Mopedbok – recension av teoribok för AM-körkort & förarbevis

Framsidan på Mopedbok.

Framsidan på Mopedbok (upplaga 6).

Mopedbok är till för dig som ska ta AM-körkort (EU-moped) eller förarbevis för moped klass II. Boken ges ut av Hälludds Förlag.

Teorin förklaras på ett enkelt sätt och det finns många bilder och figurer till hjälp. Ett extra plus får de interaktiva övningsuppgifterna samt kapitlet som handlar om praktisk körning i trafik.

Lätt och bra språk

Mopedbok är skriven så att informationen är lätt att ta till sig. Svåra begrepp finns förklarade och varje kapitel avslutas med en sammanfattning (”Visste du att…”).

Trots det enkla språket finns det gott om hänvisningar till lagtexter och ibland även gröna rutor med utdrag från lagtexterna.

Olika typer av övningar

Boken innehåller flera typer av övningar som gör att du varvar läsandet med att reflektera och testa dina kunskaper. Dessa övningsformer finns med i Mopedbok:

 • Placera ut vägmärket – du får se skisser på olika trafiksituationer och ska sedan placera ut medföljande klistermärken föreställande vägmärken.
 • Diskussionsfrågor – frågor om saker som tagits upp i avsnittet (facit finns för faktauppgifter).
 • Fyll i rätt vägmärke – du ska skriva i rätt vägmärke i en text.

Gott om bilder och skisser

Övningsuppgift med klistermärken.

Övningsuppgift med klistermärken.

Körövningar.

Körövningar.

Mopedbok innehåller många bilder på verkliga trafiksituationer. Dessa gör att det är lättare att förstå texten samtidigt som läsningen inte blir tung.

Utöver fotografierna finns det också flera skisser på trafiksituationer. Balansen mellan skisser och verkliga bilder är mycket bra.

Avsnitt med körövningar

Mopedbok tar inte bara upp de teoretiska kunskaperna du behöver för att klara mopedkörkortet. I slutet av boken finns ett kapitel med körövningar som tar upp allt från de inledande kontrollerna av mopeden till körning i tätort och på landsväg.

De olika kapitlen i Mopedbok

 • Grundläggande begrepp och definitioner – krav som finns på mopeden och utrustningen.
 • Fordonskunskap – mopedens uppbyggnad, underhåll samt miljöanpassning av körstilen.
 • Miljöanpassad körstil – miljövänlig körning.
 • Lagstiftning – om lagar och regler.
 • Trafikregler och trafikens förrädiska situationer – regler, vägmärken, hastighet och rekommendationer.
 • Människans begränsade förmåga – grupptryck, alkohol, droger och sjukdomar.
 • Övningar i körgård – kontroller, bromsövningar, styrning och balans.
 • Övningar i trafik – planering av körning samt körning i tätort och på landsväg.
 • Författningar och svar på diskussionsfrågor – författningar och facit till övningsuppgifterna.

Köp senaste upplagan av Mopedbok

Mopedbok

Beställ Mopedbok nu » Säljs direkt genom förlaget på www.mopedbok.se.

Senast uppdaterad 2015-01-08.