Start > Körkortsforum > Mindre misstag

Mindre misstag

Gäst 2023-09-25 18:25 ! Citera #
Gör ni ibland mindre misstag som gör att andra bilar kanske måste lätta lite på gasen eller bromsa lite?
Björn He 2023-09-26 00:25 ! Citera #
När jag var 19 år och hade haft körkort i mer än 1 och ½ år, och provkörde landsväg på läns-259 utanför Haninge, då körde av jag misstag in på stora landsvägen i vägen för en långtradare som just närmade sig korsningen i cirka 70-80 km/tim, jag glömde väl att uppmärksamma att en långtradare just närmade sig då jag stannade vid stopplikten, men lyckligtvis var det ingen allvarlig katastrof för långtradarchauffören hann lyckligtvis uppmärksamma mig komma körande in på landsvägen i vägen för lastbilen och var tillräckligt beredd att bromsa, så att han hann bromsa precis i tid bakom min bil. Så får man tydligen inte göra om man prövas på momentet landsvägskörning på uppkörningen, men nu var det ju inte uppkörning jag hade just då, och lastbilschauffören gjorde väl ändå rätt som bromsade kraftigt för att undvika påkörning/kollision med min bil; det måste man väl ändå göra som fordonsförare om ett annat fordon kör in på en huvudled på ett sätt som hindrar en som redan färdas på huvudleden, oavsett om den hindrande fordonsföraren anses göra rätt eller fel.
Att en trafikant inte följer trafikregler innebär icke att man har en rättighet att kollidera med trafikanten, utan man har tvärtom en skyldighet att iaktta den omsorg och varsamhet som är erforderlig för att undvika trafikolyckor - som det står i paragraf 1 i Trafikförordningen - och att en trafikant som har väjningsplikt måste väja för att ge en företräde innebär heller icke att en själv har rätt att ha företräde; företräde är ingen rättighet utan det måste ges.
Björn He 2023-09-26 13:57 ! Citera #
Nån snubbe berättade på typ flashback att han råkade stanna i en järnvägskorsning på uppkörningen men blev godkänd. Han kanske ansåg sig tvingad att stanna för att någon trafikant framför honom utgjorde något hinder för honom.

I Uppsala skedde en incident där en bilist tvingades stanna i en av järnvägskorsningarna i staden, för att undvika påkörning av framförvarande bilen, och då var nära att bli påkörd av ett tåg eftersom han blev instängd i korsningen då bommarna plötsligt fälldes ned. Enligt polisutredningen var det plötslig köbildning som uppstod som direkt eller indirekt orsakade det att bilisten blev instängd i järnvägskorsningen, då han tvingades stanna eftersom bilen alldeles framför plötsligt tvingades stanna p.g.a. köbildningen direkt efter järnvägskorsningen och bilisten blev då av otur stillastående inne i järnvägskorsningen. Men lyckligtvis hann bilisten, då han blev instängd i korsningen, köra igenom bommen för att komma ut därifrån precis i tid innan tåget hann köra på honom - och han gjorde ju helt rätt som körde igenom bommen då han blev instängd i korsningen. Bilisten har inte rapporterats för något brott mot Trafikförordningen, och då ska han inte ha gjort sig skyldig till det; det behöver väl inte vara något trafikregelbrott att bli stillastående i en järnvägskorsning?
Gäst 2023-09-27 18:42 ! Citera #
Pappas kusin ”glömde uppmärksamma” en långtradare, blev påkörd och dog på fläcken.

Se er för.
Chansa inte.
Kör aldrig ut framför någon, du vet inte om den kommer att bromsa.
Övningskör mycket så ni känner er säkra innan ni kör upp.
Fortsätt öva även efter, man blir aldrig fulländad som förare.
Björn He 2023-09-27 21:54 ! Citera #
Gäst 2023-09-27
Pappas kusin ”glömde uppmärksamma” en långtradare, blev påkörd och dog på fläcken.

Se er för.
Chansa inte.
Kör aldrig ut framför någon, du vet inte om den kommer att bromsa.
Övningskör mycket så ni känner er säkra innan ni kör upp.
Fortsätt öva även efter, man blir aldrig fulländad som förare.
Om en ovan övningskörningselev skulle få för sig att hindra mig genom att köra ut från en anslutande väg utan att stanna för att släppa förbi mig då jag närmar mig, har jag då rätt att köra vidare utan att ens vara beredd att bromsa så att jag kolliderar med körskolebilen?!
Juridiskt sett nej men teoretiskt sett ja.

I teorin kan jag som har företräde faktiskt bara krocka in i en medtrafikant, om nu den som har väjningsplikt mot mig inte väjt för mig innan den kör vidare. Enligt lag är en fordonsförare som haft väjningsplikt ensam vållande till en kollision med ett fordon föraren ska ha väjt för. Skulle jag krocka med en körelev som missar väjningsplikt, exempelvis genom att utgöra hinder för mig på en landsväg eller liknande huvudled, då skulle väl det bli dyrt för körskolan eftersom ersättningsskyldigheten för min bil går på körskolans trafikförsäkring.
Björn He 2023-10-04 17:46 ! Citera #
Gäst 2023-09-27
Pappas kusin ”glömde uppmärksamma” en långtradare, blev påkörd och dog på fläcken.

Se er för.
Chansa inte.
Kör aldrig ut framför någon, du vet inte om den kommer att bromsa.
Övningskör mycket så ni känner er säkra innan ni kör upp.
Fortsätt öva även efter, man blir aldrig fulländad som förare.
När jag av misstag körde in på en landsväg i vägen för en lastbil som just närmade sig på länsväg 259, då var lastbilen faktiskt på sånt avstånd från korsningen att lastbilsföraren lyckligtvis hann uppmärksamma att jag kom inkörande i vägen för honom och bromsa precis i tid för att undvika påkörning/kollision med min bil. Såvitt jag minns så var faktiskt lastbilen som just närmade sig den där landsvägskorsningen i Lidköping på avstånd från korsningen, då hade jag faktiskt möjlighet att köra vidare från stopplikten; skulle jag utgöra ett eventuellt hinder för den där lastbilsföraren (som eventuellt kan ha kört 90 km/tim trots att han bara fick köra 80 där) så skulle väl han bara ha behövt bromsa/sänka sin hastighet för att undvika risk att köra på mig - men nu vägrade tydligen den där envisa inspektören att låta mig köra vidare samtidigt som en lastbil närmade sig, trots att lastbilen var på avstånd, för han ingrep genom att bromsa mig med dubbelkommandot, trots att sånt ingripande var rätt onödigt. Hade han ingripit sådär vid länsväg 259 utanför Haninge också?! I don’t think so, för det första var han inte med i bilen den gången och för det andra hade han inte haft möjlighet att ingripa genom att stoppa mig eftersom han då inte hade haft tillgång till dubbelkommando.

Varför ingrep inte inspektören i Lidköping när jag gjorde ett nytt försök att köra vidare, trots att en annan bilist just då närmade sig i 70-80 km/tim? Tyckte han inte det fanns skäl att ingripa då? Att jag ”råkade” hindra en bilist vid infart på landsväg så att bilisten fick bromsa in kraftigt var dock ingen allvarlig katastrof, för den bilisten var väl tillräckligt uppmärksam på att jag kom inkörande på landsvägen och tillräckligt beredd att sänka sin hastighet för att undvika risk att köra på mig. Har inte uppkörningsinspektörerna kunskap om att man är skyldig att sänka sin hastighet eller t.o.m. stanna om det behövs för att undvika kollision med ett hindrande fordon, med hänsyn till det som står i paragraf 1 i Trafikförordningen?!

Om vi vänder på det, alltså om jag hade kört på en landsväg eller liknande huvudled, och hindrats av en bilist som hade kört in på huvudleden i vägen för mig, hade inte uppkörningsinspektören i så fall ingripit genom att bromsa mig med dubbelkommandot om jag nu inte hade bromsat själv utan fortsatt att köra utan att ens vara beredd att bromsa, trots att det hade inneburit risk för att kollidera med den hindrande bilisten?! Såvitt jag vet så måste ju jag som fordonsförare se till att stanna upp (i god tid), om det krävs för att undvika risk för påkörning/kollision med ett fordon som utgör ett hinder, exempelvis genom att köra in i vägen för mig, oavsett om den bilisten anses ha brutit mot trafikregler om väjningsplikt.
Att andra trafikanter inte följer regler innebär inte att du som fordonsförare har en rättighet att kollidera med dem, utan du har tvärtom en skyldighet att iaktta den omsorg och varsamhet som är erforderlig för att undvika trafikolyckor (enligt paragraf 1 i Trafikförordningen; det gäller även i en trafiksituation där en medtrafikant har väjningsplikt). Du har dessutom inte rätt att passera före en trafikant som har väjningsplikt, om nu inte den ger dig företräde (trots att den måste ge dig företräde innan den själv färdas vidare).

