▼ MENY

Du ska korsa en uppdelad gång- och cykelbana. Vad är sant angående eventuellt trafik på gång- och cykelbanan?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Påbjudna gång- och cykelbanor (D7)
Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.” (Trafikförordningen)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil