Startsidan > Att ta körkort > Handledarutbildning

Handledarutbildning – introduktionsutbildning för B-körkort

Introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning, är sedan 2006 ett krav för att få övningsköra privat. Utbildningen bygger på nollvisionen och ska vara minst 3 timmar lång. Priset ligger på cirka 300 kronor per person.

När ni genomfört utbildningen utfärdar kursledaren ett intyg till varje elev och handledare. Intyget ska skickas till Transportstyrelsen tillsammans med blanketten om godkännande av handledare. Ni måste alltså gå utbildningen innan handledaren kan godkännas. Intyget från introduktionsutbildningen är giltigt i fem år.

Eleven och handledaren kan gå utbildningen vid separata tillfällen.

Syfte och mål med introduktionsutbildningen

De flesta trafikskolor delar upp den tre timmar långa introduktionsutbildningen på tre lektionstillfällen. Dessa moment ska gås igenom:

Informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

 • Mål och innehåll i kursplanen.
 • Handledarens juridiska ansvar under övningskörningen.
 • Handledarens moraliska ansvar som föredöme.
 • Krav och bedömningskriterier vid förarprov.
 • Hur man kan få ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

Hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet

 • Den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos trafikskolor för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning.
 • Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten.
 • Hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen.
 • Strukturering och planering av övningskörningen.
 • Övningsfordon och utrustning.

Informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer

 • Val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet.
 • På vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
 • Den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar.
 • Elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker.
 • Unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till faktorerna hastighet, bilbälte, alkohol och andra droger samt trötthet.
 • Att trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande inom dessa områden har betydelse för trafik­säkerheten.
 • Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation.

Källor

Erixon, L. (2005). Vägverket: Vägverkets föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övnings­körning, behörighet B (2008-03-08).

Transportstyrelsen & Trafikverket (2010). Körkortsportalen: Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil (2010-09-01).

Senast uppdaterad 2010-09-01.