Förresten behöver det inte ha varit något fel på mig bara för att jag blev kuggad i Lidköping, utan det är fel på uppkörningsinspektörerna som ofta behandlar sina körelever inte helt rättvist. Dessutom är det fel på den där landsvägen i Lidköping, eftersom det inte byggts någon rondell i den där jävla landsvägskorsningen, man tänkte tydligen inte på att hellre bygga en cirkulationsplats där istället för en normal vägkorsning; jag upplevde själv att såna normala landsvägskorsningar är livsfarliga, eftersom de flesta bilister på landsvägen bara susar förbi korsningen i 70-80 km/tim.

Jag hade förresten inte behövt köra upp i Lidköping, om jag hade fått slippa kuggning på första försöket. Hade det funnits möjlighet att komplettera kuggat körprov istället för att göra ett helt nytt körprov så hade jag kunnat nöja mig med att gå till en trafikskola antingen hemma i Stockholm eller i Västerås (där jag hade uppkörning), för att ”köra upp” de brister jag bedömdes uppvisa på körprovet; det var ändå inga jättestora brister, som dessutom helst inte ens skulle ha lett till kuggning, och jag hade enkelt klarat av att ”köra upp” de bristerna hos en körskola, om det nu hade funnits möjlighet till komplettering, och sen fått första uppkörningen i Västerås anmäld som ”godkänd efter komplettering”.
Björn He 2023-10-09 13:25 ! Citera #
Gäst 2023-09-27
Pappas kusin ”glömde uppmärksamma” en långtradare, blev påkörd och dog på fläcken.

Se er för.
Chansa inte.
Kör aldrig ut framför någon, du vet inte om den kommer att bromsa.
Övningskör mycket så ni känner er säkra innan ni kör upp.
Fortsätt öva även efter, man blir aldrig fulländad som förare.
Om man inte ska köra ut i vägen för någon annan trafikant som närmar sig, med tanke på risken för krock om nu inte trafikanten bromsar i tid, då är det väl fel att gå ut på ett övergångsställe om det kan innebära risk för att bli påkörd av ett fordon som inte ämnar stanna upp. Jag har dock inte upplevt själv att någon gående gått i vägen för mig då jag haft grönt ljus vid ett bevakat övergångsställe, men hade jag upplevt det så hade jag med stor sannolikhet kört över den gående. Om han hade rött ljus så skulle han inte ha korsat körbanan, utan väntat med att korsa körbanan tills han fått grön gubbe.

I Norge och Sverige kan man dock inte få böter på att korsa en körbana trots röd gubbe, eller annars på en annan plats än ett övergångsställe, om det sker utan risk för fara eller hinder för fordonstrafiken. Om en gående däremot går över en körbana, trots röd gubbe, på ett sätt som orsakar trafikolycka eller risk för olycka, då kan den gående bli straffad för vårdslöshet i trafik - precis som om en fordonsförare kör mot väjningsplikt och därigenom kolliderar eller orsakar kollision med ett fordon den ska ha stannat för att släppa förbi innan den kört vidare.
Björn He 2023-10-09 13:43 ! Citera #
Är det ett misstag att kollidera med en annan trafikant? Det beror väl på när man kolliderar.
En vårdag i april 2016 var det en snubbe som varken stannade upp vid Åbyrondellen i södra Stockholm, för att släppa förbi min bil som var inne i cirkulationsplatsen före, eller ens såg sig för innan han körde in i cirkulationen, utan han bara körde rakt in samtidigt som jag just var på väg förbi honom, och jag bara kraschade med honom. Är en sån kollision ett misstag som kan leda till körkortsåterkallelse?
Det verkar inte kunna leda till körkortsåterkallelse. Jag berättade faktiskt för trafikpoliserna som kom till olycksplatsen att det var min nionde(!) kollision med en fordonsförare som inte följt trafikregler (om väjningsplikt), men poliserna verkade inte ens reagera på det. Varken jag eller motpartsföraren blev fråntagen körkortet, men motpartsföraren blev däremot skyldig att betala penningböter som straff för brott mot Trafikförordningen (underlåtelse att iaktta väjningsplikt vid infart på cirkulationsplats). Jag hade min tionde kollision bara ett par veckor senare, då en skåpbilsförare som förväntades stanna för att släppa förbi mig bara körde rakt ut över en gatukorsning där jag var på väg rakt fram och han på väg till vänster i sin färdriktning, och vi två frontalkrockade med varandra.

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   363 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Testa ett teoriprov