Startsidan > Att ta körkort > Körkortets utseende

Körkortets utformning – så här ser ett nytt körkort ut

Körkortets utseende – framsida och baksida av körkort
Senaste modellen från januari 2013. Källa: Transportstyrelsen.

1. Efternamn
2. Förnamn
3. Födelsedatum
4a. Datum för utfärdande
4b. Upphör att gälla
4c. Utfärdande myndighet
4d. Referensnummer
5. Körkortsnummer
7. Namnteckning
9. Förarbehörigheter
10. Datum för första utfärdande
11. Förarbehörighet upphör att gälla
12. Villkor

Källor

Transportstyrelsen (2013). Svenska körkortet uppdateras (2013-01-19).

Senast uppdaterad 2013-01-19.