Start > Körkortsforum > Övningskörning > Får man köra om cyklister om d…

Får man köra om cyklister om det betyder att man måste köra över heldragen linje?

Gäst 2021-09-01 18:40 ! Citera #
Kom o tänka på ett scenario när jag pluggade teori då detta händer någon gång ibland när jag är ute och kör på landsväg.

Är det tillåtet om sikten är fri från mötande håll att passera heldragen linje för att komma förbi cyklister? Hastighet 70km/h på vägen.
Gäst 2021-09-01 20:19 ! Citera #
Nej, det är inte tillåtet. Lagen ger inget undantag för det:

11 § Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om
1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,
2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,
3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller
4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.

Trots vad som anges i första stycket får ett fordon föras över en heldragen kantlinje om det behövs för att fordonet skall kunna framföras på vägrenen enligt vad som anges i 12 § första stycket. Förordning (2007:101).


https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
Guest 2021-09-04 18:33 ! Citera #
Gäst 2021-09-01
Kom o tänka på ett scenario när jag pluggade teori då detta händer någon gång ibland när jag är ute och kör på landsväg.

Är det tillåtet om sikten är fri från mötande håll att passera heldragen linje för att komma förbi cyklister? Hastighet 70km/h på vägen.
Alltså, lagligt sett så FÅR du inte köra över heldragen linje. Heldragna linjer finns av en anledning, oftast olämpligt att köra om på den platsen.

Men, i praktiken får man ta sina egna beslut.

T.ex. om det är en väldigt kurvig väg med mycket skymda kurvor (där du inte bör köra om) och den enda raksträckan som finns på flera kilometer är med heldragen linje och fri sikt... då skulle jag nog köra om cyklisten på den sträckan ändå, trots att det är heldraget. Och såklart med god marginal till cyklisten eftersom det är en oskyddad trafikant!
nej 2021-09-14 06:24 ! Citera #
Gäst 2021-09-01
Nej, det är inte tillåtet. Lagen ger inget undantag för det:

11 § Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om
1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,
2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,
3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller
4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.

Trots vad som anges i första stycket får ett fordon föras över en heldragen kantlinje om det behövs för att fordonet skall kunna framföras på vägrenen enligt vad som anges i 12 § första stycket. Förordning (2007:101).


https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
Och en cyklist räknas inte som ”ett hinder på vägen” á 11§ 1?
Gäst 2021-09-14 12:54 ! Citera #
nej 2021-09-14
Och en cyklist räknas inte som ”ett hinder på vägen” á 11§ 1?
Nej.

Det är ett fordon.
Björn He 2021-09-20 16:21 ! Citera #
NEJ, det är EJ tillåtet att framföra ett fordon över en heldragen linje (utan streckad linje på fordonets sida av linjen). Att köra om en cyklist eller mopedist är alltså tillåtet ENDAST inom det egna körfältet, liksom, en heldragen linje (eller spärrlinje som det också kallas) är ju i normalfallet avsedd att förbjuda körning i körfältet för mötande trafik eftersom det anses olämpligt att köra i motfält (oftast p.g.a. sämre siktförhållanden). Det är likaså förbjudet att köra över en varningslinje om sikten är skymd, och varningslinjer är ju normalt målade på landsvägar vid kurvor och backkrön där det är mycket svårt att uppmärksamma mötande fordon.

En tjej som är gift med min äldre ”låtsaskusin” har berättat att hon blev kuggad på första uppkörningsförsöket med anledning av en olämplig omkörning på nån landsväg där hon bestämde sig för att köra om nån traktor på någon vägsträcka med skymd sikt.

P.S.: Det är inte absolut förbjudet att framföra ett fordon inom ett spärrområde eller över en spärrlinje (utan streckad linje på fordonets sida av linjen), för som det säkert står i Körkortsboken är ju det tillåtet om det krävs för att kunna passera ett fast hinder (som exempelvis ett stillastående fordon), för att kunna framföra fordonet på körbanan om den annars saknar tillräckligt utrymme eller för att kunna köra in i eller ut från en fastighet eller liknande.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest med 65 frågor