Start > Körkortsforum > Trafikljus

Trafikljus

Björn He 2023-09-14 01:15 ! Citera #
I Sverige finns än så länge bara fartkameror som fotar fordon som kör i högre hastighet än högsta tillåtna.
I flera andra länder som USA, Storbritannien och Kina finns däremot så kallade rödljuskameror uppsatta i de flesta gatukorsningar, mestadels i storstadsområden, som fotograferar fordon som inte stannar trots stoppsignal; det räcker att bara köra förbi stopplinjen nån millimeter för att bli fotad.

Det är dock ganska onödigt att ha kameraövervakning vid trafiksignaler bara för att lättare kunna bestraffa fordonsförare som inte följer trafikregler, en som kör mot rött ljus eller annars mot väjningsplikt (utan att lämna fri väg för korsande trafik) kan ju bestraffas ändå för eventuell kollision med en trafikant som ska ha getts fri väg.
Generellt sett anses man som ensam vållande till kollision om man inte följt trafikregler (som att vara stillastående vid rött ljus eller lämna fri väg för korsande trafik vid väjningsplikt), medan den trafikant som haft företräde så gott som alltid frias från vållandeansvar, och det kan till och med bli böter på att inte följa regler (även om kollisioner kanske oftast inte brukar polisanmälas utan snarare bli civilrättsliga ärenden för försäkringsbolag).
Björn He 2023-09-14 11:01 ! Citera #
Det är förresten inte lika strängt förbjudet att gå mot rött ljus som att köra mot rött ljus.
En gående som korsar en körbana trots rött ljus för gående, eller annars där det saknas övergångsställe, kan straffas för vårdslöshet i trafik, om den utgör fara eller hinder för fordonstrafiken, men sålänge det inte uppstår fara eller hinder så kan gående, åtminstone i Sverige och Norge, inte få böter på att korsa en körbana trots rött ljus för gående. Det är ju ändå tillåtet enligt Trafikförordningen för gående att korsa en körbana eller cykelbana även på annan plats än övergångsställe, om det sker utan risk för fara eller hinder för fordonsförare; om inga fordon närmar sig vid röd gubbe så måste man inte vänta på grön gubbe innan man går över körbanan.

Det förekommer ju relativt ofta att gångsignalen visar rött ljus (stillastående gubbe) trots att inga fordon närmar sig, då är det ju smidigare att så snabbt som möjligt korsa körbanan istället för att trycka på signalknappen, som skiftar till grönt ljus, och då riskera att tvinga kommande fordon att stanna i onödan; för fordonsförare borde det faktiskt vara tillåtet att köra mot rött ljus vid ett bevakat övergångsställe, på villkoret att man inte har någon gående att behöva väja för. Det är väl ändå tillåtet för utryckningsfordon att passera även vid rött ljus, under förutsättning att utryckningsfordonsföraren påkallar gåendes uppmärksamhet och försäkrar sig om att de gående uppmärksammat utryckningsfordonet och tydligt visar avsikt att ge fordonet företräde. Utryckningsfordon har alltså INTE absolut rätt att köra mot rött ljus eller mot väjningsplikt (utan att väja för korsande trafik), utan de MÅSTE iaktta särskild försiktighet; exempelvis ambulansförare har faktiskt ansetts som ensam vållande till kollision med fordon som haft grönt ljus i omkring 80 % av de fall en ambulans inte stannat vid rött ljus.
Görel . 2023-09-15 17:17 ! Citera #
Så det finns inga tillfälliga polisen sätter upp enligt dig/Görel
Görel 2023-09-15 18:26 ! Citera #
Menar du vanliga trafik ljus eller rödljus kamrer som tar om man kört mot rött
Björn He 2023-09-17 15:40 ! Citera #
Görel 2023-09-15
Menar du vanliga trafik ljus eller rödljus kamrer som tar om man kört mot rött
Alltså vissa länder som Kina, USA och Storbritannien har tydligen uppsatta trafiksäkerhetskameror som med hjälp av rörelsedetektor kan känna av fordons rörelser vid en gatukorsning och, om ett fordon inte stannar vid rött ljus, ta kort på fotot, som bildbevis på att fordonsföraren inte följt regler, som gör det mycket lätt att spåra upp och bötfälla fordonsförare som inte följer trafikreglerna; det räcker att bara köra en millimeter över stopplinjen för att bli fotad.
I bland annat USA, Storbritannien och Australien, där ett system med straffpoäng och körkortsåterkallelse efter 12 straffpoäng tillämpas, får man i regel 6 straffpoäng av 12 möjliga om man inte stannat vid rött ljus = körkortsåterkallelse om man kört mot rött ljus två gånger.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Testa ett teoriprov