Start > Körkortsnyheter > 2014 > Miniräknare nu tillåtet på teoriprovet

Miniräknare nu tillåtet på teoriprovet

2014-12-29

Det finns nu möjlighet att låna miniräknare (kalkylator) när du ska göra teoriprov för körkort hos Trafikverket.

Syftet med uppgifter om reaktions-, broms- och stoppsträckor på teoriprovet har aldrig varit att testa dina mattekunskaper, utan snarare att se att du förstår samband mellan exempelvis hastighet och stoppsträcka. Tanken är att du ute i trafiken ska kunna tänka ”om jag håller denna hastighet, blir stoppsträckan ungefär X meter” och inte att du ska stanna vid en rastplats och ta fram en miniräknare för att få fram ett exakt tal.

När det gäller uppgifter som kräver exakta svar, exempelvis i frågor om vikter, har matematiken varit till synes enkel (av typen 1400 kg + 1600 kg).

Vissa har dock mycket svårt för huvudräkning och därför tillåts nu miniräknare på provet. Jämför med att det sedan länge varit möjligt att göra teoriprov muntligt för personer med lässvårigheter.

Ska jag ta med en egen miniräknare?
– Nej, det finns miniräknare i provlokalen. En egen miniräknare får inte användas (för att minska risken för fusk).

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov på Körkortonline.se Gratis demo – testa 65 frågor

Källor

STR (2014). Kalkylator/miniräknare vid kunskapsprovet på Trafikverket (2014-12-29).

Senast uppdaterad 2016-01-22