Svar på körkortsfrågor

1) När ska du lämna företräde åt en buss som står vid en busshållplats?

Förklaring

Där den högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer i timmen eller lägre, skall en förare som närmar sig en buss, vars förare ger tecken för att starta från en busshållplats, sakta ner och ge bussen möjlighet att lämna hållplatsen. Om det behövs skall föraren stanna.” (Trafikförordningen)

Detta för att tidtabellerna ska kunna hållas. I rusningstrafik kan det ta lång tid att komma ut från hållplatsen annars.

Blandar du ihop om det är vid över eller under 50 km/h som du ska släppa fram bussen? – Tänk på att problemet är störst inom tättbebyggt område med tät trafik. Tänk också att det är farligt om bilar skulle behöva bromsa in från exempelvis 90 km/h på landsvägar för att släppa ut bussar.

2) Hur stor del av synfältet utgörs av periferiseendet?

Förklaring

Halvcirkel som representerar synfältet.

Halvcirkeln: Synfältet
Ö: Ögats placering
1: Direktseendet
2: Periferiseendet

Användbara länkar:

  • Synen (Körkortonline.se)

3) Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h. Hur påverkas bromssträckan?

Förklaring

Räkna först ut hur många gånger högre hastigheten är:

  • 90 / 30 = 3 gånger högre hastighet

Bromssträckan […] ökar kvadratiskt med ökande fart.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 120)

  • 32 = 3*3 = 9

Användbara länkar:

4) När är det krav på att använda vinterdäck vid vinterväglag?

Förklaring

[…] krav på vinterdäck […] under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag”. (Transportstyrelsen)

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: