Startsidan > Att ta körkort

Pris & kostnad för körkort – hur mycket körkortet kostar

Priset för ett körkort är i snitt 15 000 kronor. Sköter du allt själv, utan lektioner på en trafikskola, är priset för de obligatoriska momenten cirka 4 000 kronor.

Kostnaden för att utbilda sig på en trafikskola varierar mycket mellan olika städer. I större städer blir körkortet i regel dyrare än i mindre städer. Detta kan bero på att trafiken är svårare och mer intensiv i större städer.

En annan möjlig förklaring till varför körkortspriset är högre i storstäder är att bilen inte har en lika central roll för de som bor i en storstad. På landsbygden är bilen oftast ett krav, eftersom det i regel är långt till skolor, arbetsplatser och affärer.

De som växer upp en bit utanför staden har alltså generellt många fler mil av erfarenhet (som passagerare eller övningskörare) än de som bor i en storstad. Erfarenhet pressar ner priset på körkortet rejält, eftersom körlektionerna är den stora kostnaden.

Körkortskalkylator – räkna ut körkortskostnaden

Moment Typ Antal Pris (kr)
Synundersökning Obligatorisk 1
Körkortstillstånd Obligatorisk 1 220
Handledarutbildning (per person) Privat
Godkännande för privata handledare Privat 65
Teoribok   1
Körkortsfrågor, övningsprov till datorn   1
Körlektioner hos trafikskola Trafikskola
Riskettan (riskutbildning del 1) Obligatorisk 1
Halkbanan (riskutbildning del 2) Obligatorisk 1
Fotografering hos Trafikverket Obligatorisk 1 80
Teoriprov (kunskapsprov) Obligatorisk 325
Uppkörning (körprov) Obligatorisk 800
Lån av bil för uppkörning (Trafikverkets eller trafikskolans)  
Tillverkning av körkort Obligatorisk 1 150
Övriga kostnader (t.ex. teorilektioner, bensinpengar)
KOSTNAD FÖR KÖRKORTET: 14 980

Källor

Danielsson, S. & Åkesson, A. (2007). Riksdagen: Effektivare körkortsprov över hela landet (2008-03-11).

Eriksson, S-A. (2007). Aftonbladet: Så billigt tar du körkortet (2008-03-11).

Transportstyrelsen & Trafikverket (2010). Körkortsportalen: Avgifter (2010-03-31).

Senast uppdaterad 2013-12-31.