Start > Körkortsforum > Huvudledsskylt under p-skylt??…

Huvudledsskylt under p-skylt???

what 2021-08-16 22:49 ! Citera #
Hej, jag har gjort ett normalt test som finns i slutet av varje kapitel på elevcentralen, och dessutom har jag gjort ett sluttest som också finns där. På det testet som fanns efter kapitlet ”Stad” kom det en fråga där det rätta svaret var att det är fritt att parkera utanför tidsbegränsningen om det finns en huvudledsskylt under en p-skylt. Här kommer bild för exakt fråga och svar: imgur.com/a/IcdSOvn

Men på sluttestet fick jag en liknande fråga, och där var det rätta svaret att parkering är förbjudet utanför tidsbegränsningen om det finns en huvudledsskylt under p-skylten!
imgur.com/a/C206iAD

Jag förstår inte vad är skillnaden?? Är det för att det finns avgift på den första men inte den andra? Eller va?
lula123 2021-08-17 09:42 ! Citera #
Normalt får du inte parkera på en huvudled, bara stanna. Men om den har extra P-skylt får du parkera ENDAST de timmar den nämns av P-skylten. Både bilderna du skickar säger ”du kan parkera veckodagar som inte är helgdagar eller dagar före helgdagar mellan 09.00 till 18.00”.
Gäst 2021-08-17 10:42 ! Citera #
Svaret ovan är fel. Den ena skyltkombinationen säger ”du får parkera dessa tider”, den andra säger ”här får du parkera, men under dessa tider är det avgift”. Skillnaden är att tiderna i det andra fallet sitter på Avgift-tilläggsskylten.
lula123 2021-08-18 09:56 ! Citera #
Du är absolut rätt, jag såg av misstag samma figur två gånger. Förlåt
Björn He 2024-04-22 22:04 ! Citera #
En parkeringsskylt kan vara uppsatt på en huvudled, längs de vägsträckor det finns särskilt anordnad parkeringsplats, då är parkering tillåten där (med eventuella begränsningar). Annars gäller den generella trafikregeln att en fordonsförare ej får parkera på en huvudled. De generella parkeringsreglerna borde å andra sidan kunna vara tydligare skrivna, exempelvis att på en huvudled får en fordonsförare parkera endast på särskilt anordnad och/eller angiven plats för parkering. Parkeringsregeln för gågata och gångfartsområde säger ju att ett fordon får på gågata eller inom gångfartsområde INTE parkeras på annan plats än särskilt anordnad och anvisad plats för parkering, huvudledsregeln borde då vara likadan, att på en huvudled får ett fordon inte parkeras, utom på särskilt anordnad och/eller anvisad plats för parkering. Både vägar inom och utom tätbebyggelse kan vara huvudled, och inom tätbebyggelse är det oftast tillåtet att parkera längs vägkanten på högra sidan i färdriktningen.
För övrigt borde det inte alltid behövas huvudledsskyltar på vägar som ska räknas som huvudled. Om en gång- och cykelbana är belägen på trottoaren längs sidorna av körbanan så bör vägkorsningar helst av allt ha den korsande körbanan byggd upphöjd till trottoaren, så att fordonsförare på väg in på eller ut från den korsande körbanan måste korsa gång- och cykelbanan, och då väja för gående och cyklister (och ev. mopedister klass II), och en fordonsförare som åker ut från en körbana som korsar en gång- eller cykelbana har alltid väjningsplikt mot de fordon som redan färdas på den körbana föraren färdas in på, oavsett om körbanan föraren färdas in på är skyltad som huvudled, och en körbana med korsande körbanor som korsar trottoaren är alltså jämställd med en huvudled, eller kanske rättare sagt en ”omarkerad huvudled”.
Björn He 2024-04-23 19:58 ! Citera #
what 2021-08-16
Hej, jag har gjort ett normalt test som finns i slutet av varje kapitel på elevcentralen, och dessutom har jag gjort ett sluttest som också finns där. På det testet som fanns efter kapitlet ”Stad” kom det en fråga där det rätta svaret var att det är fritt att parkera utanför tidsbegränsningen om det finns en huvudledsskylt under en p-skylt. Här kommer bild för exakt fråga och svar: imgur.com/a/IcdSOvn

Men på sluttestet fick jag en liknande fråga, och där var det rätta svaret att parkering är förbjudet utanför tidsbegränsningen om det finns en huvudledsskylt under p-skylten!
imgur.com/a/C206iAD

Jag förstår inte vad är skillnaden?? Är det för att det finns avgift på den första men inte den andra? Eller va?
Står det exempelvis ”6-18” på en tilläggstavla till en P-skylt så betyder det att ett fordon får vara parkerat på den anvisade parkeringen kl 6 till kl 18 under vardagar, utom dag före söndag eller helgdag, men under annan tid än den angivna tiden är det däremot parkeringsförbud; om parkering skall vara tillåten kl 6 till kl 18 även en (helgfri) lördag eller vardag före helgdag så måste det stå även ”(6-18)” under ”6-18”, eftersom en tidsangivelse inom parentes betyder vardag före söndag eller helgdag, och likaså måste tiden 6-18 stå angiven med röda siffror om den skall gälla även söndagar och helgdagar.

Nu vet jag inte hur många parkeringar som har tillåten parkering enbart under vardagar, men på de parkeringarna kanske det är förbjudet att parkera under kvälls- och nattetid och helger för att vägen måste vara utrymd då av någon orsak.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
3
I går 19:50
34
I går 19:48
3
I går 19:13
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo