Försäkring – om bilförsäkringar

Bilförsäkringar kan delas upp i 3 nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vad som ingår i de olika bilförsäkringarna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, men nedan kommer en förenklad bild över vad som bör ingå i de olika bilförsäkringarna.

En hemförsäkring kan ge dig ersättning om du skadats i en olycka, förlorat bagage eller liknande.

En skadeanmälansblankett är bra att ha med i bilen. Beställ en från ditt försäkringsbolag.

Olika nivåer på bilförsäkringen

Trafikförsäkring

Detta täcks inte av trafikförsäkringen.

Detta täcks inte av trafikförsäkringen.

 • Täcker personskador och skador på annans fordon eller egendom. Skadas din egen bil får du alltså ingen ersättning.
 • Obligatorisk, det vill säga att alla motordrivna fordon måste vara trafikförsäkrade. Saknas den krävs du på en hög trafikförsäkringsavgift som ”straff”.
 • Om du har varit skadefri i ett antal år kan du få billigare trafikförsäkringspremie genom så kallad bonus.
 • Om du straffas för grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri kan försäkringsbolaget kräva tillbaka pengar från dig (regressrätt).

Halvförsäkring (delkaskoförsäkring)

Innehåller allt som ingår i trafikförsäkringen och även:

 • Stöld – om någon stjäl bilen eller om den skadas vid stöldförsök.
 • Brand – om bilen skulle börja brinna.
 • Glas – exempelvis stenskott.
 • Maskin – om motorn går sönder.
 • Rättsskydd – eventuella rättegångskostnader täcks.

Helförsäkring (vagnskadeförsäkring)

Innehåller allt som ingår i trafikförsäkringen och halvförsäkringen samt även:

 • Skador på den egna bilen vid trafikolycka.
 • Repor och bucklor.
 • Skadegörelse.
 • Bärgning.

Källor

Försäkringsguiden (2009). Bilförsäkring (2009-10-09).

Gunnarson, L. & Svensson, L. (2010). Körkortsboken. 19 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2007). Teoriboken. 13 upplagan. Liber: Stockholm.

STR Service (2009). Du och jag i trafiken. 28 upplagan. STR: Landskrona.

Trafikförordning (1998:1276)

Senast uppdaterad 2011-01-01.