Start > Körkortsnyheter > 2014 > Befintliga cykelöverfarter blir cykelpassager och ny typ av cykelöverfart införs

Befintliga cykelöverfarter blir cykelpassager och ny typ av cykelöverfart införs

2014-09-01

Sedan 1 september 2014 har alla befintliga cykelöverfarter bytt namn till cykelpassager. En cykelöverfart blir i stället ett slags övergångsställe för cyklister, det vill säga, bilförarna har väjningsplikt mot cyklister på den nya typen av cykelöverfart.

Den nya typen av cykelöverfart känns igen genom att den har:

  • Ett nytt vägmärke, B8 Cykelöverfart.
  • Vägmarkering M16 (samma som ”gamla” cykelöverfart och nya cykelpassage).
  • Väjningslinje M14 riktat mot bilarna på båda sidor om cykelöverfarten.
  • Trafikmiljön runt den är utformad så att det inte går att köra fortare än 30 km/h.

Läs mer om cykelöverfarter och cykelpassager i det uppdaterade teoriavsnittet.

GRATIS:
Teoribok 2023

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   335 sidor   28 MB

Källor

SKL (2014). Körkortsportalen: Nya trafikregler för cykelöverfarter (2014-09-09).

Senast uppdaterad 2020-02-16