök att planera din sväng så att du slipper stanna! Var placerad till vänster i körfältet när du ska svänga
Det är inte enbart en vänstersvängande fordonsförare som har skyldigheter, utan även bakomvarande fordonsförare har skyldigheter i trafiken, det är bakomvarande som har största, eller eventuellt fulla, skyldigheten att undvika kollision (”från ryggen”)! Som det står i Trafikförordningen så är det påbjudet för en fordonsförare att hålla tillräckligt avstånd bakom ett annat fordon för att kunna undvika risk för kollision med det, i händelse att det sänker sin hastighet eller stannar, och man måste kunna förutse att en eventuell framförvarande fordonsförare kan planera att svänga i en korsning, och då eventuellt tvingas stanna för att lämna företräde och fri väg för eventuell mötande trafik (om sväng till vänster i högertrafik), och då måste man hålla TILLRÄCKLIGT avstånd bakom fordonsföraren och vara tillräckligt beredd att stanna om det behövs för att undvika kollision med den föraren i händelse att föraren stannar. De flesta fordonsförare är väl såpass vettiga att de blinkar med körriktningsvisaren i god tid före planerad sväng, som man enligt lag är skyldig att göra, för att tydligt signalera för andra trafikanter sin avsikt att svänga, och då hinner man stanna vid behov bakom det fordonet om man bara håller tillräckligt avstånd bakom och är tillräckligt beredd att sänka hastigheten eller stanna (vid behov).

Skulle man köra på ett fordonsförare som är i färd med att svänga så är man ensam vållande till kollisionen, med hänsyn till att man själv gjort fel, genom att inte hålla tillräckligt avstånd bakom fordonet; man är skyldig att hålla tillräckligt avstånd för att kunna undvika kollision med det, i händelse att det stannar, exempelvis för att väja för mötande trafik vid vänstersväng, och det bör inte spela någon roll om fordonsföraren skulle svänga åt vänster trots eventuellt förbud mot vänstersväng, för man har ändå inte rätt att köra på föraren utan man är skyldig att hålla tillräckligt avstånd bakom föraren för att kunna undvika kollision. Däremot kan man såvitt jag förstår, om nödvändigt, väja ut till vänstra sidan av körbanan för att undvika kollision med en framförvarande fordonsförare om nu föraren plötsligt stannar för att svänga vänster vid en korsning, trots att det inte är tillåtet att svänga vänster där, att svänga vänster är förbjudet i bl.a. de flesta vägkorsningar i Stockholms innerstad, och där kan man kanske inte göra annat än att köra över till vänstra sidan av körbanan för att undvika kollision om nu någon framförvarande plötsligt stannar vid en korsning för att svänga vänster, trots att man inte får svänga vänster.

En vänstersvängande måste såvitt jag vet iaktta särskild varsamhet för att undvika kollision, främst genom att rikta särskild uppmärksamhet på eventuell bakomvarande fordonstrafik och trafik som kan befinna sig till vänster bredvid fordonet. Jag vet inte hur ofta det förekommer att en vänstersvängande fordonsförare kolliderar med en annan fordonsförare som försökt köra om den vänstersvängande eller på annat sätt befunnit sig på vänstra sidan av den vänstersvängande föraren, men i en sån situation anses normalt den vänstersvängande fordonsföraren som ensam vållande till kollisionen, av anledningen att en som svänger åt vänster är skyldig att försäkra sig om att vänstersväng kan ske UTAN risk för fara (eller onödigt hinder) för övrig fordonstrafik, och därför ansvarig att vid sväng rikta särskild uppmärksamhet mot eventuella andra fordon som färdas i samma färdriktning.
Jag anser dock att en fordonsförare som försöker köra om ett fordon som planerar att svänga åt vänster borde kunna anses som ensam vållande till en eventuell kollision med den vänstersvängande fordonsföraren, med hänsyn till att en fordonsförare INTE tillåts köra om ett annat fordon (utom på sidan mot vägkanten) när den andra fordonsföraren tydligt ger tecken om avsikt att svänga till vänster, man måste i en sån trafiksituation vara tillräckligt uppmärksam på att fordonsförare ger tecken om vänstersväng och anpassa sin körning för att underlätta vänstersvängen.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
1
I dag 15:19
3
I dag 12:27
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest