Start > Körkortsforum > Trafikljus

Trafikljus

Björn He 2023-09-14 01:15 ! Citera #
I Sverige finns än så länge bara fartkameror som fotar fordon som kör i högre hastighet än högsta tillåtna.
I flera andra länder som USA, Storbritannien och Kina finns däremot så kallade rödljuskameror uppsatta i de flesta gatukorsningar, mestadels i storstadsområden, som fotograferar fordon som inte stannar trots stoppsignal; det räcker att bara köra förbi stopplinjen nån millimeter för att bli fotad.

Det är dock ganska onödigt att ha kameraövervakning vid trafiksignaler bara för att lättare kunna bestraffa fordonsförare som inte följer trafikregler, en som kör mot rött ljus eller annars mot väjningsplikt (utan att lämna fri väg för korsande trafik) kan ju bestraffas ändå för eventuell kollision med en trafikant som ska ha getts fri väg.
Generellt sett anses man som ensam vållande till kollision om man inte följt trafikregler (som att vara stillastående vid rött ljus eller lämna fri väg för korsande trafik vid väjningsplikt), medan den trafikant som haft företräde så gott som alltid frias från vållandeansvar, och det kan till och med bli böter på att inte följa regler (även om kollisioner kanske oftast inte brukar polisanmälas utan snarare bli civilrättsliga ärenden för försäkringsbolag).
Björn He 2023-09-14 11:01 ! Citera #
Det är förresten inte lika strängt förbjudet att gå mot rött ljus som att köra mot rött ljus.
En gående som korsar en körbana trots rött ljus för gående, eller annars där det saknas övergångsställe, kan straffas för vårdslöshet i trafik, om den utgör fara eller hinder för fordonstrafiken, men sålänge det inte uppstår fara eller hinder så kan gående, åtminstone i Sverige och Norge, inte få böter på att korsa en körbana trots rött ljus för gående. Det är ju ändå tillåtet enligt Trafikförordningen för gående att korsa en körbana eller cykelbana även på annan plats än övergångsställe, om det sker utan risk för fara eller hinder för fordonsförare; om inga fordon närmar sig vid röd gubbe så måste man inte vänta på grön gubbe innan man går över körbanan.

Det förekommer ju relativt ofta att gångsignalen visar rött ljus (stillastående gubbe) trots att inga fordon närmar sig, då är det ju smidigare att så snabbt som möjligt korsa körbanan istället för att trycka på signalknappen, som skiftar till grönt ljus, och då riskera att tvinga kommande fordon att stanna i onödan; för fordonsförare borde det faktiskt vara tillåtet att köra mot rött ljus vid ett bevakat övergångsställe, på villkoret att man inte har någon gående att behöva väja för. Det är väl ändå tillåtet för utryckningsfordon att passera även vid rött ljus, under förutsättning att utryckningsfordonsföraren påkallar gåendes uppmärksamhet och försäkrar sig om att de gående uppmärksammat utryckningsfordonet och tydligt visar avsikt att ge fordonet företräde. Utryckningsfordon har alltså INTE absolut rätt att köra mot rött ljus eller mot väjningsplikt (utan att väja för korsande trafik), utan de MÅSTE iaktta särskild försiktighet; exempelvis ambulansförare har faktiskt ansetts som ensam vållande till kollision med fordon som haft grönt ljus i omkring 80 % av de fall en ambulans inte stannat vid rött ljus.
Görel . 2023-09-15 17:17 ! Citera #
Så det finns inga tillfälliga polisen sätter upp enligt dig/Görel
Görel 2023-09-15 18:26 ! Citera #
Menar du vanliga trafik ljus eller rödljus kamrer som tar om man kört mot rött
Björn He 2023-09-17 15:40 ! Citera #
Görel 2023-09-15
Menar du vanliga trafik ljus eller rödljus kamrer som tar om man kört mot rött
Alltså vissa länder som Kina, USA och Storbritannien har tydligen uppsatta trafiksäkerhetskameror som med hjälp av rörelsedetektor kan känna av fordons rörelser vid en gatukorsning och, om ett fordon inte stannar vid rött ljus, ta kort på fotot, som bildbevis på att fordonsföraren inte följt regler, som gör det mycket lätt att spåra upp och bötfälla fordonsförare som inte följer trafikreglerna; det räcker att bara köra en millimeter över stopplinjen för att bli fotad.
I bland annat USA, Storbritannien och Australien, där ett system med straffpoäng och körkortsåterkallelse efter 12 straffpoäng tillämpas, får man i regel 6 straffpoäng av 12 möjliga om man inte stannat vid rött ljus = körkortsåterkallelse om man kört mot rött ljus två gånger.
Björn He 2024-03-07 19:42 ! Citera #
Om man skulle köra mot rött ljus i en trafiksituation då man inte har några fordon att behöva stanna för samtidigt som man själv har rött ljus, och blir stoppad av polisen för att få böter, är det då möjligt att överklaga böterna?

I vissa enstaka situationer har fordonsförare haft rött ljus trots att de inte haft något fordon att behöva stanna för, och i en sån situation borde det vara tillåtet att köra vidare, oavsett om man har en trafiksignal som påbjuder att stanna, med hänsyn till lagen om väjningsplikt som ju säger att en fordonsförare får köra vidare om (och endast om) det kan göras utan risk för fara eller hinder för trafiken föraren har väjningsplikt mot.

Jag har ett gott exempel: Jag körde själv mot rött ljus för vänstersvängande (dock inte avsiktligt) någon snöig vinterdag omkring november/december 2014, när jag var på väg att svänga vänster på Åbyvägen i korsningen med Götalandsvägen i södra Stockholm. Dock inte för att jag hade bråttom, utan för att jag inte hade en chans att stanna vid rött ljus för vänstersvängande, för bilen började att slira i det hala väglaget när jag närmade mig korsningen och bromsade för att stanna vid rött ljus, och gled förbi stopplinjen och ut i korsningen med den mötande trafikens påbjudna körbana; lyckligtvis utgjorde jag ingen fara för mötande trafik (som hade grönt ljus) när jag körde mot rött ljus för vänstersvängande - eftersom det (som tur var!) inte närmade sig någon mötande trafik just då, och eftersom jag inte hade någon mötande trafik att behöva stanna för så hade jag haft rätt att svänga vänster utan att stanna om nu inga trafiksignaler fanns.
Eventuella fordon som svängde åt höger från Götalandsvägen hade väl likaså haft rätt att köra vidare utan att stanna före korsningen, om nu inga trafiksignaler fanns, med hänsyn till att fordon på väg ut från Götalandsvägen har väjningsplikt mot fordon på Åbyvägen som ju är en huvudled - och en som har väjningsplikt får enligt Trafikförordningen köra vidare om (och endast om) det inte finns risk för fara eller hinder. I en (hypotetisk) situation då en bilist från Götalandsvägen inte har fordon att behöva väja för så borde bilisten ha rätt att köra ut på Åbyvägen, oavsett om en trafiksignal påbjuder bilisten att stanna före korsningen; att trafiksignalen gäller före väjningspliktsmärket borde inte betyda att en stoppsignal gäller även i en (hypotetisk) trafiksituation då en fordonsförare inte har något fordon att behöva lämna företräde och fri väg för (utan i en sån trafiksituation borde väjningspliktsmärket kunna gälla istället för trafiksignalen).
En bussförare som körde linje 144 mot Älvsjö/Fruängen körde faktiskt mot stoppsignal (som visar bokstaven S som i ”Stopp” i kollektivtrafiksignalen) någon gång, när han inte ansåg sig ha tid att stå stilla hur länge som helst vid stoppsignalen; han uppfattade att trafiksignalen verkade vara ur funktion som aldrig växlade om från ”Stopp” till ”Kör” för bussen hur länge bussföraren än väntade, och då bestämde han sig för att köra ändå (trots att signalen visade ”S”), och någon bilist som närmade sig och hade grönt ljus fick nästan tvärbromsa för att undvika kollision med bussen (men bilisten var väl ändå inom tillräckligt avstånd från korsningen för att hinna sänka farten i god tid så det var ju ingen allvarlig katastrof).
Björn He 2024-03-12 17:32 ! Citera #
Man kan undra varför vissa länder använder rödljuskameror, är det kanske för att staten vill tjäna pengar på att utnyttja eventuella misstag av trafikanter (som då måste betala böter för sina misstag)? Men att fotografera en fordonsförare som färdas mot rött ljus är oftast ganska onödigt, och även om det inte hade varit böter på att färdas mot rött ljus så hade det väl ändå kunnat bli konsekvenser av att inte stanna vid rött ljus, för en som inte stannat vid rött ljus riskerar att bli ersättningsskyldig för eventuell kollision med ett fordon som haft grön signal och därför måste ha getts företräde och fri väg, och skyldigheten att ersätta det skadade fordonet som måste ha getts företräde går ju på den vållande partens trafikförsäkring.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo